bih.button.backtotop.text
Package Name  

วัคซีนป้องกันงูสวัด

Package ID  

VAC05

 
7,800 THB
 
7,800 THB

Approximate cost in

วัคซีนป้องกันงูสวัด 

* ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการนอกสถานที่ 500 บาท ต่อ 1 ครั้ง

โรคงูสวัดส่วนมากจะหายได้เองหลังมีอาการ แต่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะอาการปวดเรื้อรังตามบริเวณเส้นประสาทที่เป็นแสดงอาการของโรค โดยอาการปวดสามารถเป็นได้นาน 90 วันหรือมากกว่านั้นภายหลังจากที่ผื่นหายไปแล้ว ภาวะแทรกซ้อนนี้พบได้มากขึ้นในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังบางโรคที่ทำให้ประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันลดลง แนะนำให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปทุกคนรับวัคซีนป้องกันงูสวัด

กลุ่มที่แนะนำ
อายุ 60 ปีขึ้นไป รวมถึงคนที่เคยเป็นงูสวัดมาก่อน หรือมีโรคประจำตัวเรื้อรัง

วิธีการให้
1 เข็ม ฉีดครั้งเดียว

ข้อห้าม
 •  ผู้ที่มีประวัติแพ้ Gelatin, แพ้ยาปฏิชีวนะ Neomycin แบบรุนแรง
 •  หลังฉีดวัคซีนควรคุมกำเนิด 3 เดือน
 •  แนะนำให้ฉีดห่างจาก Pneumo 23® เป็นเวลา 4 weeks เนื่องจากอาจจมีผลลดประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิของ Zostavax ลงเล็กน้อย

   
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าบริการพยาบาลนอกสถานที่ และค่าเดินทางออกให้บริการนอกสถานที่ 
 • กรณีซื้อวัคซีน 5ท่านขึ้นไป ยกเว้นค่าเดินทางให้บริการนอกสถานที่ ครั้งละ 500 บาท
 • บริการนี้ใช้ได้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล และ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนต้องอยู่สถานที่เดียวกันเท่านั้น
 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-0114833,02-0114899 หรือ [email protected]
 • ทางโรงพยาบาลจะทำการบริหารวัคซีนให้ผู้ป่วยโดยแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เท่านั้น โดยจะไม่จ่ายวัคซีนให้ผู้ป่วยไปบริหารเองที่บ้านหรือสถานพยาบาลอื่น
 • ก่อนการบริหารวัคซีนจะมีการซักประวัติผู้ป่วยถึงประวัติแพ้ยา วัคซีนและอาหาร หากพบว่าท่านมีข้อห้ามในการฉีดวัคซีน ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิไม่บริหารวัคซีนและจะทำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวน
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

วัคซีนป้องกันงูสวัด

Package ID : 

VAC05

7,800 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

วัคซีนป้องกันงูสวัด 

* ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการนอกสถานที่ 500 บาท ต่อ 1 ครั้ง

โรคงูสวัดส่วนมากจะหายได้เองหลังมีอาการ แต่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะอาการปวดเรื้อรังตามบริเวณเส้นประสาทที่เป็นแสดงอาการของโรค โดยอาการปวดสามารถเป็นได้นาน 90 วันหรือมากกว่านั้นภายหลังจากที่ผื่นหายไปแล้ว ภาวะแทรกซ้อนนี้พบได้มากขึ้นในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังบางโรคที่ทำให้ประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันลดลง แนะนำให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปทุกคนรับวัคซีนป้องกันงูสวัด

กลุ่มที่แนะนำ
อายุ 60 ปีขึ้นไป รวมถึงคนที่เคยเป็นงูสวัดมาก่อน หรือมีโรคประจำตัวเรื้อรัง

วิธีการให้
1 เข็ม ฉีดครั้งเดียว

ข้อห้าม
 •  ผู้ที่มีประวัติแพ้ Gelatin, แพ้ยาปฏิชีวนะ Neomycin แบบรุนแรง
 •  หลังฉีดวัคซีนควรคุมกำเนิด 3 เดือน
 •  แนะนำให้ฉีดห่างจาก Pneumo 23® เป็นเวลา 4 weeks เนื่องจากอาจจมีผลลดประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิของ Zostavax ลงเล็กน้อย

 
 
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าบริการพยาบาลนอกสถานที่ และค่าเดินทางออกให้บริการนอกสถานที่ 
 • กรณีซื้อวัคซีน 5ท่านขึ้นไป ยกเว้นค่าเดินทางให้บริการนอกสถานที่ ครั้งละ 500 บาท
 • บริการนี้ใช้ได้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล และ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนต้องอยู่สถานที่เดียวกันเท่านั้น
 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-0114833,02-0114899 หรือ [email protected]
 • ทางโรงพยาบาลจะทำการบริหารวัคซีนให้ผู้ป่วยโดยแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เท่านั้น โดยจะไม่จ่ายวัคซีนให้ผู้ป่วยไปบริหารเองที่บ้านหรือสถานพยาบาลอื่น
 • ก่อนการบริหารวัคซีนจะมีการซักประวัติผู้ป่วยถึงประวัติแพ้ยา วัคซีนและอาหาร หากพบว่าท่านมีข้อห้ามในการฉีดวัคซีน ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิไม่บริหารวัคซีนและจะทำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวน
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ