bih.button.backtotop.text
Package Name  

ตรวจสุขภาพค้นหามะเร็งในบุรุษถึงระดับพันธุกรรม 

Package ID  

CKUP2316andGAST02

 
60,900 THB
 
60,900 THB

Approximate cost in

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
 • ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์
 • ให้คำปรึกษาโดยนักเภสัชพันธุศาสตร์
 • ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ 
 • การตรวจยีน
  • ตรวจยีน (Genes) ที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งจากพันธุกรรม 61 ยีน
  • ตรวจยีน (Genes) เพื่อดูความปลอดภัยในการใช้ยา
 • การตรวจเลือดหามะเร็ง
  • CEA
  • AFP
  • CA 19-9
  • PSA
 • การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่ (Colon Screening)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วยวิธีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (Low dose CT lung)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Whole abdomen)
  • อัลตร้าซาวน์ช่องท้องช่วงบน (Upper abdomen)
  • อัลตร้าซาวน์ช่องท้องช่วงล่าง (Lower abdomen)
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายกรณีจำเป็นต้องดมยาสลบในการส่องกล้อง เพื่อตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่ (Colon screening) โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 บาท
 • หากพบความผิดปกติในการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ แพทย์จะตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ 35,000 บาท

กรณีต้องการนัดหมาย หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-011-4890, 02-011-4891
หรือ อีเมล์ [email protected]

ตรวจสุขภาพค้นหามะเร็งในบุรุษถึงระดับพันธุกรรม 

 

สาเหตุของการเกิดความผิดปกติหรือความเจ็บป่วยบางอย่าง อาจเกิดจากยีนของคุ

การตรวจนี้เป็นการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของยีน 61 ยีน ที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งต่างๆ 
เช่น 
 • ยีน BRCA2 ที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • ยีน APC ที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น
การตรวจนี้ สามารถทำนายความเสี่ยงจากมะเร็งชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ถึง 10 ชนิด ดังต่อไปนี้
1. มะเร็งเต้านม
2. มะเร็งลำไส้
3. มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา
4. มะเร็งกระเพาะอาหาร
5. มะเร็งรังไข่
6. มะเร็งตับอ่อน
7. มะเร็งต่อมลูกหมาก
8. มะเร็งไต
9. มะเร็งไทรอยด์ 
10. มะเร็งโพรงมดลูกผู้ที่ควรตรวจ คือ

 1. ผู้ที่ครอบครัว หรือ ตนเองมีประวัติ ดังต่อไปนี้
 • ป่วยเป็นโรคมะเร็งก่อนอายุ 50 ปี 
 • ป่วยเป็นโรคมะเร็งหลายชนิดในบุคคลเดียวกัน 
 • มีสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งในชนิดต่างๆ 10 ชนิดข้างต้น 
 • เป็นเพศชายแต่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม 
 • มีคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งและ ได้รับการตรวจยืนยันแล้วว่าเป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
    2. บุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพดี และไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง แต่สนใจที่จะทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทางพันธุกรรมหรือไม่

 

สำหรับข้อแนะนำตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ
 1. โปรดงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่าก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 2. กรุณาหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
การเตรียมตัวก่อนเก็บตัวอย่างตรวจพันธุกรรม
ระยะเวลา 60 นาที ก่อนเก็บน้ำลาย และเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้ม ห้ามรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด (รวมถึงน้ำเปล่า) , ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง และห้ามแปรงฟัน

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจด้วยวิธีส่องกล้องลำไส้ใหญ่
 1. หลีกเลี่ยงผัก ผลไม้และอาหารกากใยสูงอย่างน้อย 1 - 2 วัน
 2. แพทย์อาจให้ผู้ป่วยรับประทานยาระบายเพื่อให้ถ่ายท้องประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจเพื่อเป็นการเตรียมลำไส้ให้สะอาด
 3. งดยาละลายลิ่มเลือด 3-7 วัน (ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของยาที่รับประทาน ตามคำแนะนำของแพทย์)
การเตรียมตัวสำหรับการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องทั้งหมด
เพื่อให้ได้ผลการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องที่ชัดเจน โรงพยาบาลจะจัดเตรียมน้ำเปล่าไว้ให้ท่านดื่ม และขอให้ท่านกลั้นปัสสาวะระหว่างรอตรวจ

 

เงื่อนไข:

 1. รับบริการได้ที่แผนกพันธุศาสตร์เชิงป้องกันและ สุขภาพครอบครัว ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 2. กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 3. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-011-4890, 02-011-4891 หรือ [email protected]
 4. ผลตรวจพันธุกรรมใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน
 5. ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 6. เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
Package Name : 

ตรวจสุขภาพค้นหามะเร็งในบุรุษถึงระดับพันธุกรรม 

Package ID : 

CKUP2316andGAST02

60,900 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

ตรวจสุขภาพค้นหามะเร็งในบุรุษถึงระดับพันธุกรรม 

 

สาเหตุของการเกิดความผิดปกติหรือความเจ็บป่วยบางอย่าง อาจเกิดจากยีนของคุ

การตรวจนี้เป็นการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของยีน 61 ยีน ที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งต่างๆ 
เช่น 
 • ยีน BRCA2 ที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • ยีน APC ที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น
การตรวจนี้ สามารถทำนายความเสี่ยงจากมะเร็งชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ถึง 10 ชนิด ดังต่อไปนี้
1. มะเร็งเต้านม
2. มะเร็งลำไส้
3. มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา
4. มะเร็งกระเพาะอาหาร
5. มะเร็งรังไข่
6. มะเร็งตับอ่อน
7. มะเร็งต่อมลูกหมาก
8. มะเร็งไต
9. มะเร็งไทรอยด์ 
10. มะเร็งโพรงมดลูกผู้ที่ควรตรวจ คือ

 1. ผู้ที่ครอบครัว หรือ ตนเองมีประวัติ ดังต่อไปนี้
 • ป่วยเป็นโรคมะเร็งก่อนอายุ 50 ปี 
 • ป่วยเป็นโรคมะเร็งหลายชนิดในบุคคลเดียวกัน 
 • มีสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งในชนิดต่างๆ 10 ชนิดข้างต้น 
 • เป็นเพศชายแต่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม 
 • มีคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งและ ได้รับการตรวจยืนยันแล้วว่าเป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
    2. บุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพดี และไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง แต่สนใจที่จะทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทางพันธุกรรมหรือไม่

 

สำหรับข้อแนะนำตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ
 1. โปรดงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่าก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 2. กรุณาหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
การเตรียมตัวก่อนเก็บตัวอย่างตรวจพันธุกรรม
ระยะเวลา 60 นาที ก่อนเก็บน้ำลาย และเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้ม ห้ามรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด (รวมถึงน้ำเปล่า) , ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง และห้ามแปรงฟัน

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจด้วยวิธีส่องกล้องลำไส้ใหญ่
 1. หลีกเลี่ยงผัก ผลไม้และอาหารกากใยสูงอย่างน้อย 1 - 2 วัน
 2. แพทย์อาจให้ผู้ป่วยรับประทานยาระบายเพื่อให้ถ่ายท้องประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจเพื่อเป็นการเตรียมลำไส้ให้สะอาด
 3. งดยาละลายลิ่มเลือด 3-7 วัน (ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของยาที่รับประทาน ตามคำแนะนำของแพทย์)
การเตรียมตัวสำหรับการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องทั้งหมด
เพื่อให้ได้ผลการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องที่ชัดเจน โรงพยาบาลจะจัดเตรียมน้ำเปล่าไว้ให้ท่านดื่ม และขอให้ท่านกลั้นปัสสาวะระหว่างรอตรวจ
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
 • ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์
 • ให้คำปรึกษาโดยนักเภสัชพันธุศาสตร์
 • ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ 
 • การตรวจยีน
  • ตรวจยีน (Genes) ที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งจากพันธุกรรม 61 ยีน
  • ตรวจยีน (Genes) เพื่อดูความปลอดภัยในการใช้ยา
 • การตรวจเลือดหามะเร็ง
  • CEA
  • AFP
  • CA 19-9
  • PSA
 • การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่ (Colon Screening)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วยวิธีการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (Low dose CT lung)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Whole abdomen)
  • อัลตร้าซาวน์ช่องท้องช่วงบน (Upper abdomen)
  • อัลตร้าซาวน์ช่องท้องช่วงล่าง (Lower abdomen)
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายกรณีจำเป็นต้องดมยาสลบในการส่องกล้อง เพื่อตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่ (Colon screening) โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 บาท
 • หากพบความผิดปกติในการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ แพทย์จะตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ 35,000 บาท

กรณีต้องการนัดหมาย หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-011-4890, 02-011-4891
หรือ อีเมล์ [email protected]

 

เงื่อนไข:

 1. รับบริการได้ที่แผนกพันธุศาสตร์เชิงป้องกันและ สุขภาพครอบครัว ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 2. กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 3. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-011-4890, 02-011-4891 หรือ [email protected]
 4. ผลตรวจพันธุกรรมใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน
 5. ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 6. เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง