Packages List Center 2020

3 packages(s) found

การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่

การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยภายในลำไส้ใหญ่ทั้งหมด รวมถึงประเมินอาการผิดปกติของลำไส้ใหญ่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ลำไส้แปรปรวน ท้องเสียเรื้อรัง ท้องผูกเรื้อรัง
Cost : 24,795 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น

การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น เช่น การอักเสบเป็นแผล มีเนื้องอก กรดไหลย้อน มีเลือดออกในทางเดินอาหาร
Cost : 17,658 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจการส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง

แพ็กเกจการส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง
Cost : 38,403 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.