bih.button.backtotop.text
Package Name  

วัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2

Package ID  

MODERNA02

 
900 THB
 
900 THB

Approximate cost in

 • ค่ายา Moderna vaccine injection
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
 • ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา
 

อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก
 

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 

วัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2 

TH-(1).png


บำรุงราษฎร์เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้นราคาพิเศษ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก ราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน   โดยเปิดให้จองจนถึง 15 ตุลาคม 2565 และฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่แนะให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดรวมเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มเป็นพื้นฐาน หลังจากนี้สามารถฉีดได้ทุก 4 เดือน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและลดอาการความรุนแรงของโรค
 

วัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) สำหรับผู้ใหญ่
ราคาพิเศษ 900 บาท / เข็ม
 

ข้อดีของการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 • มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด
 • ฉีดโดยพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญการในการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ
 • มีการแยกพื้นที่การฉีดวัคซีนเป็นสัดส่วน
 
จำกัดจำนวนการจอง ไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 เงื่อนไขการให้บริการ :

 • กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • กรุณาแสดงบัตรวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเข้ารับบริการ
 • การนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากประสงค์ Walk-in สามารถทำได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
Package Name : 

วัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2

Package ID : 

MODERNA02

900 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

วัคซีนทางเลือก Moderna ล็อต 2 

TH-(1).png


บำรุงราษฎร์เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้นราคาพิเศษ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก ราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน   โดยเปิดให้จองจนถึง 15 ตุลาคม 2565 และฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่แนะให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดรวมเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มเป็นพื้นฐาน หลังจากนี้สามารถฉีดได้ทุก 4 เดือน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและลดอาการความรุนแรงของโรค
 

วัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) สำหรับผู้ใหญ่
ราคาพิเศษ 900 บาท / เข็ม
 

ข้อดีของการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 • มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด
 • ฉีดโดยพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญการในการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ
 • มีการแยกพื้นที่การฉีดวัคซีนเป็นสัดส่วน
 
จำกัดจำนวนการจอง ไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 
 • ค่ายา Moderna vaccine injection
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
 • ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา
 

อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก
 

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 เงื่อนไขการให้บริการ :

 • กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • กรุณาแสดงบัตรวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเข้ารับบริการ
 • การนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากประสงค์ Walk-in สามารถทำได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี