Package Name  

Wellness Provoked Toxic Heavy Metal Screening

Package ID  

VTL321

 
16,000 THB
 
16,000 THB

Approximate cost in


โดยปกติแล้วเรามักได้รับหรือสัมผัสสารพิษจากการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำดื่ม ฝุ่นควัน มลภาวะ นอกจากนี้ สารพิษยังสามารถพบได้แม้กระทั่งในเครื่องสำอาง น้ำยาทำความสะอาด เฟอร์นิเจอร์ หรือเตียงนอน ซึ่งผลสำรวจพบว่า ระบบขับสารพิษออกจากร่างกายตามกระบวนการธรรมชาติ ของประชากรโลกมากกว่าครึ่งหนึ่ง ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ หรือมีความผิดปกติอันเนื่องมาจากพันธุกรรม 

อาการที่แสดงถึงการมีสารพิษโลหะหนักสะสมอยู่ในร่างกาย

ภาวะสมองล้า มีอาการสับสน สูญเสียความจำ ภาวะมีบุตรยาก มีความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร อ่อนเพลียเรื้อรัง มีกลิ่นตัว ไวต่อสารเคมี ปวดเมื่อย ปัญหาทางผิวหนังเช่น สิว ผิวหนังอักเสบ

การตรวจสารพิษโลหะหนัก

สารพิษโลหะหนักมักสะสมอบู่ในเลือดเพียงระยะเวลาสั้น ๆ จากนั้นจะย้ายไปสะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ การตรวจหาระดับสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย จึงต้องอาศัยการตรวจจากปัสสาวะ

ระหว่างรับคำปรึกษาเบื้องต้นจากแพทย์ก่อนทำการตรวจ แพทย์อาจแนะนำให้ทดสอบการแพ้ต่อสารพิษโลหะหนัก เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายในลำดับต่อไป ทั้งนี้ เมื่อทำการเก็บปัสสาวะแล้ว จะถูกนำไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 5 วัน เพื่อวิเคราะห์และค้นหาสารพิษอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย พร้อมให้คำแนะนำในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายที่เหมาะสมแต่ละบุคคล 

   
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร BI Tower
 2. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 3. แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้
 4. ไวทัลไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ราคาดังกล่าวถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น
 6. สามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
 7. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-066-8899 หรืออีเมล [email protected]
 
คำแนะนำ
 1. หากท่านมีโรคประจำตัว หรือมีการรับประทานยาต่อเนื่อง กรุณาแจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่รับทราบเพิ่มเติมก่อนการทำนัดหมาย
Package Name : 

Wellness Provoked Toxic Heavy Metal Screening

Package ID : 

VTL321

16,000 THB
Regular Price

Approximate cost in :


โดยปกติแล้วเรามักได้รับหรือสัมผัสสารพิษจากการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำดื่ม ฝุ่นควัน มลภาวะ นอกจากนี้ สารพิษยังสามารถพบได้แม้กระทั่งในเครื่องสำอาง น้ำยาทำความสะอาด เฟอร์นิเจอร์ หรือเตียงนอน ซึ่งผลสำรวจพบว่า ระบบขับสารพิษออกจากร่างกายตามกระบวนการธรรมชาติ ของประชากรโลกมากกว่าครึ่งหนึ่ง ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ หรือมีความผิดปกติอันเนื่องมาจากพันธุกรรม 

อาการที่แสดงถึงการมีสารพิษโลหะหนักสะสมอยู่ในร่างกาย

ภาวะสมองล้า มีอาการสับสน สูญเสียความจำ ภาวะมีบุตรยาก มีความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร อ่อนเพลียเรื้อรัง มีกลิ่นตัว ไวต่อสารเคมี ปวดเมื่อย ปัญหาทางผิวหนังเช่น สิว ผิวหนังอักเสบ

การตรวจสารพิษโลหะหนัก

สารพิษโลหะหนักมักสะสมอบู่ในเลือดเพียงระยะเวลาสั้น ๆ จากนั้นจะย้ายไปสะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ การตรวจหาระดับสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย จึงต้องอาศัยการตรวจจากปัสสาวะ

ระหว่างรับคำปรึกษาเบื้องต้นจากแพทย์ก่อนทำการตรวจ แพทย์อาจแนะนำให้ทดสอบการแพ้ต่อสารพิษโลหะหนัก เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายในลำดับต่อไป ทั้งนี้ เมื่อทำการเก็บปัสสาวะแล้ว จะถูกนำไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 5 วัน เพื่อวิเคราะห์และค้นหาสารพิษอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย พร้อมให้คำแนะนำในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายที่เหมาะสมแต่ละบุคคล 

 
 
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร BI Tower
 2. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 3. แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้
 4. ไวทัลไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ราคาดังกล่าวถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น
 6. สามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
 7. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-066-8899 หรืออีเมล [email protected]
 
คำแนะนำ
 1. หากท่านมีโรคประจำตัว หรือมีการรับประทานยาต่อเนื่อง กรุณาแจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่รับทราบเพิ่มเติมก่อนการทำนัดหมาย