bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจตรวจการนอนหลับเคลื่อนที่ (ไม่มีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง) และฟังผลผ่านโทรเวชกรรม (telemedicine)

Package ID  

DSS03Tele

 
11,000 THB
 
11,000 THB

Approximate cost in

 • ค่าแพทย์และค่าบริการในการฟังผลการตรวจผ่านระบบโทรเวช หรือการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ในการตรวจการนอนหลับ
 • ค่าเดินทางในการให้บริการภายในกรุงเทพฯ
 • ค่าแพทย์ในการตรวจประเมินและวินิจฉัยที่โรงพยาบาล
 • ค่าเดินทางในการให้บริการนอกกรุงเทพฯ


คลินิกคุณภาพการนอนหลับ
เคาน์เตอร์ 12A อาคาร A 
Tel: 02 011 2988
Email: [email protected]
ร่วมทำแบบประเมินภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
วัดระดับความรุนแรงของอาการ เพื่อเลือกวิธีตรวจคุณภาพการนอนหลับที่เหมาะสม

 

แบบทดสอบระดับความง่วงนอน
แบบประเมิน “ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ”

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่กำลังประสบปัญหานอนกรน นอนไม่หลับหรือหลับไม่เพียงพอ การตรวจคุณภาพการนอนหลับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสาเหตุของปัญหา

การนอนหลับอย่างมีคุณภาพส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายและปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ซึ่งผลวิจัยทางการแพทย์ได้พิสูจน์แล้วว่าการนอนไม่หลับหรือการนอนไม่เพียงพอทำให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคซึมเศร้า หรืออัมพฤกษ์ได้
 
การตรวจวัดระดับการนอนหลับจากการวัดการหายใจ ชีพจร และระดับออกซิเจนในเลือด เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของการนอนหลับ เพื่อสาเหตุและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
 

ผู้ที่มีภาวะใดบ้างที่ควรเข้ารับการตรวจ

 • หยุดหายใจขณะหลับ
 • นอนไม่หลับ
 • นอนกรน นอนกัดฟัน
 • สะดุ้งตื่นบ่อย
 • ชักกระตุก (พบในผู้มีโรคอ้วน)
 • ผู้ที่มีภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 
โปรแกรมตรวจคุณภาพการนอนหลับแบบเคลื่อนที่ ผู้ป่วยสามารถเลือกสถานที่ที่สะดวกในการนอนหลับได้ เช่น ที่บ้าน หรือที่พักอาศัย โดยเจ้าหน้าที่จะทำการนัดเวลาติดตั้งอุปกรณ์ในช่วงก่อนเวลานอนของท่าน และถอดอุปกรณ์เมื่อท่านตื่นนอน
เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าแพทย์ในการตรวจประเมินและอ่านผลที่ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาล
 • แพ็กเกจนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการในการฟังผลการตรวจผ่านระบบโทรเวช หรือการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
 • แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าเดินทางในการให้บริการนอกกรุงเทพฯ
 • แพ็กเกจนี้ไม่รวมการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น การตรวจทางห้องปฎิบัติการ และเอ็กซ์เรย์อื่นๆ รวมถึงค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ต้องนำกลับบ้าน หรือการตรวจอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพการนอนหลับ
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถคืนเงินได้
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้กับส่วนลดอื่นๆ, โปรโมชั่น, ส่วนลดของบริษัทคู่สัญญา, ส่วนลดของบริษัทประกัน
 • กรณีผู้ป่วยต้องการใช้ประกันหรือการจ่ายโดยบริษัทคู่สัญญา จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ป่วยกับบริษัทนั้นๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาและเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 31 ธันวาคม 2566หมายเหตุ

 1. ผลการตรวจจะทราบภายใน 1-2 วันทำการ
 2. โปรแกรมตรวจการนอนหลับเคลื่อนที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป
 3. โปรแกรมนี้ไม่รวมการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
 4. สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ยังควบคุมไม่ได้ หรือโรคอ้วน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม
 5. โปรแกรมนี้ไม่รวมค่าเดินทางนอกกรุงเทพฯ โดยมีอัตราค่าเดินทาง ดังนี้
  • จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 1,500 บาท
  • จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา อำเภอศรีราชา 3,500 บาท
Package Name : 

แพ็กเกจตรวจการนอนหลับเคลื่อนที่ (ไม่มีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง) และฟังผลผ่านโทรเวชกรรม (telemedicine)

Package ID : 

DSS03Tele

11,000 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่กำลังประสบปัญหานอนกรน นอนไม่หลับหรือหลับไม่เพียงพอ การตรวจคุณภาพการนอนหลับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสาเหตุของปัญหา

การนอนหลับอย่างมีคุณภาพส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายและปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ซึ่งผลวิจัยทางการแพทย์ได้พิสูจน์แล้วว่าการนอนไม่หลับหรือการนอนไม่เพียงพอทำให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคซึมเศร้า หรืออัมพฤกษ์ได้
 
การตรวจวัดระดับการนอนหลับจากการวัดการหายใจ ชีพจร และระดับออกซิเจนในเลือด เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของการนอนหลับ เพื่อสาเหตุและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
 

ผู้ที่มีภาวะใดบ้างที่ควรเข้ารับการตรวจ

 • หยุดหายใจขณะหลับ
 • นอนไม่หลับ
 • นอนกรน นอนกัดฟัน
 • สะดุ้งตื่นบ่อย
 • ชักกระตุก (พบในผู้มีโรคอ้วน)
 • ผู้ที่มีภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 
โปรแกรมตรวจคุณภาพการนอนหลับแบบเคลื่อนที่ ผู้ป่วยสามารถเลือกสถานที่ที่สะดวกในการนอนหลับได้ เช่น ที่บ้าน หรือที่พักอาศัย โดยเจ้าหน้าที่จะทำการนัดเวลาติดตั้งอุปกรณ์ในช่วงก่อนเวลานอนของท่าน และถอดอุปกรณ์เมื่อท่านตื่นนอน
 • ค่าแพทย์และค่าบริการในการฟังผลการตรวจผ่านระบบโทรเวช หรือการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ในการตรวจการนอนหลับ
 • ค่าเดินทางในการให้บริการภายในกรุงเทพฯ
 • ค่าแพทย์ในการตรวจประเมินและวินิจฉัยที่โรงพยาบาล
 • ค่าเดินทางในการให้บริการนอกกรุงเทพฯ


คลินิกคุณภาพการนอนหลับ
เคาน์เตอร์ 12A อาคาร A 
Tel: 02 011 2988
Email: [email protected]
ร่วมทำแบบประเมินภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
วัดระดับความรุนแรงของอาการ เพื่อเลือกวิธีตรวจคุณภาพการนอนหลับที่เหมาะสม

 

แบบทดสอบระดับความง่วงนอน
แบบประเมิน “ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ”
เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าแพทย์ในการตรวจประเมินและอ่านผลที่ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาล
 • แพ็กเกจนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการในการฟังผลการตรวจผ่านระบบโทรเวช หรือการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
 • แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าเดินทางในการให้บริการนอกกรุงเทพฯ
 • แพ็กเกจนี้ไม่รวมการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น การตรวจทางห้องปฎิบัติการ และเอ็กซ์เรย์อื่นๆ รวมถึงค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ต้องนำกลับบ้าน หรือการตรวจอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพการนอนหลับ
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถคืนเงินได้
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้กับส่วนลดอื่นๆ, โปรโมชั่น, ส่วนลดของบริษัทคู่สัญญา, ส่วนลดของบริษัทประกัน
 • กรณีผู้ป่วยต้องการใช้ประกันหรือการจ่ายโดยบริษัทคู่สัญญา จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ป่วยกับบริษัทนั้นๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาและเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 31 ธันวาคม 2566หมายเหตุ

 1. ผลการตรวจจะทราบภายใน 1-2 วันทำการ
 2. โปรแกรมตรวจการนอนหลับเคลื่อนที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป
 3. โปรแกรมนี้ไม่รวมการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
 4. สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ยังควบคุมไม่ได้ หรือโรคอ้วน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม
 5. โปรแกรมนี้ไม่รวมค่าเดินทางนอกกรุงเทพฯ โดยมีอัตราค่าเดินทาง ดังนี้
  • จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 1,500 บาท
  • จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา อำเภอศรีราชา 3,500 บาท