bih.button.backtotop.text

การดึงจัดกระดูกกลับเข้าที่โดยไม่ผ่าตัด

การดึงจัดกระดูกกลับเข้าที่โดยไม่ผ่าตัด เป็นเทคนิคที่ใช้ในการรักษากระดูกที่แตกหักโดยแพทย์จะจัดกระดูกที่หักให้เข้าที่อย่างระมัดระวังจากภายนอกร่างกาย วิธีนี้ใช้ในการจัดกระดูกที่หักให้กลับสู่รูปร่างที่ถูกต้องโดยไม่ต้องเปิดแผลเข้าไปถึงจุดที่แตกหัก การดึงจัดกระดูกกลับเข้าที่โดยไม่ผ่าตัดไม่เพียงแต่ใช้รักษากระดูกที่แตกหักเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้รักษากรณีกระดูกเคลื่อนได้ด้วยเช่นกัน

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน
การดึงจัดกระดูกกลับเข้าที่โดยไม่ผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาที่ไม่สร้างความเสียหายแก่ร่างกายผู้ป่วย จึงสามารถเร่งเวลาฟื้นตัวให้เร็วขึ้นได้ ภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้น้อยมาก แต่แพทย์ก็จะทบทวนดูว่ามีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนอะไรได้บ้างตามรายการดังต่อไปนี้
  • เส้นประสาทเสียหาย
  • การบาดเจ็บของหลอดเลือด
  • อนุภาคของไขมันที่หลุดมาจากไขกระดูก หรือลิ่มเลือดที่หลุดมาจากหลอดเลือดดำเข้าสู่ปอด
  • การผ่าตัดที่มีความจำเป็น ถ้ากระดูกไม่สามารถสมานตัวเองอย่างถูกต้อง
  • ปฏิกิริยาต่อยาระงับความรู้สึก
มีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลให้หัตถการไม่ประสบความสำเร็จ เช่น มีการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทหรือหลอดเลือด ซึ่งอาจต้องเปลี่ยนเป็นวิธีการผ่าตัดแบบเปิด จากสภาวะผู้ป่วยกระดูกติดช้า ต่อไม่ติด และติดผิดรูป เป็นต้น
 
ถ้าไม่รักษาด้วยวิธีนี้จะเกิดอะไรขึ้น
การดึงจัดกระดูกกลับเข้าที่โดยไม่ผ่าตัดเป็นการบูรณะกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนให้กลับสู่ตำแหน่งปกติภายหลังจากการแตกหักหรือเคลื่อนออกจากที่ไป การรักษานี้จะช่วยให้ดำเนินชีวิตได้ตามปกติภายหลังจากกระดูกที่แตกหรือข้อที่เคลื่อน และ/หรือเนื้อเยื่อพยุงมีการสมานตัวเองเรียบร้อยแล้ว ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเส้นประสาทและเส้นเลือดในบริเวณที่บาดเจ็บด้วยเนื่องจากอาจได้รับความเสียหายในระหว่างเกิดอุบัติเหตุหรือในระหว่างการรักษานี้ การรักษากระดูกแตกหรือกระดูกเคลื่อนจึงอาจมีความเกี่ยวข้องกับการรักษาเส้นประสาทและเส้นเลือดที่อาจถูกทำลายด้วยเช่นกัน ถ้าท่านตัดสินใจที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีนี้ก็อาจมีความเสี่ยงจากการตัดสินใจดังกล่าว กรุณาปรึกษาแพทย์
 
การดึงจัดกระดูกกลับเข้าที่โดยไม่ผ่าตัดอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเสมอไป ในบางครั้งการผ่าตัดเปิดแผลก็มีความจำเป็นสำหรับรอยแตกบางประเภท แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยจากภาพถ่ายรังสีว่ามีความจำเป็นต้องทำการผ่าตัดหรือไม่ ในกรณีที่ยังไม่ชัดเจน แพทย์อาจใช้วิธีการดึงจัดกระดูกกลับเข้าที่โดยไม่ผ่าตัดในการรักษาเบื้องต้นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

Related Packages

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs