bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนัก

Package ID  

PT28

 
0 THB
 
10,350 THB

Approximate cost in

 • ค่ากายภาพบำบัดโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล จำนวน 5 ครั้ง
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์และค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์


แผนกกายภาพบำบัด
ชั้น 3 ตึก B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
8.00-17.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 2559

โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนัก


ภาวะน้ำหนักเกิน (Overweigh) และภาวะอ้วน (Obesity) องค์การอนามัยโลกให้คำจำกัดความไว้ว่า คือภาวะที่มีปริมาณไขมันเพี่มขึ้นในร่างกายทุกส่วน โดยจะวัดได้จากค่าดัชนีมวลกาย ( BMI : body mass index ) ที่มีมากกว่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือในกลุ่มคนไทยคือมากกว่า 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และภาวะอ้วนลงพุง สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้จากการวัดเส้นรอบเอว ในเพศชายเส้นรอบเอวตั้งแต่ 100 เซนติเมตร ขึ้นไป เพศหญิงตั้งแต่ 88 เซนติเมตร ขึ้นไป ในกลุ่มคนไทยเพศชายมีเส้นรอบเอวตั้งแต่ 90 เซนติเมตร ขึ้นไป และเพศหญิงมีเส้นรอบเอวตั้งแต่ 80 เซนติเมตรขึ้นไป 

ภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่าง ๆ เช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอัมพฤกษ์อัมพาต โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งบางชนิด โรคทางกระดูกและข้อต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นการควบคุมน้ำหนักให้สมดุลจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่าง ๆ และยังมีส่วนช่วยควบคุมการดำเนินไปของโรคได้

การดูแลรักษาภาวะน้ำหนักเกิน เป้าหมายหลักคือควบคุมน้ำหนักให้สมดุล โดยอาศัยการปรับพฤติกรรม ดูแลควบคุมการทานอาหารควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย

 
การออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนัก
โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนัก เป็นโปรแกรมการให้คำแนะนำและออกแบบการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักเฉพาะบุคคล เหมาะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ หรือมีปัญหาปวดเข่า ปวดหลัง รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน

การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายแบบเฉพาะบุคคล ออกแบบโดยนักกายภาพบำบัดผู้ชำนาญการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนัก ประกอบไปด้วยการทดสอบสมรรถภาพเบื้องต้น การออกกำลังกายแบบแอโรบิก ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ซึ่งจะส่งเสริมการเผาพลาญพลังงานที่มากขึ้น รวมไปถึงการให้คำแนะนำโปรแกรมเพื่อออกกำลังกายต่อเนื่องที่บ้าน

 
ข้อแนะนำก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
 • สามารถรับประทานยาประจำตามปกติ
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนที่จะมารับบริการ
 • ไม่จำเป็นต้องงดอาหาร แต่ควรออกกำลังกายหลังจากอาหารมื้อหนัก
  ประมาณ 2 ชั่วโมง
 • สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม ไม่รัดแน่นเกินไป และควรนำรองเท้ากีฬามาด้วยเงื่อนไขในการใช้บริการ :
 1. ผู้สนใจรับบริการ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาก่อนเข้าร่วมบริการ
 2. รับบริการที่แผนกกายภาพบำบัด อาคาร B ชั้น 3
 3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โดยติดต่อนัดหมายที่แผนกกายภาพบำบัด โทร 02 011 2559
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา
  บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 5. ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่สามารถคืนเงินได้
  ทุกกรณี
 6. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 7. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

 
Package Name : 

โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนัก

Package ID : 

PT28

0 THB
Regular Price Regular Price 10,350 THB

Approximate cost in :

โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนัก


ภาวะน้ำหนักเกิน (Overweigh) และภาวะอ้วน (Obesity) องค์การอนามัยโลกให้คำจำกัดความไว้ว่า คือภาวะที่มีปริมาณไขมันเพี่มขึ้นในร่างกายทุกส่วน โดยจะวัดได้จากค่าดัชนีมวลกาย ( BMI : body mass index ) ที่มีมากกว่า 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือในกลุ่มคนไทยคือมากกว่า 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และภาวะอ้วนลงพุง สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้จากการวัดเส้นรอบเอว ในเพศชายเส้นรอบเอวตั้งแต่ 100 เซนติเมตร ขึ้นไป เพศหญิงตั้งแต่ 88 เซนติเมตร ขึ้นไป ในกลุ่มคนไทยเพศชายมีเส้นรอบเอวตั้งแต่ 90 เซนติเมตร ขึ้นไป และเพศหญิงมีเส้นรอบเอวตั้งแต่ 80 เซนติเมตรขึ้นไป 

ภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่าง ๆ เช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอัมพฤกษ์อัมพาต โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งบางชนิด โรคทางกระดูกและข้อต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นการควบคุมน้ำหนักให้สมดุลจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่าง ๆ และยังมีส่วนช่วยควบคุมการดำเนินไปของโรคได้

การดูแลรักษาภาวะน้ำหนักเกิน เป้าหมายหลักคือควบคุมน้ำหนักให้สมดุล โดยอาศัยการปรับพฤติกรรม ดูแลควบคุมการทานอาหารควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย

 
การออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนัก
โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนัก เป็นโปรแกรมการให้คำแนะนำและออกแบบการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักเฉพาะบุคคล เหมาะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ หรือมีปัญหาปวดเข่า ปวดหลัง รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน

การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายแบบเฉพาะบุคคล ออกแบบโดยนักกายภาพบำบัดผู้ชำนาญการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนัก ประกอบไปด้วยการทดสอบสมรรถภาพเบื้องต้น การออกกำลังกายแบบแอโรบิก ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ซึ่งจะส่งเสริมการเผาพลาญพลังงานที่มากขึ้น รวมไปถึงการให้คำแนะนำโปรแกรมเพื่อออกกำลังกายต่อเนื่องที่บ้าน

 
ข้อแนะนำก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
 • สามารถรับประทานยาประจำตามปกติ
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนที่จะมารับบริการ
 • ไม่จำเป็นต้องงดอาหาร แต่ควรออกกำลังกายหลังจากอาหารมื้อหนัก
  ประมาณ 2 ชั่วโมง
 • สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม ไม่รัดแน่นเกินไป และควรนำรองเท้ากีฬามาด้วย
 • ค่ากายภาพบำบัดโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล จำนวน 5 ครั้ง
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์และค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์


แผนกกายภาพบำบัด
ชั้น 3 ตึก B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
8.00-17.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 2559เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 1. ผู้สนใจรับบริการ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาก่อนเข้าร่วมบริการ
 2. รับบริการที่แผนกกายภาพบำบัด อาคาร B ชั้น 3
 3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โดยติดต่อนัดหมายที่แผนกกายภาพบำบัด โทร 02 011 2559
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา
  บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 5. ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่สามารถคืนเงินได้
  ทุกกรณี
 6. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 7. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ