bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจตรวจสุขภาพในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน (อายุ 3-5 ปี)

Package ID  

PED08

 
4,350 THB
 
4,350 THB

Approximate cost in

 • การตรวจการเจริญเติบโต 
 • การตรวจช่องปากและฟัน
 • การตรวจตา
 • การตรวจเลือด (CBC , Iron&TIBC )
 • ค่าแพทย์เด็ก
 • ค่าทันตแพทย์
 • ค่าจักษุแพทย์
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าบริการทางพยาบาล
 
 • ค่าการรักษา หรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน


ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันเสาร์ 07.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 17 ด้านเหนือ อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล
คลินิก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
 

แพ็กเกจตรวจสุขภาพในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน (อายุ 3-5 ปี)


เด็กควรได้รับการตรวจสุขภาพเมื่อแรกเกิด อายุ 2, 4, 6, 9 และ 12 เดือน ทุก 6 เดือนจนถึงอายุ 3 ปี และทุกปี
 
 • คุณพ่อคุณแม่จะได้ทราบพัฒนาการเจริญเติบโตของลูก
 • ลูกมีความสามารถด้านต่างๆ สมวัยหรือไม่ ควรเลี้ยงดูอย่างไร ลูกจึงจะมีพัฒนาการที่ดีสมวัย
 • นมและอาหารที่ให้ลูกเหมาะสมดีหรือไม่ ต่อไปต้องเพิ่มหรือปรับวิธีการรับประทานอาหารอย่างไร
 • ลูกได้รับวัคซีนและมีการบันทึกประวัติการรับวัคซีนในสมุดบันทึกสุขภาพครบถ้วนหรือไม่ หลังได้รับวัคซีนจะมีอาการไข้หรืออาการแทรกซ้อนอย่างไร
 • ลูกมีความผิดปกติอย่างไรหรือไม่ ควรทำอย่างไรต่อไป
 • มีคำแนะนำเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ การดูแลฟัน และการอบรมเลี้ยงดู

เด็กในช่วงอายุ 3-5ปี เป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างรากฐานสุขภาพและพัฒนาการ  การเสริมสร้างให้เด็กมีสุขภาพดี แข็งแรง เจริญเติบโต และพัฒนาการสมวัย ถือเป็นความปรารถนาสูงสุดของพ่อแม่และครอบครัว นอกจากนี้การตรวจสุขภาพเด็กยังเป็นการติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการอย่างเป็นระยะ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนั้น "การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อสุขภาพเด็ก"


ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
 


เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 • ค่าบริการนี้ สำหรับการรับบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • ค่าบริการนี้ สำหรับคนไข้ self-pay หรือ ใช้สิทธิประกัน (สามารถใช้ได้กรณีที่บริษัทประกันยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้)
 • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร 02-0113785 , 02-0113791
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

แพ็กเกจตรวจสุขภาพในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน (อายุ 3-5 ปี)

Package ID : 

PED08

4,350 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

แพ็กเกจตรวจสุขภาพในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน (อายุ 3-5 ปี)


เด็กควรได้รับการตรวจสุขภาพเมื่อแรกเกิด อายุ 2, 4, 6, 9 และ 12 เดือน ทุก 6 เดือนจนถึงอายุ 3 ปี และทุกปี
 
 • คุณพ่อคุณแม่จะได้ทราบพัฒนาการเจริญเติบโตของลูก
 • ลูกมีความสามารถด้านต่างๆ สมวัยหรือไม่ ควรเลี้ยงดูอย่างไร ลูกจึงจะมีพัฒนาการที่ดีสมวัย
 • นมและอาหารที่ให้ลูกเหมาะสมดีหรือไม่ ต่อไปต้องเพิ่มหรือปรับวิธีการรับประทานอาหารอย่างไร
 • ลูกได้รับวัคซีนและมีการบันทึกประวัติการรับวัคซีนในสมุดบันทึกสุขภาพครบถ้วนหรือไม่ หลังได้รับวัคซีนจะมีอาการไข้หรืออาการแทรกซ้อนอย่างไร
 • ลูกมีความผิดปกติอย่างไรหรือไม่ ควรทำอย่างไรต่อไป
 • มีคำแนะนำเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ การดูแลฟัน และการอบรมเลี้ยงดู

เด็กในช่วงอายุ 3-5ปี เป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างรากฐานสุขภาพและพัฒนาการ  การเสริมสร้างให้เด็กมีสุขภาพดี แข็งแรง เจริญเติบโต และพัฒนาการสมวัย ถือเป็นความปรารถนาสูงสุดของพ่อแม่และครอบครัว นอกจากนี้การตรวจสุขภาพเด็กยังเป็นการติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการอย่างเป็นระยะ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนั้น "การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อสุขภาพเด็ก"


ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
 
 • การตรวจการเจริญเติบโต 
 • การตรวจช่องปากและฟัน
 • การตรวจตา
 • การตรวจเลือด (CBC , Iron&TIBC )
 • ค่าแพทย์เด็ก
 • ค่าทันตแพทย์
 • ค่าจักษุแพทย์
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าบริการทางพยาบาล
 
 • ค่าการรักษา หรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน


ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันเสาร์ 07.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 17 ด้านเหนือ อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล
คลินิก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
 


เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 • ค่าบริการนี้ สำหรับการรับบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • ค่าบริการนี้ สำหรับคนไข้ self-pay หรือ ใช้สิทธิประกัน (สามารถใช้ได้กรณีที่บริษัทประกันยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้)
 • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร 02-0113785 , 02-0113791
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ