bih.button.backtotop.text
4 packages(s) found

แพ็กเกจตรวจสุขภาพตับ (Liver Health)

การตรวจสุขภาพตับ ด้วยเครื่อง Fibroscan, ultrasound upper และตรวจการทำงานของตับและมะเร็งตับโดยการตรวจเลือด ราคา 10,550 บาท (ซื้อแพ็กเกจได้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 )
Cost : 10,550 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่

การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยภายในลำไส้ใหญ่ทั้งหมด รวมถึงประเมินอาการผิดปกติของลำไส้ใหญ่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ลำไส้แปรปรวน ท้องเสียเรื้อรัง ท้องผูกเรื้อรัง
Cost : 23,000 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น

การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น เช่น การอักเสบเป็นแผล มีเนื้องอก กรดไหลย้อน มีเลือดออกในทางเดินอาหาร
Cost : 16,000 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจการส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง

แพ็กเกจการส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง
Cost : 36,000 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

    Scroll for more