bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมการตรวจสมรรถภาพปอด

Package ID  

MED09

 
0 THB
 
3,390 THB

Approximate cost in

 • การตรวจสมรรถภาพปอดโปรแกรมสไปโรเมตรีย์ (Spirometry) เพื่อประเมินภาวะอุดกั้นของทางเดินหายใจ
 • เอ๊กซเรย์ปอด
 • ตรวจกับแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินหายใจ
 

ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15 เคาน์เตอร์ A
โทร 1378 หรือ 02 066 8888
 

การตรวจสมรรถภาพปอด

การตรวจสมรรถภาพปอด หรือ Pulmonary Function Testing (PFT) ช่วยประเมินประสิทธิภาพของปอดและทางเดินหายใจโดยสามารถบอกปริมาณอากาศที่ผ่านเข้าออกปอดและปริมาณของออกซิเจนที่เข้าสู่ร่างกายโดยสามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขและกราฟ ซึ่งจะสามารถบอกได้ว่าผู้รับการตรวจจะมีภาวะผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจและปอดหรือไม่ แม้จะเริ่มเป็นเพียงเล็กน้อย แต่หากรอให้ถึงระยะที่มีอาการแสดง เช่น เหนื่อย หอบ นั่นอาจหมายถึงสมรรถภาพปอดเสียหายเกิน 50% ไปแล้ว และอาจทำให้การรักษามีความซับซ้อนและยากขึ้น

ด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยฝุ่น PM2.5 และมลพิษทางอากาศ การตรวจสุขภาพปอดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวกับปอดสูง เช่น ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษ
 

คำแนะนำในการปฎิบัติตัวก่อนตรวจ

 1. ไม่ต้องงดน้ำและอาหารก่อนตรวจ แต่ควรหลีกเลี่ยงอาหารมื้อใหญ่อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 2. ไม่สูบบุหรี่อย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 3. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่มีการตรวจ
 4. ไม่ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีก่อนตรวจ
 5. ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่รัดทรวงอกและท้อง
 

ใครบ้างที่ควรตรวจ

 • ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีการออกกำลังกาย ทำงาน หรืออยู่กลางแจ้ง
 • มีประวัติสูบบุหรี่หรืออยู่ร่วมกับผู้ที่สูบบุหรี่ 
 • มีประวัติสัมผัสหรือสูดดมสารเคมีหรือฝุ่นละออง
 

ผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนซื้อโปรแกรม

 1. มีประวัติเป็นโรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคภูมิแพ้
 2. มีประวัติเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมอง
 3. มีประวัติการผ่าตัดใน 3 เดือนที่ผ่านมา
 4. ผู้ที่สงสัยหรืออยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
 

เกี่ยวกับการตรวจสมรรถภาพปอด

 • การตรวจสมรรถภาพปอดจะทำโดยนักทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจที่ได้ผ่านการอบรมและได้รับ certification จากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย 
 • เครื่องมือในการตรวจสมรรถภาพปอดผ่านมาตรฐาน American Thoracic Society และ European Respiratory Society 
 • ผู้รับการตรวจทุกรายจะทำการตรวจด้วยการหายใจผ่าน Filter แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable filter) 
 • ภายในห้องตรวจติดตั้งเครื่องกรองอากาศ HEPA และมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนและหลังให้บริการทุกราย
 • การตรวจสมรรถภาพปอดและเอ๊กซเรย์จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง


*กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร 1378

 

 

เงื่อนไข:

 • การตรวจสมรรถภาพปอดและเอ๊กซเรย์จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
 • ราคานี้รวมค่าตรวจสมรรถภาพปอด ค่าเอ๊กซเรย์ปอด ค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลฯ และค่าบริการทางพยาบาล
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ 
 • ราคานี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • สามารถรับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
Package Name : 

โปรแกรมการตรวจสมรรถภาพปอด

Package ID : 

MED09

0 THB
Regular Price Regular Price 3,390 THB

Approximate cost in :

การตรวจสมรรถภาพปอด

การตรวจสมรรถภาพปอด หรือ Pulmonary Function Testing (PFT) ช่วยประเมินประสิทธิภาพของปอดและทางเดินหายใจโดยสามารถบอกปริมาณอากาศที่ผ่านเข้าออกปอดและปริมาณของออกซิเจนที่เข้าสู่ร่างกายโดยสามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขและกราฟ ซึ่งจะสามารถบอกได้ว่าผู้รับการตรวจจะมีภาวะผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจและปอดหรือไม่ แม้จะเริ่มเป็นเพียงเล็กน้อย แต่หากรอให้ถึงระยะที่มีอาการแสดง เช่น เหนื่อย หอบ นั่นอาจหมายถึงสมรรถภาพปอดเสียหายเกิน 50% ไปแล้ว และอาจทำให้การรักษามีความซับซ้อนและยากขึ้น

ด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยฝุ่น PM2.5 และมลพิษทางอากาศ การตรวจสุขภาพปอดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวกับปอดสูง เช่น ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษ
 

คำแนะนำในการปฎิบัติตัวก่อนตรวจ

 1. ไม่ต้องงดน้ำและอาหารก่อนตรวจ แต่ควรหลีกเลี่ยงอาหารมื้อใหญ่อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 2. ไม่สูบบุหรี่อย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 3. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่มีการตรวจ
 4. ไม่ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีก่อนตรวจ
 5. ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่รัดทรวงอกและท้อง
 

ใครบ้างที่ควรตรวจ

 • ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีการออกกำลังกาย ทำงาน หรืออยู่กลางแจ้ง
 • มีประวัติสูบบุหรี่หรืออยู่ร่วมกับผู้ที่สูบบุหรี่ 
 • มีประวัติสัมผัสหรือสูดดมสารเคมีหรือฝุ่นละออง
 

ผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนซื้อโปรแกรม

 1. มีประวัติเป็นโรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคภูมิแพ้
 2. มีประวัติเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมอง
 3. มีประวัติการผ่าตัดใน 3 เดือนที่ผ่านมา
 4. ผู้ที่สงสัยหรืออยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
 

เกี่ยวกับการตรวจสมรรถภาพปอด

 • การตรวจสมรรถภาพปอดจะทำโดยนักทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจที่ได้ผ่านการอบรมและได้รับ certification จากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย 
 • เครื่องมือในการตรวจสมรรถภาพปอดผ่านมาตรฐาน American Thoracic Society และ European Respiratory Society 
 • ผู้รับการตรวจทุกรายจะทำการตรวจด้วยการหายใจผ่าน Filter แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable filter) 
 • ภายในห้องตรวจติดตั้งเครื่องกรองอากาศ HEPA และมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนและหลังให้บริการทุกราย
 • การตรวจสมรรถภาพปอดและเอ๊กซเรย์จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง


*กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร 1378

 
 • การตรวจสมรรถภาพปอดโปรแกรมสไปโรเมตรีย์ (Spirometry) เพื่อประเมินภาวะอุดกั้นของทางเดินหายใจ
 • เอ๊กซเรย์ปอด
 • ตรวจกับแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินหายใจ
 

ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15 เคาน์เตอร์ A
โทร 1378 หรือ 02 066 8888
 

 

เงื่อนไข:

 • การตรวจสมรรถภาพปอดและเอ๊กซเรย์จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
 • ราคานี้รวมค่าตรวจสมรรถภาพปอด ค่าเอ๊กซเรย์ปอด ค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลฯ และค่าบริการทางพยาบาล
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ 
 • ราคานี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • สามารถรับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ