bih.button.backtotop.text

การทดสอบระดับฮอร์โมนการเจริญเติบโต

การทดสอบระดับฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth Hormone Stimulation Test) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถของร่างกายในการผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโต (growth hormone) เพื่อตรวจหาภาวะพร่องฮอร์โมนซึ่งเป็นสาเหตุให้การเจริญเติบโตช้า

เหตุผลในการตรวจ
ฮอร์โมนการเจริญเติบโต (growth hormone) ผลิตจากต่อมใต้สมอง (pituitary gland) มีหน้าที่ช่วยให้การเจริญเติบโตของกระดูกและกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยระดับของฮอร์โมนการเจริญเติบโตจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลา ซึ่งระดับฮอร์โมนที่สูงหรือต่ำเกินไปอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ เช่น มวลกล้ามเนื้อน้อย ภาวะเป็นหนุ่มสาวช้า และระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ เป็นต้น การส่งตรวจระดับฮอร์โมนการเจริญเติบโตแพทย์จะสั่งทำเมื่อสงสัยภาวะพร่องฮอร์โมนการเจริญเติบโตและมีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมเท่านั้น อาการของภาวะพร่องฮอร์โมนการเจริญเติบโตในเด็ก ได้แก่ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ อัตราการเจริญเติบโตช้า การพัฒนาของกล้ามเนื้อไม่ดี ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ และภาวะเป็นหนุ่มสาวช้ากว่าปกติ
 
เพื่อให้ทราบภาวะพร่องฮอร์โมนการเจริญเติบโตเพื่อนำไปสู่การรักษาที่เหมาะสมต่อไป
 

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์กุมารเวช

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 1 คน

Related Health Blogs