bih.button.backtotop.text
Package Name  

การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มองระยะไกลอย่างเดียว (1 ข้าง)

Package ID  

IPDEYE40+IPDEYE4005

 
0 THB
 
73,900 THB

Approximate cost in

 • รวมค่าแพทย์ผู้ทําการผ่าตัด สำหรับทำหัตถการ เท่านั้น
 • ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าบริการทางการพยาบาล สำหรับการผ่าตัด
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการทําผ่าตัด
 • ราคาดังกล่าวรวมอุปกรณ์พิเศษ เช่น เลนส์ชนิดมองระยะไกลอย่างเดียวที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย (เฉพาะชนิดเลนส์ที่ระบุอยู่ในแพ็กเกจเท่านั้น)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ศูนย์จักษุ
อาคาร A ชั้น 11
เวลา 8.00-18.00 น.
โทร 02 011 3885-6, 02 011 3891
Hot line tel. 061-3984709  (เวลา 8.00 – 20.00 น.)

 

Complimentary Moderna Vaccine Package Inclusions

• ค่ายา Moderna vaccine injection
• ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล


Complimentary Moderna Vaccine Package Exclusions

• ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
• ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา


อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 
การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มองระยะไกลอย่างเดียว (1 ข้าง)
ต้อกระจก เป็นโรคที่เกิดจากเลนส์แก้วตาเสื่อมสภาพจนมีความขุ่นมัวเกิดขึ้น ทำให้บดบังแสงที่จะผ่านเข้าไปในตา แสงจึงส่งผ่านไปยังประสาทตาไม่เต็มที่ ทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนหรือมีอาการตามัวได้


อาการของตาต้อกระจก
 • ตามัว/มองเห็นไม่ชัดเจนโดยไม่มีอาการเจ็บปวดโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่มีแสงสว่างจ้า แต่กลับมองเห็นเกือบปกติในที่มืดสลัว
 • มองเห็นภาพซ้อน เกิดจากความขุ่นของเลนส์แก้วตาไม่เท่ากัน การหักเหของแสงไปที่จอประสาทตาจึงไม่รวมเป็นจุดเดียว
 • มองเห็นแสงไฟกระจาย โดยเฉพาะเวลาขับรถในตอนกลางคืน
 • เปลี่ยนแว่นตาบ่อย มองเห็นในระยะใกล้ดีขึ้น หรือไม่ต้องใส่แว่นตาในระยะมองใกล้
 • เห็นฝ้าขาวบริเวณกลางรูม่านตา

เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น กรณีต้องการนอนพักฟื้นในโรงพยาบาลต้องชำระเงินเพิ่ม
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • สามารถรับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการให้คำปรึกษาและ ตรวจคัดกรองก่อนทำหัตถการผ่าตัด
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัดและนอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ เช่น ยา เวชภัณฑ์ ค่าการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ (ถ้ามี)
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • แพทย์ผ่าตัดจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้แพ็คเกจสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
 

บำรุงราษฎร์เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้นราคาพิเศษ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก ราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน   โดยเปิดให้จองจนถึง 15 ตุลาคม 2565 และฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่แนะให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดรวมเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มเป็นพื้นฐาน หลังจากนี้สามารถฉีดได้ทุก 4 เดือน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและลดอาการความรุนแรงของโรค

อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก
 


เงื่อนไขการให้บริการ :

 • กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • กรุณาแสดงบัตรวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเข้ารับบริการ
 • การนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากประสงค์ Walk-in สามารถทำได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
Package Name : 

การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มองระยะไกลอย่างเดียว (1 ข้าง)

Package ID : 

IPDEYE40+IPDEYE4005

0 THB
Regular Price Regular Price 73,900 THB

Approximate cost in :

การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มองระยะไกลอย่างเดียว (1 ข้าง)
ต้อกระจก เป็นโรคที่เกิดจากเลนส์แก้วตาเสื่อมสภาพจนมีความขุ่นมัวเกิดขึ้น ทำให้บดบังแสงที่จะผ่านเข้าไปในตา แสงจึงส่งผ่านไปยังประสาทตาไม่เต็มที่ ทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนหรือมีอาการตามัวได้


อาการของตาต้อกระจก
 • ตามัว/มองเห็นไม่ชัดเจนโดยไม่มีอาการเจ็บปวดโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่มีแสงสว่างจ้า แต่กลับมองเห็นเกือบปกติในที่มืดสลัว
 • มองเห็นภาพซ้อน เกิดจากความขุ่นของเลนส์แก้วตาไม่เท่ากัน การหักเหของแสงไปที่จอประสาทตาจึงไม่รวมเป็นจุดเดียว
 • มองเห็นแสงไฟกระจาย โดยเฉพาะเวลาขับรถในตอนกลางคืน
 • เปลี่ยนแว่นตาบ่อย มองเห็นในระยะใกล้ดีขึ้น หรือไม่ต้องใส่แว่นตาในระยะมองใกล้
 • เห็นฝ้าขาวบริเวณกลางรูม่านตา
 • รวมค่าแพทย์ผู้ทําการผ่าตัด สำหรับทำหัตถการ เท่านั้น
 • ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าบริการทางการพยาบาล สำหรับการผ่าตัด
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการทําผ่าตัด
 • ราคาดังกล่าวรวมอุปกรณ์พิเศษ เช่น เลนส์ชนิดมองระยะไกลอย่างเดียวที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย (เฉพาะชนิดเลนส์ที่ระบุอยู่ในแพ็กเกจเท่านั้น)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ศูนย์จักษุ
อาคาร A ชั้น 11
เวลา 8.00-18.00 น.
โทร 02 011 3885-6, 02 011 3891
Hot line tel. 061-3984709  (เวลา 8.00 – 20.00 น.)

 

Complimentary Moderna Vaccine Package Inclusions

• ค่ายา Moderna vaccine injection
• ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล


Complimentary Moderna Vaccine Package Exclusions

• ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
• ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา


อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น กรณีต้องการนอนพักฟื้นในโรงพยาบาลต้องชำระเงินเพิ่ม
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • สามารถรับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการให้คำปรึกษาและ ตรวจคัดกรองก่อนทำหัตถการผ่าตัด
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัดและนอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ เช่น ยา เวชภัณฑ์ ค่าการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ (ถ้ามี)
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • แพทย์ผ่าตัดจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้แพ็คเกจสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย
 

บำรุงราษฎร์เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้นราคาพิเศษ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก ราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน   โดยเปิดให้จองจนถึง 15 ตุลาคม 2565 และฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่แนะให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดรวมเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มเป็นพื้นฐาน หลังจากนี้สามารถฉีดได้ทุก 4 เดือน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและลดอาการความรุนแรงของโรค

อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก
 


เงื่อนไขการให้บริการ :

 • กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • กรุณาแสดงบัตรวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเข้ารับบริการ
 • การนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากประสงค์ Walk-in สามารถทำได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี