bih.button.backtotop.text
Package Name  

การรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ

Package ID  

URO03

 
0 THB
 
250,900 THB

Approximate cost in

 • ค่าห้องทำหัตถการ (รวมค่าบริการพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ และทีม)
 • ค่าอุปกรณ์ทางแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการรักษาด้วยไอน้ำตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ค่ายาวิสัญญี และยาจำเป็นในการรักษาด้วยไอน้ำ
 • ค่าแพทย์
  • ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านทางเดินปัสสาวะ
  • วิสัญญีแพทย์
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมนี้
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ 
ชั้น 16 อาคารเอ (A) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โทร: 061 409 3943 (8:00 - 18:00น.)
โทร: 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.)
E-mail: [email protected]

 

Complimentary Moderna Vaccine Package Inclusions

• ค่ายา Moderna vaccine injection
• ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล


Complimentary Moderna Vaccine Package Exclusions

• ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
• ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา


อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 
เทคโนโลยีทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ
Rezum-System-Setup_resize.jpg

การรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ เหมาะสำหรับใคร?
 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป และมีขนาดต่อมลูกหมาก 30 - 80 กรัม
 • ผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา 
 • ผู้ที่มีผลข้างเคียงจากการใช้ยา 
 • ผู้ที่ไม่ต้องการกินยาในระยะยาว
 • ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่ไม่เหมาะกับการผ่าตัดที่ต้องวางยาสลบนานๆ
 • ผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาเรื่อง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หลังการผ่าตัด หรือการทานยา

การรักษานี้ไม่เหมาะกับใคร

 เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 2. โปรแกรมการรักษานี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน
   รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
  ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย
 5. สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 061 409 3943 (8:00 - 18:00น.) หรือ 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.) หรือ [email protected]


 

บำรุงราษฎร์เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้นราคาพิเศษ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก ราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน   โดยเปิดให้จองจนถึง 15 ตุลาคม 2565 และฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่แนะให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดรวมเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มเป็นพื้นฐาน หลังจากนี้สามารถฉีดได้ทุก 4 เดือน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและลดอาการความรุนแรงของโรค

อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก
 


เงื่อนไขการให้บริการ :

 • กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • กรุณาแสดงบัตรวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเข้ารับบริการ
 • การนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากประสงค์ Walk-in สามารถทำได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 
Package Name : 

การรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ

Package ID : 

URO03

0 THB
Regular Price Regular Price 250,900 THB

Approximate cost in :

เทคโนโลยีทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ
Rezum-System-Setup_resize.jpg

การรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ เหมาะสำหรับใคร?
 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป และมีขนาดต่อมลูกหมาก 30 - 80 กรัม
 • ผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา 
 • ผู้ที่มีผลข้างเคียงจากการใช้ยา 
 • ผู้ที่ไม่ต้องการกินยาในระยะยาว
 • ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่ไม่เหมาะกับการผ่าตัดที่ต้องวางยาสลบนานๆ
 • ผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาเรื่อง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หลังการผ่าตัด หรือการทานยา

การรักษานี้ไม่เหมาะกับใคร

 

 • ค่าห้องทำหัตถการ (รวมค่าบริการพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ และทีม)
 • ค่าอุปกรณ์ทางแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการรักษาด้วยไอน้ำตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ค่ายาวิสัญญี และยาจำเป็นในการรักษาด้วยไอน้ำ
 • ค่าแพทย์
  • ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านทางเดินปัสสาวะ
  • วิสัญญีแพทย์
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมนี้
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ 
ชั้น 16 อาคารเอ (A) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โทร: 061 409 3943 (8:00 - 18:00น.)
โทร: 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.)
E-mail: [email protected]

 

Complimentary Moderna Vaccine Package Inclusions

• ค่ายา Moderna vaccine injection
• ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล


Complimentary Moderna Vaccine Package Exclusions

• ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
• ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา


อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 2. โปรแกรมการรักษานี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน
   รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
  ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย
 5. สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 061 409 3943 (8:00 - 18:00น.) หรือ 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.) หรือ [email protected]


 

บำรุงราษฎร์เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้นราคาพิเศษ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก ราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน   โดยเปิดให้จองจนถึง 15 ตุลาคม 2565 และฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่แนะให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดรวมเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มเป็นพื้นฐาน หลังจากนี้สามารถฉีดได้ทุก 4 เดือน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและลดอาการความรุนแรงของโรค

อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก
 


เงื่อนไขการให้บริการ :

 • กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • กรุณาแสดงบัตรวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเข้ารับบริการ
 • การนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากประสงค์ Walk-in สามารถทำได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี