bih.button.backtotop.text
Package Name  

การรักษาด้วยพลาสมาเกล็ดเลือดเข้มข้น PRP (Platelet Rich Plasma) 2 บริเวณ 3 ครั้ง

Package ID  

ORTH06

 
75,900 THB
 
75,900 THB

Approximate cost in

 • ค่ายา
 • ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีด
 • ค่าบริการโรงพยาบาลศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
เบอร์ Contact center +662 066 8888 และ 1378


 

Complimentary Moderna Vaccine Package Inclusions

• ค่ายา Moderna vaccine injection
• ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล


Complimentary Moderna Vaccine Package Exclusions

• ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
• ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา


อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 
การรักษาด้วยพลาสม่าเกล็ดเลือดเข้มข้นการรักษาด้วย PRP มีข้อดีอย่างไร

การนำเกล็ดเลือดและพลาสมามาปั่นทำให้ได้เกล็ดเลือดที่มีความเข้มข้นสูงขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถของเกล็ดเลือดในการซ่อมแซมร่างกายบริเวณที่บาดเจ็บและช่วยลดอาการเจ็บปวด


PRP เหมาะกับใครบ้าง

 • เป็นโรคข้อเสื่อม
 • มีอาการบาดเจ็บของแหวนรองกระดูกในข้อเข่า ข้อเข่าอักเสบ
 • มีอาการบาดเจ็บและความเสื่อมของเส้นเอ็น เช่น Tennis elbow และ Golfer elbow
 • เคยรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด กินยาหรือฉีดสเตียรอยด์แล้วไม่หาย


ใช้เวลาในการรักษานานเท่าไร

โดยปกติแพทย์จะฉีด PRP ทั้งหมด 3 เข็ม ห่างกันเข็มละหนึ่งสัปดาห์ ในแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ผลของการรักษาอยู่ได้นาน 6 เดือนถึง 2 ปี และสามารถฉีดซ้ำได้

 

การรักษาด้วยเกล็ดเลือดมีความปลอดภัยสูงเพราะใช้เลือดของตัวผู้ป่วยเองในการเยียวยาอาการบาดเจ็บให้หายเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามการฉีด PRP ต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์ จึงจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 


เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคานี้เฉพาะรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เท่านั้น
 • ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • รับบริการได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ อาคาร A ชั้น 20 เคาน์เตอร์ 20D
 • กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 1 วัน
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ


 

บำรุงราษฎร์เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้นราคาพิเศษ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก ราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน   โดยเปิดให้จองจนถึง 15 ตุลาคม 2565 และฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่แนะให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดรวมเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มเป็นพื้นฐาน หลังจากนี้สามารถฉีดได้ทุก 4 เดือน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและลดอาการความรุนแรงของโรค

อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก
 


เงื่อนไขการให้บริการ :

 • กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • กรุณาแสดงบัตรวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเข้ารับบริการ
 • การนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากประสงค์ Walk-in สามารถทำได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
Package Name : 

การรักษาด้วยพลาสมาเกล็ดเลือดเข้มข้น PRP (Platelet Rich Plasma) 2 บริเวณ 3 ครั้ง

Package ID : 

ORTH06

75,900 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

การรักษาด้วยพลาสม่าเกล็ดเลือดเข้มข้นการรักษาด้วย PRP มีข้อดีอย่างไร

การนำเกล็ดเลือดและพลาสมามาปั่นทำให้ได้เกล็ดเลือดที่มีความเข้มข้นสูงขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถของเกล็ดเลือดในการซ่อมแซมร่างกายบริเวณที่บาดเจ็บและช่วยลดอาการเจ็บปวด


PRP เหมาะกับใครบ้าง

 • เป็นโรคข้อเสื่อม
 • มีอาการบาดเจ็บของแหวนรองกระดูกในข้อเข่า ข้อเข่าอักเสบ
 • มีอาการบาดเจ็บและความเสื่อมของเส้นเอ็น เช่น Tennis elbow และ Golfer elbow
 • เคยรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด กินยาหรือฉีดสเตียรอยด์แล้วไม่หาย


ใช้เวลาในการรักษานานเท่าไร

โดยปกติแพทย์จะฉีด PRP ทั้งหมด 3 เข็ม ห่างกันเข็มละหนึ่งสัปดาห์ ในแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ผลของการรักษาอยู่ได้นาน 6 เดือนถึง 2 ปี และสามารถฉีดซ้ำได้

 

การรักษาด้วยเกล็ดเลือดมีความปลอดภัยสูงเพราะใช้เลือดของตัวผู้ป่วยเองในการเยียวยาอาการบาดเจ็บให้หายเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามการฉีด PRP ต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์ จึงจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 

 • ค่ายา
 • ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีด
 • ค่าบริการโรงพยาบาลศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
เบอร์ Contact center +662 066 8888 และ 1378


 

Complimentary Moderna Vaccine Package Inclusions

• ค่ายา Moderna vaccine injection
• ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล


Complimentary Moderna Vaccine Package Exclusions

• ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
• ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา


อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคานี้เฉพาะรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เท่านั้น
 • ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • รับบริการได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ อาคาร A ชั้น 20 เคาน์เตอร์ 20D
 • กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 1 วัน
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ


 

บำรุงราษฎร์เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้นราคาพิเศษ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก ราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน   โดยเปิดให้จองจนถึง 15 ตุลาคม 2565 และฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่แนะให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดรวมเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มเป็นพื้นฐาน หลังจากนี้สามารถฉีดได้ทุก 4 เดือน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและลดอาการความรุนแรงของโรค

อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก
 


เงื่อนไขการให้บริการ :

 • กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • กรุณาแสดงบัตรวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเข้ารับบริการ
 • การนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากประสงค์ Walk-in สามารถทำได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี