bih.button.backtotop.text
Package Name  

การผ่าตัดก้อนที่ไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

Package ID  

ROBOTIC06T

 
0 THB
 
656,300 THB

Approximate cost in

 

 • ค่าห้องผ่าตัด 4 ชั่วโมง (รวมค่าบริการพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ และทีม)
 • ค่าห้องพักผู้ป่วยใน 4 คืน รวมทั้งค่าอาหารปกติ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ เวชภัณฑ์ที่จําเป็นในการผ่าตัดตามดุลยพินิจของแพทย์ (รุ่นที่กำหนด)
 • ค่ายาวิสัญญี และ ยาจำเป็นขณะที่ใช้ในการผ่าตัด
 • ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ 1 กระปุก
 • ค่าแพทย์ในการผ่าตัด​
  • ศัลยแพทย์
  • แพทย์ผู้ช่วยทำการผ่าตัด
  • วิสัญญีแพทย์
  • พยาธิแพทย์
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก ในช่วงก่อนการรับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
 • ค่าห้อง และ ค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลเกินกว่า 4 คืน ค่าพักฟื้นสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยหนัก หรือการขอพักในโรงพยาบาลต่อหลังจากที่แพทย์ อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 
 • ค่ารักษา หรือให้คําปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน หรือ ภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากในโปรแกรมกำหนด หรือ ต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กําหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจำวัน และ การสรุปเพื่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาล
 • ค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อน และ หลังการผ่าตัด เช่น ค่าเจาะเลือด, X ray, EKG ฯลฯ ที่แพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควรตามแผนการรักษา
 • ค่ายา และ เวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


ศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดบำรุงราษฎร์
ชั้น 16 เคาเตอร์ C อาคารเอ (A) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โทร: 065 651 1 649  (8:00 - 18:00 น.)
โทร: 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00 น.)
 

การผ่าตัดก้อนที่ไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด


หากกล่าวถึง” การผ่าตัด” มักเป็นสิ่งที่ทุกคนย่อมเกิดความกังวลใจ
และมักหาทางเลือกอื่นในการรักษา หรือแม้กระทั่งปฏิเสธการรักษา 
จนอาจทำให้เสียโอกาสในการคืนสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

ปัจจุบันเทคโลโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เล็งเห็นความสำคัญ ในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการรักษา
จึงนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเข้ามาใช้ในรักษา เพื่อมอบผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ผู้ป่วย


5 เหตุผลทำไมจึงควรใช้ "หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด"

 1. ก่อให้เกิดการบาดเจ็บน้อย จึงฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
 2. แผลเล็ก เมื่อหายแล้ว แทบจะสังเกตไม่ได้ 
 3. เสียเลือดน้อยกว่า การผ่าตัดเปิดแผลใหญ่
 4. ช่วยให้การผ่าตัด แม่นยำ และปลอดภัยมากขึ้น
 5. ส่งผลกระทบต่ออวัยวะข้างเคียงน้อย

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควร
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน
   รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
  ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย
 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 065 651 1649 (8:00 - 18:00น.) หรือ 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.)
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

 
Package Name : 

การผ่าตัดก้อนที่ไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

Package ID : 

ROBOTIC06T

0 THB
Regular Price Regular Price 656,300 THB

Approximate cost in :

การผ่าตัดก้อนที่ไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด


หากกล่าวถึง” การผ่าตัด” มักเป็นสิ่งที่ทุกคนย่อมเกิดความกังวลใจ
และมักหาทางเลือกอื่นในการรักษา หรือแม้กระทั่งปฏิเสธการรักษา 
จนอาจทำให้เสียโอกาสในการคืนสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

ปัจจุบันเทคโลโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เล็งเห็นความสำคัญ ในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการรักษา
จึงนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเข้ามาใช้ในรักษา เพื่อมอบผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ผู้ป่วย


5 เหตุผลทำไมจึงควรใช้ "หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด"

 1. ก่อให้เกิดการบาดเจ็บน้อย จึงฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
 2. แผลเล็ก เมื่อหายแล้ว แทบจะสังเกตไม่ได้ 
 3. เสียเลือดน้อยกว่า การผ่าตัดเปิดแผลใหญ่
 4. ช่วยให้การผ่าตัด แม่นยำ และปลอดภัยมากขึ้น
 5. ส่งผลกระทบต่ออวัยวะข้างเคียงน้อย

 

 • ค่าห้องผ่าตัด 4 ชั่วโมง (รวมค่าบริการพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ และทีม)
 • ค่าห้องพักผู้ป่วยใน 4 คืน รวมทั้งค่าอาหารปกติ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ เวชภัณฑ์ที่จําเป็นในการผ่าตัดตามดุลยพินิจของแพทย์ (รุ่นที่กำหนด)
 • ค่ายาวิสัญญี และ ยาจำเป็นขณะที่ใช้ในการผ่าตัด
 • ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ 1 กระปุก
 • ค่าแพทย์ในการผ่าตัด​
  • ศัลยแพทย์
  • แพทย์ผู้ช่วยทำการผ่าตัด
  • วิสัญญีแพทย์
  • พยาธิแพทย์
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก ในช่วงก่อนการรับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
 • ค่าห้อง และ ค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลเกินกว่า 4 คืน ค่าพักฟื้นสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยหนัก หรือการขอพักในโรงพยาบาลต่อหลังจากที่แพทย์ อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 
 • ค่ารักษา หรือให้คําปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน หรือ ภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากในโปรแกรมกำหนด หรือ ต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กําหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจำวัน และ การสรุปเพื่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาล
 • ค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อน และ หลังการผ่าตัด เช่น ค่าเจาะเลือด, X ray, EKG ฯลฯ ที่แพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควรตามแผนการรักษา
 • ค่ายา และ เวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


ศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดบำรุงราษฎร์
ชั้น 16 เคาเตอร์ C อาคารเอ (A) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โทร: 065 651 1 649  (8:00 - 18:00 น.)
โทร: 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00 น.)
 

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควร
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน
   รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
  ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย
 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 065 651 1649 (8:00 - 18:00น.) หรือ 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.)
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ