bih.button.backtotop.text

คำแนะนำวิธีการเก็บน้ำนมแม่

ควรเก็บน้้ำนมใส่ขวดนมหรือถุงเก็บน้ำนม เขียนวันที่ เวลาที่ปั๊มนมไว้ และควรแบ่งปริมาณน้ำนมให้พอดีกับมื้อหนึ่งที่ให้ทารก ในกรณีที่ต้องนาน้ำนมมาให้ทารกที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ควรเขียนชื่อ-สกุลของทารก วันที่ เวลา ปริมาณน้ำนม ติดที่ขวดนมหรือถุงเก็บน้ำนมให้ชัดเจน

Overview
การเก็บน้ำนมในแต่ละครั้ง ต้องแยกขวดหรือถุงเก็บน้ำนม วิธีการนำน้ำนมออกจากเต้านมอาจใช้วิธีบีบน้ำนมออกจากเต้าด้วยมือ หรือการใช้เครื่องปั๊มนม ซึ่งมีข้อแนะนำดังนี้
 1. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่
 2. เตรียมขวดนมที่สะอาดปราศจากเชื้อ ถุงเก็บน้ำนมแม่
 3. หามุมสงบนั่งให้สบายผ่อนคลาย จะช่วยทำให้การหลั่งของน้ำนมดีขึ้น
 4. จัดเรียงลาดับการบีบเก็บน้ำนมก่อนหลัง เพื่อสะดวกในการนำมาใช้
 1. อุณหภูมิห้อง (27-32 องศาเซลเซียส) เก็บได้นาน 3-4 ชั่วโมง
 2. อุณหภูมิห้อง (16-26 องศาเซลเซียส) เก็บได้นาน 4-8 ชั่วโมง
 3. กระติกน้ำแข็ง (15 องศาเซลเซียส) เก็บได้นาน 24 ชั่วโมง
 4. ตู้เย็นช่องธรรมดา (0-4 องศาเซลเซียส) เก็บได้นาน 3- 5 วัน และควรเก็บไว้ด้านในสุดของตู้เย็น
 5. ช่องแช่แข็ง ตู้เย็นแบบประตูเดียว ( -15 องศาเซลเซียส) เก็บได้นาน 2 สัปดาห์
 6. ช่องแช่แข็ง ตู้เย็นแบบประตูแยก ( - 18 องศาเซลเซียส) เก็บได้นาน 3 - 6 เดือน
 7. ช่องแช่แข็งเย็นจัด ตู้เย็นชนิดพิเศษ (- 20 องศาเซลเซียส) เก็บได้นาน 6-12 เดือน
 8. ไม่ควรเก็บน้ำนมไว้ที่ประตูตู้เย็น
 1. เมื่อต้องการน้ำนมแม่ที่แช่แข็งมาใช้ ให้นำลงมาแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาล่วงหน้า 1 คืน และสามารถเก็บได้ 24 ชั่วโมง ไม่ควรน้ำนมแม่ที่ละลายแล้วกลับไปแช่แข็งอีก
 2. นมที่ละลายแล้วแต่ไม่ได้ใช้ ควรรีบนำกลับไปแช่ตู้เย็นทันที สามารถเก็บได้ 4 ชั่วโมง หากวางไว้ที่อุณหภูมิห้องสามารถเก็บไว้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
 3. ในกรณีต้องการอุ่นนมแม่ ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟหรือใช้น้าร้อนจัด แต่ควรแช่ในน้ำอุ่นเพื่อไม่ให้คุณค่าของน้ำนมเสียไป
 1. เพื่อให้การเก็บน้ำนมเป็นไปตามมาตรฐาน ควรมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิตู้เย็น
 2. ตู้เย็นที่ใช้เก็บรักษาน้ำนมแม่ ควรแยกจากการเก็บสิ่งของอื่นๆ
 3. ลักษณะของน้ำนมแม่ที่ไม่ควรนำมาใช้ คือมีลักษณะคล้ายกับนมที่บูดเสียทั่วไป เช่น ชิมแล้วมีรสเปรี้ยว มีกลิ่นบูด และลักษณะเหนียวเป็นยาง

Related conditions

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

คลินิกนมแม่

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.33 of 10, จากจำนวนคนโหวต 9 คน

บทความที่เกี่ยวข้อง