bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งในผู้หญิงร่วมกับตรวจทางพันธุกรรม (อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป)

Package ID  

GYNE12

 
32,760 THB
 
32,760 THB

Approximate cost in

 • ค่าแพทย์สูตินรีเวช
 • ค่าแพทย์พันธุศาสตร์
 • ค่าบริการทางการพยาบาล
 • ค่าบริการโรงพยาบาล 
 • ชุดตรวจภายใน
 • ตรวจหาเชื้อ HPV ชนิด 16/18 
 • ตรวจ Pap smear 
 • ตรวจ Ultrasound เชิงกราน  
 • ตรวจ Ultrasound ช่องคลอด 
 • ตรวจ Mammogram 
 • ตรวจทางพันธุกรรม INVITAE Cancer screen (Proactive test)
 
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


 

Complimentary Moderna Vaccine Package Inclusions

• ค่ายา Moderna vaccine injection
• ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล


Complimentary Moderna Vaccine Package Exclusions

• ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
• ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา


อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 
แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งในผู้หญิงร่วมกับตรวจทางพันธุกรรม (อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป)
โรคมะเร็ง ถือเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัว การตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูง  ซึ่งควรได้รับการตรวจคัดกรองก่อนกำหนดและบ่อยกว่าคนอื่น ๆ ภายใต้การแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และการตรวจยีนเพื่อหาความเสี่ยงของโรคมะเร็งจากพันธุกรรม  ทำให้เรามีแนวทางในการดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิง ได้แก่ 
 • มะเร็งเต้านม
 • มะเร็งปากมดลูก
 • มะเร็งมดลูก
 • มะเร็งรังไข่

 
คำแนะนำ

วันที่มีนัดหมายให้นำประวัติการรักษาที่อื่น ๆ ยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทานปัจจุบันมาด้วย

  เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ราคาเหมาจ่ายนี้สามารถใช้กับ Self pay หรือบริษัทประกันที่ยอมรับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ
 • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • ราคาเหมาจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ


 

บำรุงราษฎร์เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้นราคาพิเศษ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก ราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน   โดยเปิดให้จองจนถึง 15 ตุลาคม 2565 และฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่แนะให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดรวมเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มเป็นพื้นฐาน หลังจากนี้สามารถฉีดได้ทุก 4 เดือน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและลดอาการความรุนแรงของโรค

อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก
 


เงื่อนไขการให้บริการ :

 • กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • กรุณาแสดงบัตรวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเข้ารับบริการ
 • การนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากประสงค์ Walk-in สามารถทำได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
Package Name : 

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งในผู้หญิงร่วมกับตรวจทางพันธุกรรม (อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป)

Package ID : 

GYNE12

32,760 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งในผู้หญิงร่วมกับตรวจทางพันธุกรรม (อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป)
โรคมะเร็ง ถือเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัว การตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูง  ซึ่งควรได้รับการตรวจคัดกรองก่อนกำหนดและบ่อยกว่าคนอื่น ๆ ภายใต้การแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และการตรวจยีนเพื่อหาความเสี่ยงของโรคมะเร็งจากพันธุกรรม  ทำให้เรามีแนวทางในการดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิง ได้แก่ 
 • มะเร็งเต้านม
 • มะเร็งปากมดลูก
 • มะเร็งมดลูก
 • มะเร็งรังไข่

 
คำแนะนำ

วันที่มีนัดหมายให้นำประวัติการรักษาที่อื่น ๆ ยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทานปัจจุบันมาด้วย

 
 • ค่าแพทย์สูตินรีเวช
 • ค่าแพทย์พันธุศาสตร์
 • ค่าบริการทางการพยาบาล
 • ค่าบริการโรงพยาบาล 
 • ชุดตรวจภายใน
 • ตรวจหาเชื้อ HPV ชนิด 16/18 
 • ตรวจ Pap smear 
 • ตรวจ Ultrasound เชิงกราน  
 • ตรวจ Ultrasound ช่องคลอด 
 • ตรวจ Mammogram 
 • ตรวจทางพันธุกรรม INVITAE Cancer screen (Proactive test)
 
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


 

Complimentary Moderna Vaccine Package Inclusions

• ค่ายา Moderna vaccine injection
• ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล


Complimentary Moderna Vaccine Package Exclusions

• ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
• ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา


อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ราคาเหมาจ่ายนี้สามารถใช้กับ Self pay หรือบริษัทประกันที่ยอมรับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ
 • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • ราคาเหมาจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ


 

บำรุงราษฎร์เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้นราคาพิเศษ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก ราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน   โดยเปิดให้จองจนถึง 15 ตุลาคม 2565 และฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่แนะให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดรวมเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มเป็นพื้นฐาน หลังจากนี้สามารถฉีดได้ทุก 4 เดือน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและลดอาการความรุนแรงของโรค

อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก
 


เงื่อนไขการให้บริการ :

 • กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • กรุณาแสดงบัตรวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเข้ารับบริการ
 • การนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากประสงค์ Walk-in สามารถทำได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี