bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งในผู้หญิง (อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป)

Package ID  

GYNE11

 
15,500 THB
 
15,500 THB

Approximate cost in

 • ค่าแพทย์สูตินรีเวช
 • ค่าบริการทางการพยาบาล
 • ค่าบริการโรงพยาบาล 
 • ชุดตรวจภายใน
 • ตรวจหาเชื้อ HPV ชนิด 16/18 
 • ตรวจ Pap smear 
 • ตรวจ Ultrasound เชิงกราน  
 • ตรวจ Ultrasound ช่องคลอด 
 • ตรวจ Mammogram 
 
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน 
 

 

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งในผู้หญิง (อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป)
โรคมะเร็ง ถือเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัว การตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูง  ซึ่งควรได้รับการตรวจคัดกรองก่อนกำหนดและบ่อยกว่าคนอื่น ๆ ภายใต้การแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

มะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิง ได้แก่ 
 • มะเร็งเต้านม
 • มะเร็งปากมดลูก
 • มะเร็งมดลูก
 • มะเร็งรังไข่ 

คำแนะนำ

วันที่มีนัดหมายให้นำประวัติการรักษาที่อื่น ๆ ยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทานปัจจุบันมาด้วย  เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ราคาเหมาจ่ายนี้สามารถใช้กับ Self pay หรือบริษัทประกันที่ยอมรับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ
 • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • ราคาเหมาจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
 

 

Package Name : 

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งในผู้หญิง (อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป)

Package ID : 

GYNE11

15,500 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งในผู้หญิง (อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป)
โรคมะเร็ง ถือเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัว การตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูง  ซึ่งควรได้รับการตรวจคัดกรองก่อนกำหนดและบ่อยกว่าคนอื่น ๆ ภายใต้การแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

มะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิง ได้แก่ 
 • มะเร็งเต้านม
 • มะเร็งปากมดลูก
 • มะเร็งมดลูก
 • มะเร็งรังไข่ 

คำแนะนำ

วันที่มีนัดหมายให้นำประวัติการรักษาที่อื่น ๆ ยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทานปัจจุบันมาด้วย 
 • ค่าแพทย์สูตินรีเวช
 • ค่าบริการทางการพยาบาล
 • ค่าบริการโรงพยาบาล 
 • ชุดตรวจภายใน
 • ตรวจหาเชื้อ HPV ชนิด 16/18 
 • ตรวจ Pap smear 
 • ตรวจ Ultrasound เชิงกราน  
 • ตรวจ Ultrasound ช่องคลอด 
 • ตรวจ Mammogram 
 
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน 
 

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ราคาเหมาจ่ายนี้สามารถใช้กับ Self pay หรือบริษัทประกันที่ยอมรับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ
 • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • ราคาเหมาจ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ