bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมการบำบัดรักษาภาวะกลืนลำบาก จำนวน 5 ครั้ง

Package ID  

PT27

 
0 THB
 
9,500 THB

Approximate cost in

 • โปรแกรมฝึกการกลืนโดยนักกิจกรรมบำบัดจำนวน 5 ครั้ง 
 
 • ไม่รวมค่าอุปกรณ์พิเศษทางกิจกรรมบำบัด เช่น Vital stim/ Rephagia biofeedback
 • ไม่รวมค่าตรวจวินิจฉัยของแพทย์และค่าบริการทางพยาบาล

โปรแกรมการบำบัดรักษาภาวะกลืนลำบาก

ผู้ที่มีภาวะการกลืนลำบาก มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจ จากการสำลักอาหารหรือน้ำเข้าปอด เช่น การติดเชื้อ การอุดตันของระบบทางเดินหายใจ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะการขาดน้ำ ขาดอาหารได้มากกว่าผู้ที่ไม่มีภาวะการกลืนลำบาก หากละเลยปัญหาการกลืนลำบากมักส่งผลให้เกิดอาการมากขึ้น หรือทำให้เกิดอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์เพิ่มเติม และอาจต้องใช้การรักษาต่อเนื่องยาวนานขึ้น ดังนั้นผู้ที่มีปัญหาหรือเริ่มมีภาวะการกลืนลำบากจึงควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจประเมินหาสาเหตุและวางแผนการรักษา  โดยวิธีการรักษาการกลืนลำบากนั้นขึ้นอยู่กับระดับปัญหาของแต่ละบุคคล ซึ่งแพทย์และนักกิจกรรมบำบัดจะร่วมกันวางแผน ออกแบบโปรแกรมการรักษาให้เหมาะสมกับระดับปัญหาของแต่ละบุคคล 

สาเหตุของภาวะการกลืนลำบากที่พบได้บ่อย มีดังนี้ 
 • มีความผิดปกติของระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน ภาวะสมองเสื่อม 
 • มีความผิดปกติทางกายภาพ เช่น มีเนื้องอกหรือมะเร็งบริเวณศรีษะหรือลำคอ หรือได้รับการผ่าตัด/ฉายแสงบริเวณลำคอหรือภายในช่องปาก  

โปรแกรมการบำบัดรักษาภาวะกลืนลำบาก จำนวน 5 ครั้ง  เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะการกลืนลำบาก โดยนักกิจกรรมบำบัดที่มีความชำนาญการในการบำบัดรักษาการกลืนลำบาก มีเทคนิคการรักษาที่หลากหลาย ซึ่งจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละบุคคล  รวมถึงประเมินลักษณะอาหารและเครื่องดื่ม ฝึกใช้เทคนิคช่วยในการกลืนที่มีความเฉพาะเจาะจง รวมถึงแนะนำวิธีออกกำลังกายกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน การกระตุ้นการรับความรู้สึกในช่องปาก การจัดท่าทางที่เหมาะสมปลอดภัยในการกลืน   ปรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร  เป็นต้น
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 1. ผู้สนใจรับบริการ ควรปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษา
 2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ และ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกกิจกรรมบำบัด 02 011 2449
 3. ระยะเวลาการบำบัดรักษาโดยนักกิจกรรมบำบัดต่อ 1 ครั้งอยู่ที่ประมาณ 50-60 นาที สถานที่ห้องกิจกรรมบำบัด แผนกกายกาพบำบัดผู้ป่วยนอก ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลฯ
 4. รับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป
 5. ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 6. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
Package Name : 

โปรแกรมการบำบัดรักษาภาวะกลืนลำบาก จำนวน 5 ครั้ง

Package ID : 

PT27

0 THB
Regular Price

Approximate cost in :

โปรแกรมการบำบัดรักษาภาวะกลืนลำบาก

ผู้ที่มีภาวะการกลืนลำบาก มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจ จากการสำลักอาหารหรือน้ำเข้าปอด เช่น การติดเชื้อ การอุดตันของระบบทางเดินหายใจ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะการขาดน้ำ ขาดอาหารได้มากกว่าผู้ที่ไม่มีภาวะการกลืนลำบาก หากละเลยปัญหาการกลืนลำบากมักส่งผลให้เกิดอาการมากขึ้น หรือทำให้เกิดอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์เพิ่มเติม และอาจต้องใช้การรักษาต่อเนื่องยาวนานขึ้น ดังนั้นผู้ที่มีปัญหาหรือเริ่มมีภาวะการกลืนลำบากจึงควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจประเมินหาสาเหตุและวางแผนการรักษา  โดยวิธีการรักษาการกลืนลำบากนั้นขึ้นอยู่กับระดับปัญหาของแต่ละบุคคล ซึ่งแพทย์และนักกิจกรรมบำบัดจะร่วมกันวางแผน ออกแบบโปรแกรมการรักษาให้เหมาะสมกับระดับปัญหาของแต่ละบุคคล 

สาเหตุของภาวะการกลืนลำบากที่พบได้บ่อย มีดังนี้ 
 • มีความผิดปกติของระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน ภาวะสมองเสื่อม 
 • มีความผิดปกติทางกายภาพ เช่น มีเนื้องอกหรือมะเร็งบริเวณศรีษะหรือลำคอ หรือได้รับการผ่าตัด/ฉายแสงบริเวณลำคอหรือภายในช่องปาก  

โปรแกรมการบำบัดรักษาภาวะกลืนลำบาก จำนวน 5 ครั้ง  เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะการกลืนลำบาก โดยนักกิจกรรมบำบัดที่มีความชำนาญการในการบำบัดรักษาการกลืนลำบาก มีเทคนิคการรักษาที่หลากหลาย ซึ่งจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละบุคคล  รวมถึงประเมินลักษณะอาหารและเครื่องดื่ม ฝึกใช้เทคนิคช่วยในการกลืนที่มีความเฉพาะเจาะจง รวมถึงแนะนำวิธีออกกำลังกายกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน การกระตุ้นการรับความรู้สึกในช่องปาก การจัดท่าทางที่เหมาะสมปลอดภัยในการกลืน   ปรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร  เป็นต้น
 
 • โปรแกรมฝึกการกลืนโดยนักกิจกรรมบำบัดจำนวน 5 ครั้ง 
 
 • ไม่รวมค่าอุปกรณ์พิเศษทางกิจกรรมบำบัด เช่น Vital stim/ Rephagia biofeedback
 • ไม่รวมค่าตรวจวินิจฉัยของแพทย์และค่าบริการทางพยาบาล

เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 1. ผู้สนใจรับบริการ ควรปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษา
 2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ และ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกกิจกรรมบำบัด 02 011 2449
 3. ระยะเวลาการบำบัดรักษาโดยนักกิจกรรมบำบัดต่อ 1 ครั้งอยู่ที่ประมาณ 50-60 นาที สถานที่ห้องกิจกรรมบำบัด แผนกกายกาพบำบัดผู้ป่วยนอก ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลฯ
 4. รับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป
 5. ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 6. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ