bih.button.backtotop.text
Package Name  

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ปี 2022 (4 สายพันธุ์) และ วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ชนิด 13 สายพันธุ์

Package ID  

VAC14

 
0 THB
 
4,310 THB

Approximate cost in

 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ปี 2022 (4 สายพันธุ์) 1 dose 
 • วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ชนิด 13 สายพันธุ์ 1 dose 
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล สำหรับเข้ารับการฉีด 1 ครั้งสามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

การให้บริการของฝ่ายเภสัชกรรม
Email: [email protected]
โทร: +66 2011 3399

 


ศูนย์รักษาอื่นๆ ที่คุณเข้ารับการรักษา (ปรึกษาแพทย์ประจำตัว)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ปี 2022 (4 สายพันธุ์) และ วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ชนิด 13 สายพันธุ์ 


วัคซีนนี้เหมาะกับใคร?
 1. อายุ 65 ปีขึ้นไป (หรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 65 ปีแต่มีโรคประจำตัว กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด)
 2. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง เช่น โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภาวะเลือดจางโดยกำเนิด โรคเบาหวาน โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับแข็ง เป็นต้น
 3. ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
 4. ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำหรือเป็นโรคหอบหืดเรื้อรัง

เหตุผลที่ควรฉีดวัคซีนป้องกัน
 1. ลดโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่และโรคปอดอักเสบ  
 2. ลดความรุนแรงของอาการหากได้รับเชื้อ
 3. ลดอาการแสดงที่คล้าย COVID-19 เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ


 


เงื่อนไขในการใช้บริการ:

 1. สามารถฉีดได้ในวันเดียวกัน 
 2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ 
 3. ราคานี้เฉพาะรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เท่านั้น
 4. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 5. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 6. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และ สิทธิพิเศษอื่นๆ 
 7. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 8. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 30 มิถุนายน 2566
Package Name : 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ปี 2022 (4 สายพันธุ์) และ วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ชนิด 13 สายพันธุ์

Package ID : 

VAC14

0 THB
Regular Price Regular Price 4,310 THB

Approximate cost in :

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ปี 2022 (4 สายพันธุ์) และ วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ชนิด 13 สายพันธุ์ 


วัคซีนนี้เหมาะกับใคร?
 1. อายุ 65 ปีขึ้นไป (หรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 65 ปีแต่มีโรคประจำตัว กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด)
 2. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง เช่น โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภาวะเลือดจางโดยกำเนิด โรคเบาหวาน โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับแข็ง เป็นต้น
 3. ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
 4. ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำหรือเป็นโรคหอบหืดเรื้อรัง

เหตุผลที่ควรฉีดวัคซีนป้องกัน
 1. ลดโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่และโรคปอดอักเสบ  
 2. ลดความรุนแรงของอาการหากได้รับเชื้อ
 3. ลดอาการแสดงที่คล้าย COVID-19 เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ


 
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ปี 2022 (4 สายพันธุ์) 1 dose 
 • วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ ชนิด 13 สายพันธุ์ 1 dose 
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล สำหรับเข้ารับการฉีด 1 ครั้งสามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

การให้บริการของฝ่ายเภสัชกรรม
Email: [email protected]
โทร: +66 2011 3399

 


ศูนย์รักษาอื่นๆ ที่คุณเข้ารับการรักษา (ปรึกษาแพทย์ประจำตัว)


เงื่อนไขในการใช้บริการ:

 1. สามารถฉีดได้ในวันเดียวกัน 
 2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ 
 3. ราคานี้เฉพาะรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เท่านั้น
 4. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 5. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 6. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และ สิทธิพิเศษอื่นๆ 
 7. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 8. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 30 มิถุนายน 2566