bih.button.backtotop.text
Package Name  

ตรวจสุขภาพค้นหามะเร็งในสตรีถึงระดับพันธุกรรม

Package ID  

CKUP2315andGAST02

 
69,900 THB
 
69,900 THB

Approximate cost in

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
 • ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์
 • ให้คำปรึกษาโดยนักเภสัชพันธุศาสตร์
 • ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ 
 • การตรวจยีน
  • ตรวจยีน (Genes) ที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งจากพันธุกรรม 61 ยีน
  • ตรวจยีน (Genes) เพื่อดูความปลอดภัยในการใช้ยา
 • การตรวจเลือดหามะเร็ง
  • CEA
  • AFP
  • CA 19-9
 • การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่ (Colon Screening)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วยวิธีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (Low dose CT lung)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Whole abdomen)
  • อัลตร้าซาวน์ช่องท้องช่วงบน (Upper abdomen)
  • อัลตร้าซาวน์ช่องท้องช่วงล่าง (Lower abdomen)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยครื่องแมมโมแกรมระบบดิจิตอล และอัลตราซาวนด์
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี (Co-testing)
  • การตรวจ Pap smear (Thin prep)
  • การตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายกรณีจำเป็นต้องดมยาสลบในการส่องกล้อง เพื่อตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่ (Colon screening) โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 บาท 
 • หากพบความผิดปกติในการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ แพทย์จะตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ 35,000 บาท

กรณีต้องการนัดหมาย หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-011-4890, 02-011-4891 หรือ อีเมล์ [email protected]

ตรวจสุขภาพค้นหามะเร็งในสตรีถึงระดับพันธุกรรม 

 

สาเหตุของการเกิดความผิดปกติหรือความเจ็บป่วยบางอย่าง อาจเกิดจากยีนของคุณ

การตรวจนี้เป็นการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของยีน 61 ยีน ที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งต่างๆ 
เช่น  
 • ยีน BRCA1, BRCA2 ที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งเต้านมและ มะเร็งรังไข่ 
 • ยีน APC ที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น

การตรวจนี้ สามารถทำนายความเสี่ยงจากมะเร็งชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ถึง 10 ชนิด ดังต่อไปนี้
 1. มะเร็งเต้านม
 2. มะเร็งลำไส้
 3. มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา
 4. มะเร็งกระเพาะอาหาร
 5. มะเร็งรังไข่
 6. มะเร็งตับอ่อน
 7. มะเร็งต่อมลูกหมาก
 8. มะเร็งไต
 9. มะเร็งไทรอยด์ 
 10. มะเร็งโพรงมดลูก


ผู้ที่ควรพิจารณาตรวจ คือ

1. ผู้ที่ครอบครัว หรือ ตนเองมีประวัติ ดังต่อไปนี้
 • ป่วยเป็นโรคมะเร็งก่อนอายุ 50 ปี 
 • ป่วยเป็นโรคมะเร็งหลายชนิดในบุคคลเดียวกัน 
 • มีสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งในชนิดต่างๆ 10 ชนิดข้างต้น 
 • เป็นเพศชายแต่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม 
 • มีคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งและ ได้รับการตรวจยืนยันแล้วว่าเป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
2. ผู้หญิงอายุที่มีสุขภาพดี และไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง แต่สนใจที่จะทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทางพันธุกรรมหรือไม่

 

สำหรับข้อแนะนำตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ กรุณาดูรายละเอียดดังนี้

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ
 1. โปรดงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่าก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 2. กรุณาหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ  
 3. สำหรับผู้เข้ารับการตรวจร่างกายที่เป็นสตรีควรเว้นระยะอย่างน้อย 7 วันจากช่วงมีรอบเดือน

การเตรียมตัวก่อนเก็บตัวอย่างตรวจพันธุกรรม
ระยะเวลา 60 นาที ก่อนเก็บน้ำลาย และเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้ม ห้ามรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด (รวมถึงน้ำเปล่า) , ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง และห้ามแปรงฟัน

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจด้วยวิธีส่องกล้องลำไส้ใหญ่
 1. หลีกเลี่ยงผัก ผลไม้และอาหารกากใยสูงอย่างน้อย 1 - 2 วัน
 2. แพทย์อาจให้ผู้ป่วยรับประทานยาระบายเพื่อให้ถ่ายท้องประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจเพื่อเป็นการเตรียมลำไส้ให้สะอาด
 3. งดยาละลายลิ่มเลือด 3-7 วัน (ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของยาที่รับประทาน ตามคำแนะนำของแพทย์)
การเตรียมตัวสำหรับการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องทั้งหมด
เพื่อให้ได้ผลการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องที่ชัดเจน โรงพยาบาลจะจัดเตรียมน้ำเปล่าไว้ให้ท่านดื่ม และขอให้ท่านกลั้นปัสสาวะระหว่างรอตรวจ

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยครื่องแมมโมแกรมระบบดิจิตอล และอัลตราซาวนด์
 1. ไม่ควรทาโรลออน, แป้ง หรือโลชั่นบริเวณรักแร้จนถึงหน้าอกก่อนการตรวจแมมโมแกรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความคาดเคลื่อนในภาพได้
 2. ในกรณีที่มีผลการตรวจแมมโมแกรมจากที่อื่น แนะนำควรขอประวัติเดิมมาด้วยเพื่อการเปรียบเทียบ
 3. แนะนำให้นัดตรวจแมมโมแกรมในช่วง 1 สัปดาห์หลังประจำเดือน เพราเป็นช่วงที่อาจช่วยให้เจ็บหน้าอกน้อยลง และถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมได้ดีขึ้น
การเตรียมตัวสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 1. ห้ามสวนล้างช่องคลอดก่อนการตรวจ
 2. ห้ามใช้ยาเหน็บช่องคลอด ครีม หรือยาฆ่าเชื้ออสุจิในช่องคลอดก่อนการตรวจ 48 ชั่วโมง
 3. งดมีเพศสัมพันธ์ก่อนการตรวจ 24 ชั่วโมง

 

เงื่อนไข:

 1. รับบริการได้ที่แผนกพันธุศาสตร์เชิงป้องกันและ สุขภาพครอบครัว ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 2. กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 3. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-011-4890, 02-011-4891 หรือ [email protected]
 4. ผลตรวจพันธุกรรมใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน
 5. ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 6. เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
Package Name : 

ตรวจสุขภาพค้นหามะเร็งในสตรีถึงระดับพันธุกรรม

Package ID : 

CKUP2315andGAST02

69,900 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

ตรวจสุขภาพค้นหามะเร็งในสตรีถึงระดับพันธุกรรม 

 

สาเหตุของการเกิดความผิดปกติหรือความเจ็บป่วยบางอย่าง อาจเกิดจากยีนของคุณ

การตรวจนี้เป็นการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของยีน 61 ยีน ที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งต่างๆ 
เช่น  
 • ยีน BRCA1, BRCA2 ที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งเต้านมและ มะเร็งรังไข่ 
 • ยีน APC ที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น

การตรวจนี้ สามารถทำนายความเสี่ยงจากมะเร็งชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ถึง 10 ชนิด ดังต่อไปนี้
 1. มะเร็งเต้านม
 2. มะเร็งลำไส้
 3. มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา
 4. มะเร็งกระเพาะอาหาร
 5. มะเร็งรังไข่
 6. มะเร็งตับอ่อน
 7. มะเร็งต่อมลูกหมาก
 8. มะเร็งไต
 9. มะเร็งไทรอยด์ 
 10. มะเร็งโพรงมดลูก


ผู้ที่ควรพิจารณาตรวจ คือ

1. ผู้ที่ครอบครัว หรือ ตนเองมีประวัติ ดังต่อไปนี้
 • ป่วยเป็นโรคมะเร็งก่อนอายุ 50 ปี 
 • ป่วยเป็นโรคมะเร็งหลายชนิดในบุคคลเดียวกัน 
 • มีสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งในชนิดต่างๆ 10 ชนิดข้างต้น 
 • เป็นเพศชายแต่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม 
 • มีคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งและ ได้รับการตรวจยืนยันแล้วว่าเป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
2. ผู้หญิงอายุที่มีสุขภาพดี และไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง แต่สนใจที่จะทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทางพันธุกรรมหรือไม่

 

สำหรับข้อแนะนำตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ กรุณาดูรายละเอียดดังนี้

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ
 1. โปรดงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่าก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 2. กรุณาหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ  
 3. สำหรับผู้เข้ารับการตรวจร่างกายที่เป็นสตรีควรเว้นระยะอย่างน้อย 7 วันจากช่วงมีรอบเดือน

การเตรียมตัวก่อนเก็บตัวอย่างตรวจพันธุกรรม
ระยะเวลา 60 นาที ก่อนเก็บน้ำลาย และเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้ม ห้ามรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด (รวมถึงน้ำเปล่า) , ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง และห้ามแปรงฟัน

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจด้วยวิธีส่องกล้องลำไส้ใหญ่
 1. หลีกเลี่ยงผัก ผลไม้และอาหารกากใยสูงอย่างน้อย 1 - 2 วัน
 2. แพทย์อาจให้ผู้ป่วยรับประทานยาระบายเพื่อให้ถ่ายท้องประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจเพื่อเป็นการเตรียมลำไส้ให้สะอาด
 3. งดยาละลายลิ่มเลือด 3-7 วัน (ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของยาที่รับประทาน ตามคำแนะนำของแพทย์)
การเตรียมตัวสำหรับการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องทั้งหมด
เพื่อให้ได้ผลการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องที่ชัดเจน โรงพยาบาลจะจัดเตรียมน้ำเปล่าไว้ให้ท่านดื่ม และขอให้ท่านกลั้นปัสสาวะระหว่างรอตรวจ

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยครื่องแมมโมแกรมระบบดิจิตอล และอัลตราซาวนด์
 1. ไม่ควรทาโรลออน, แป้ง หรือโลชั่นบริเวณรักแร้จนถึงหน้าอกก่อนการตรวจแมมโมแกรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความคาดเคลื่อนในภาพได้
 2. ในกรณีที่มีผลการตรวจแมมโมแกรมจากที่อื่น แนะนำควรขอประวัติเดิมมาด้วยเพื่อการเปรียบเทียบ
 3. แนะนำให้นัดตรวจแมมโมแกรมในช่วง 1 สัปดาห์หลังประจำเดือน เพราเป็นช่วงที่อาจช่วยให้เจ็บหน้าอกน้อยลง และถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมได้ดีขึ้น
การเตรียมตัวสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 1. ห้ามสวนล้างช่องคลอดก่อนการตรวจ
 2. ห้ามใช้ยาเหน็บช่องคลอด ครีม หรือยาฆ่าเชื้ออสุจิในช่องคลอดก่อนการตรวจ 48 ชั่วโมง
 3. งดมีเพศสัมพันธ์ก่อนการตรวจ 24 ชั่วโมง
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
 • ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์
 • ให้คำปรึกษาโดยนักเภสัชพันธุศาสตร์
 • ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ 
 • การตรวจยีน
  • ตรวจยีน (Genes) ที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งจากพันธุกรรม 61 ยีน
  • ตรวจยีน (Genes) เพื่อดูความปลอดภัยในการใช้ยา
 • การตรวจเลือดหามะเร็ง
  • CEA
  • AFP
  • CA 19-9
 • การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่ (Colon Screening)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วยวิธีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (Low dose CT lung)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Whole abdomen)
  • อัลตร้าซาวน์ช่องท้องช่วงบน (Upper abdomen)
  • อัลตร้าซาวน์ช่องท้องช่วงล่าง (Lower abdomen)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยครื่องแมมโมแกรมระบบดิจิตอล และอัลตราซาวนด์
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี (Co-testing)
  • การตรวจ Pap smear (Thin prep)
  • การตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายกรณีจำเป็นต้องดมยาสลบในการส่องกล้อง เพื่อตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่ (Colon screening) โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 บาท 
 • หากพบความผิดปกติในการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ แพทย์จะตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ 35,000 บาท

กรณีต้องการนัดหมาย หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-011-4890, 02-011-4891 หรือ อีเมล์ [email protected]

 

เงื่อนไข:

 1. รับบริการได้ที่แผนกพันธุศาสตร์เชิงป้องกันและ สุขภาพครอบครัว ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 2. กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 3. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-011-4890, 02-011-4891 หรือ [email protected]
 4. ผลตรวจพันธุกรรมใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน
 5. ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 6. เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง