bih.button.backtotop.text
Package Name  

วัคซีนทางเลือก Moderna สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี

Package ID  

MODERNA03

 
650 THB
 
650 THB

Approximate cost in

 • ค่ายา Moderna vaccine injection
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล 
 • ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
 • ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 

วัคซีนทางเลือก Moderna สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี 

ตามคำแนะนำจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแนะนำให้เด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และลดอาการความรุนแรงของโรค 

 

วัคซีนทางเลือก Moderna ใช้ในเด็กกลุ่มอายุ 6-11 ปี
 เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และลดอาการความรุนแรงของโรค  
แนะนำให้ฉีด 50 ไมโครกรัม
(0.25 มล. ขนาดครึ่งหนึ่งของวัคซีนรูปแบบเดียวกับที่ใช้ในผู้ใหญ่)
เข้ากล้ามเนื้อ 2 เข็ม ห่างกัน 8 สัปดาห์


ข้อดีของการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 •  มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด
 • ฉีดโดยพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญการในการฉีดวัคซีนเด็กโดยเฉพาะ
 • การฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 6-11ปี อยู่ภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางเด็ก และมีการแยกพื้นที่การฉีดวัคซีนเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ


ข้อแนะนำการรับเข้าบริการ

เด็กอายุ 6-11 ปี รับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์กุมารเวช ชั้น 17 อาคาร เอ 
 


เงื่อนไขการให้บริการ :

 • กรุณาแสดงบัตรวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเข้ารับบริการที่ศูนย์กุมารเวช ชั้น 17 อาคาร เอ
 • การนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากประสงค์ Walk-in สามารถทำได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี ขอให้อยู่ภายใต้คำแนะนำของกุมารแพทย์เท่านั้น
Package Name : 

วัคซีนทางเลือก Moderna สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี

Package ID : 

MODERNA03

650 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

วัคซีนทางเลือก Moderna สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี 

ตามคำแนะนำจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแนะนำให้เด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และลดอาการความรุนแรงของโรค 

 

วัคซีนทางเลือก Moderna ใช้ในเด็กกลุ่มอายุ 6-11 ปี
 เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และลดอาการความรุนแรงของโรค  
แนะนำให้ฉีด 50 ไมโครกรัม
(0.25 มล. ขนาดครึ่งหนึ่งของวัคซีนรูปแบบเดียวกับที่ใช้ในผู้ใหญ่)
เข้ากล้ามเนื้อ 2 เข็ม ห่างกัน 8 สัปดาห์


ข้อดีของการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 •  มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด
 • ฉีดโดยพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญการในการฉีดวัคซีนเด็กโดยเฉพาะ
 • การฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 6-11ปี อยู่ภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางเด็ก และมีการแยกพื้นที่การฉีดวัคซีนเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ


ข้อแนะนำการรับเข้าบริการ

เด็กอายุ 6-11 ปี รับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์กุมารเวช ชั้น 17 อาคาร เอ 
 

 • ค่ายา Moderna vaccine injection
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล 
 • ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
 • ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 


เงื่อนไขการให้บริการ :

 • กรุณาแสดงบัตรวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเข้ารับบริการที่ศูนย์กุมารเวช ชั้น 17 อาคาร เอ
 • การนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากประสงค์ Walk-in สามารถทำได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี ขอให้อยู่ภายใต้คำแนะนำของกุมารแพทย์เท่านั้น