bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมการบำบัดรักษาภาวะกลืนลำบาก
จำนวน 5 ครั้ง

Package ID  

PT27

 
0 THB
 
9,850 THB

Approximate cost in

 • ค่ากิจกรรมบำบัดโปรแกรมฝึกการกลืนโดยนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 5 ครั้ง
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์และค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอุปกรณ์พิเศษทางกิจกรรมบำบัด เช่น Vital stim / Rephagia biofeedback
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์แผนกกายภาพบำบัด
ชั้น 4  ตึก B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
8.00-17.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 2449

โปรแกรมการบำบัดรักษาภาวะกลืนลำบาก


ผู้ที่มีภาวะการกลืนลำบาก มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจ จากการสำลักอาหารหรือน้ำเข้าปอด เช่น การติดเชื้อ การอุดตันของระบบทางเดินหายใจ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะการขาดน้ำ ขาดอาหารได้มากกว่าผู้ที่ไม่มีภาวะการกลืนลำบาก หากละเลยปัญหาการกลืนลำบากมักส่งผลให้เกิดอาการมากขึ้น หรือทำให้เกิดอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์เพิ่มเติม และอาจต้องใช้การรักษาต่อเนื่องยาวนานขึ้น ดังนั้นผู้ที่มีปัญหาหรือเริ่มมีภาวะการกลืนลำบากจึงควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจประเมินหาสาเหตุและวางแผนการรักษา  โดยวิธีการรักษาการกลืนลำบากนั้นขึ้นอยู่กับระดับปัญหาของแต่ละบุคคล ซึ่งแพทย์และนักกิจกรรมบำบัดจะร่วมกันวางแผน ออกแบบโปรแกรมการรักษาให้เหมาะสมกับระดับปัญหาของแต่ละบุคคล 

สาเหตุของภาวะการกลืนลำบากที่พบได้บ่อย มีดังนี้

 • มีความผิดปกติของระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน
  ภาวะสมองเสื่อม 
 • มีความผิดปกติทางกายภาพ เช่น มีเนื้องอกหรือมะเร็งบริเวณศรีษะหรือลำคอ หรือได้รับการผ่าตัด/ฉายแสงบริเวณลำคอหรือภายในช่องปาก  

โปรแกรมการบำบัดรักษาภาวะกลืนลำบาก จำนวน 5 ครั้ง เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะการกลืนลำบาก โดยนักกิจกรรมบำบัดที่มีความชำนาญการในการบำบัดรักษาการกลืนลำบาก จะออกแบบการบำบัดรักษาให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละบุคคล รวมถึงประเมินลักษณะอาหารและเครื่องดื่ม ฝึกใช้เทคนิคช่วยในการกลืนที่มีความเฉพาะเจาะจง รวมถึงแนะนำวิธีออกกำลังกายกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน การกระตุ้นการรับความรู้สึกในช่องปาก การจัดท่าทางที่เหมาะสมปลอดภัยในการกลืน  ปรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร  เป็นต้น
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 1.  ผู้สนใจรับบริการ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาก่อนเข้าร่วมบริการ
 2. รับบริการที่แผนกกิจกรรมบำบัด กายกาพบำบัดผู้ป่วยนอก อาคาร B ชั้น 4 
 3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โดยติดต่อนัดหมายที่แผนกกิจกรรมบำบัด โทร 02-0112449 
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา
  บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 5. ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่สามารถคืนเงินได้
  ทุกกรณี
 6. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 7. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

 
Package Name : 

โปรแกรมการบำบัดรักษาภาวะกลืนลำบาก
จำนวน 5 ครั้ง

Package ID : 

PT27

0 THB
Regular Price Regular Price 9,850 THB

Approximate cost in :

โปรแกรมการบำบัดรักษาภาวะกลืนลำบาก


ผู้ที่มีภาวะการกลืนลำบาก มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจ จากการสำลักอาหารหรือน้ำเข้าปอด เช่น การติดเชื้อ การอุดตันของระบบทางเดินหายใจ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะการขาดน้ำ ขาดอาหารได้มากกว่าผู้ที่ไม่มีภาวะการกลืนลำบาก หากละเลยปัญหาการกลืนลำบากมักส่งผลให้เกิดอาการมากขึ้น หรือทำให้เกิดอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์เพิ่มเติม และอาจต้องใช้การรักษาต่อเนื่องยาวนานขึ้น ดังนั้นผู้ที่มีปัญหาหรือเริ่มมีภาวะการกลืนลำบากจึงควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจประเมินหาสาเหตุและวางแผนการรักษา  โดยวิธีการรักษาการกลืนลำบากนั้นขึ้นอยู่กับระดับปัญหาของแต่ละบุคคล ซึ่งแพทย์และนักกิจกรรมบำบัดจะร่วมกันวางแผน ออกแบบโปรแกรมการรักษาให้เหมาะสมกับระดับปัญหาของแต่ละบุคคล 

สาเหตุของภาวะการกลืนลำบากที่พบได้บ่อย มีดังนี้

 • มีความผิดปกติของระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน
  ภาวะสมองเสื่อม 
 • มีความผิดปกติทางกายภาพ เช่น มีเนื้องอกหรือมะเร็งบริเวณศรีษะหรือลำคอ หรือได้รับการผ่าตัด/ฉายแสงบริเวณลำคอหรือภายในช่องปาก  

โปรแกรมการบำบัดรักษาภาวะกลืนลำบาก จำนวน 5 ครั้ง เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะการกลืนลำบาก โดยนักกิจกรรมบำบัดที่มีความชำนาญการในการบำบัดรักษาการกลืนลำบาก จะออกแบบการบำบัดรักษาให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละบุคคล รวมถึงประเมินลักษณะอาหารและเครื่องดื่ม ฝึกใช้เทคนิคช่วยในการกลืนที่มีความเฉพาะเจาะจง รวมถึงแนะนำวิธีออกกำลังกายกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน การกระตุ้นการรับความรู้สึกในช่องปาก การจัดท่าทางที่เหมาะสมปลอดภัยในการกลืน  ปรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร  เป็นต้น
 
 • ค่ากิจกรรมบำบัดโปรแกรมฝึกการกลืนโดยนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 5 ครั้ง
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์และค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอุปกรณ์พิเศษทางกิจกรรมบำบัด เช่น Vital stim / Rephagia biofeedback
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์แผนกกายภาพบำบัด
ชั้น 4  ตึก B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
8.00-17.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 2449

เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 1.  ผู้สนใจรับบริการ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาก่อนเข้าร่วมบริการ
 2. รับบริการที่แผนกกิจกรรมบำบัด กายกาพบำบัดผู้ป่วยนอก อาคาร B ชั้น 4 
 3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โดยติดต่อนัดหมายที่แผนกกิจกรรมบำบัด โทร 02-0112449 
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา
  บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 5. ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่สามารถคืนเงินได้
  ทุกกรณี
 6. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 7. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ