bih.button.backtotop.text
3 packages(s) found

การทดสอบการได้ยินและตรวจการทรงตัว

โปรแกรมการตรวจการทำงานของหูและระบบโสตประสาทเพื่อหาระดับการได้ยินของหูทั้ง 2 ข้าง รวมถึงการตรวจวิเคราะห์การทำงานของระบบการทรงตัวและวินิจฉัยโรคของระบบการทรงตัว
Cost : 8,090 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

การทดสอบการได้ยิน

โปรแกรมการตรวจการทำงานของอวัยวะการรับเสียงของหู ตรวจหาระดับการได้ยินของหูทั้ง 2 ข้าง
Cost : 1,050 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

การทดสอบการได้ยิน ตรวจการทรงตัวและน้ำในหู Comprehensive

โปรแกรมการตรวจการทำงานของหู ภาวะสมดุลของน้ำในหูชั้นใน และระบบโสตประสาทเพื่อหาระดับการได้ยินของหูทั้ง 2 ข้าง รวมถึงการตรวจวิเคราะห์การทำงานของระบบการทรงตัวและวินิจฉัยโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน และปัญหาการทรงตัวผิดปกติ
Cost : 11,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

    Scroll for more