bih.button.backtotop.text
11 packages(s) found

แพ็กเกจสำหรับอาการโควิด-19 ระยะยาว (Long COVID)

แพ็กเกจสำหรับอาการโควิดระยะยาว เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองการทำงานของระบบต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของความไม่ปรกติที่เกิดหลังจากหายจากการติดเชื้อโควิด
Cost : 15,320 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจสำหรับอาการโควิด-19 ระยะยาว (Long COVID) ร่วมกับการตรวจภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อโควิด-19

แพ็กเกจสำหรับอาการโควิดระยะยาว เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองการทำงานของระบบต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของความไม่ปกติที่เกิดหลังจากหายจากการติดเชื้อโควิด และต้องการตรวจภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อโควิด
Cost : 16,560 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอดภายหลังการติดเชื้อโควิด-19

แพ็กเกจสำหรับตรวจการทำงานของปอด เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองการทำงานของปอดหรือระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของความไม่ปรกติที่เกิดหลังจากหายจากการติดเชื้อโควิด
Cost : 12,750 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจฟื้นฟูร่างกาย สำหรับอาการ Long COVID
(3 ครั้ง)

Long COVID คืออาการผิดปกติของระบบต่าง ๆ ในร่างกายที่ยังคงพบได้หลังผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ ได้รับการรักษาหายแล้ว โดยอาการที่พบบ่อยมีดังนี้ อาการเหนื่อย หายใจไม่อิ่ม เมื่อยล้าง่าย รู้สึกไม่กระฉับกระเฉงในการใช้ชีวิตประจำวัน
Cost : 6,750 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจฟื้นฟูร่างกาย สำหรับอาการ Long COVID (6 ครั้ง)

Long COVID คืออาการผิดปกติของระบบต่าง ๆ ในร่างกายที่ยังคงพบได้หลังผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ ได้รับการรักษาหายแล้ว โดยอาการที่พบบ่อยมีดังนี้ อาการเหนื่อย หายใจไม่อิ่ม เมื่อยล้าง่าย รู้สึกไม่กระฉับกระเฉงในการใช้ชีวิตประจำวัน
Cost : 12,850 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจฟื้นฟูความจำและการรับรู้ สำหรับอาการ
Long COVID (3 ครั้ง)

ท่านที่เคยเป็นโควิด-19 และรักษาหายแล้ว ท่านยังมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ ไม่มีสมาธิ,ไม่สามารถจดจ่อกับการทำกิจกรรมหรือทำงาน,รู้สึกมึนงง,ความจำแย่ลง มักหลงลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้น ๆ หรือสิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวัน  ,ความสามารถในการวางแผนขณะทำงานหรือแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันแย่ลง
Cost : 6,750 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจฟื้นฟูความจำและการรับรู้ สำหรับอาการ
Long COVID (6 ครั้ง)

ท่านที่เคยเป็นโควิด-19 และรักษาหายแล้ว ท่านยังมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ ไม่มีสมาธิ,ไม่สามารถจดจ่อกับการทำกิจกรรมหรือทำงาน,รู้สึกมึนงง,ความจำแย่ลง มักหลงลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้น ๆ หรือสิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวัน  ,ความสามารถในการวางแผนขณะทำงานหรือแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันแย่ลง
Cost : 12,850 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

การตรวจวัดระดับภูมิ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนองชนิด IgG (IgG antibody) ต่อ Spike protein ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) เพื่อทราบระดับภูมิตอบสนองของร่างกายภายหลังฉีดวัคซีน COVID-19 หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Cost : 1,560 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

การตรวจระดับภูมิ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 และระดับวิตามินดี

การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนองชนิด IgG (IgG antibody) ต่อ Spike protein เพื่อทราบระดับภูมิตอบสนองของร่างกายภายหลังฉีดวัคซีน COVID-19 หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกับตรวจระดับวิตามินดี (Vitamin D) เพื่อประเมินสภาวะของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
Cost : 3,030 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

การตรวจวัดระดับภูมิ และความต้านทานการติดเชื้อ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนองชนิด IgG (IgG antibody) ต่อ Spike protein และ การตรวจภูมิต้านทาน (Neutralization) ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) 
Cost : 3,120 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

การตรวจวัดระดับภูมิ และความต้านทานการติดเชื้อ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 และระดับวิตามินดี

การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนองชนิด IgG (IgG antibody) ต่อ Spike protein และ การตรวจภูมิต้านทาน (Neutralization) ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) และ การตรวจวัดระดับวิตามินดี เพื่อประเมินสภาวะของภูมิคุ้มกันในร่างกาย หลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19
Cost : 4,170 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

    Scroll for more