bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจฟื้นฟูร่างกาย สำหรับอาการ Long COVID
(6 ครั้ง)

Package ID  

PT35

 
12,850 THB
 
12,850 THB

Approximate cost in

 • ค่ากายภาพบำบัดโปรแกรม Long COVID rehabilitation for Health recovery จำนวน 6 ครั้ง
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์และค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอุปกรณ์ฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อหายใจเฉพาะบุคคล
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์


แผนกกายภาพบำบัด
ชั้น 3 ตึก B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
8.00-17.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 2559

 

Complimentary Moderna Vaccine Package Inclusions

• ค่ายา Moderna vaccine injection
• ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล


Complimentary Moderna Vaccine Package Exclusions

• ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
• ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา


อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 
แพ็กเกจฟื้นฟูร่างกาย สำหรับอาการ Long COVID

Long COVID คืออาการผิดปกติของระบบต่าง ๆ ในร่างกายที่ยังคงพบได้หลังผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ ได้รับการรักษาหายแล้ว โดยอาการที่พบบ่อยมีดังนี้ อาการเหนื่อย หายใจไม่อิ่ม เมื่อยล้าง่าย รู้สึกไม่กระฉับกระเฉงในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจหากปล่อยทิ้งไว้ในระยะยาวจะทำให้ความสามารถของระบบต่าง ๆ เสื่อมถอยลงจนอาจทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปได้ยากขึ้น การรักษาทางกายภาพบำบัดสามารถฟื้นฟูให้ท่านกลับมาแข็งแรงและมีคุณภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน

การรักษาทางกายภาพบำบัดในกลุ่มอาการ Long COVID นั้นประกอบไปด้วย การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและการหายใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยทีมนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ

แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงขอเสนอโปรแกรม Long COVID Rehabilitation for Health recovery เป็นโปรแกรมการบำบัดรักษาต่อเนื่อง 6 ครั้ง โดยนักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้ตรวจประเมินและวางแผนการรักษาให้มีความเฉพาะเจาะจงกับปัญหาของแต่ละบุคคล          

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่หายจากโควิด-19 แล้ว (หลังตรวจพบเชื้ออย่างน้อย 2 สัปดาห์) แต่ยังมีอาการเหล่านี้
 • เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม
 • เมื่อยล้าง่าย ไม่กระฉับกระเฉง
 • ยังไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันหรือเคลื่อนไหวได้ตามปกติ 

คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อมารับบริการ
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนที่จะมารับบริการ
 • รับประทานอาหารหรืออาหารว่างอย่างน้อย 2 ชั่วโมงในวันที่มารับบริการ
 • งดออกกําลังกายหรือทํางานที่ต้องใช้แรงมากในวันที่มารับบริการ
 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลมในวันที่มารับบริการ

   เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1.  ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 (หลังตรวจพบเชื้ออย่างน้อย 2 สัปดาห์) สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้
 2. ผู้สนใจรับบริการ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาก่อนเข้าร่วมบริการ
 3. รับบริการที่แผนกกายภาพบำบัด อาคาร B ชั้น 3 
 4. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โดยติดต่อนัดหมายที่แผนกกายภาพบำบัด โทร 02-0112559
 5. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา
  บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 6. ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่สามารถคืนเงินได้
  ทุกกรณี
 7. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 8. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ


 

บำรุงราษฎร์เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้นราคาพิเศษ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก ราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน   โดยเปิดให้จองจนถึง 15 ตุลาคม 2565 และฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่แนะให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดรวมเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มเป็นพื้นฐาน หลังจากนี้สามารถฉีดได้ทุก 4 เดือน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและลดอาการความรุนแรงของโรค

อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก
 


เงื่อนไขการให้บริการ :

 • กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • กรุณาแสดงบัตรวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเข้ารับบริการ
 • การนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากประสงค์ Walk-in สามารถทำได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
Package Name : 

แพ็กเกจฟื้นฟูร่างกาย สำหรับอาการ Long COVID
(6 ครั้ง)

Package ID : 

PT35

12,850 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

แพ็กเกจฟื้นฟูร่างกาย สำหรับอาการ Long COVID

Long COVID คืออาการผิดปกติของระบบต่าง ๆ ในร่างกายที่ยังคงพบได้หลังผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ ได้รับการรักษาหายแล้ว โดยอาการที่พบบ่อยมีดังนี้ อาการเหนื่อย หายใจไม่อิ่ม เมื่อยล้าง่าย รู้สึกไม่กระฉับกระเฉงในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจหากปล่อยทิ้งไว้ในระยะยาวจะทำให้ความสามารถของระบบต่าง ๆ เสื่อมถอยลงจนอาจทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปได้ยากขึ้น การรักษาทางกายภาพบำบัดสามารถฟื้นฟูให้ท่านกลับมาแข็งแรงและมีคุณภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน

การรักษาทางกายภาพบำบัดในกลุ่มอาการ Long COVID นั้นประกอบไปด้วย การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและการหายใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยทีมนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ

แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงขอเสนอโปรแกรม Long COVID Rehabilitation for Health recovery เป็นโปรแกรมการบำบัดรักษาต่อเนื่อง 6 ครั้ง โดยนักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้ตรวจประเมินและวางแผนการรักษาให้มีความเฉพาะเจาะจงกับปัญหาของแต่ละบุคคล          

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่หายจากโควิด-19 แล้ว (หลังตรวจพบเชื้ออย่างน้อย 2 สัปดาห์) แต่ยังมีอาการเหล่านี้
 • เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม
 • เมื่อยล้าง่าย ไม่กระฉับกระเฉง
 • ยังไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันหรือเคลื่อนไหวได้ตามปกติ 

คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อมารับบริการ
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนที่จะมารับบริการ
 • รับประทานอาหารหรืออาหารว่างอย่างน้อย 2 ชั่วโมงในวันที่มารับบริการ
 • งดออกกําลังกายหรือทํางานที่ต้องใช้แรงมากในวันที่มารับบริการ
 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลมในวันที่มารับบริการ

 
 • ค่ากายภาพบำบัดโปรแกรม Long COVID rehabilitation for Health recovery จำนวน 6 ครั้ง
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์และค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอุปกรณ์ฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อหายใจเฉพาะบุคคล
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์


แผนกกายภาพบำบัด
ชั้น 3 ตึก B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
8.00-17.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 2559

 

Complimentary Moderna Vaccine Package Inclusions

• ค่ายา Moderna vaccine injection
• ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล


Complimentary Moderna Vaccine Package Exclusions

• ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
• ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา


อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
   เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1.  ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 (หลังตรวจพบเชื้ออย่างน้อย 2 สัปดาห์) สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้
 2. ผู้สนใจรับบริการ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาก่อนเข้าร่วมบริการ
 3. รับบริการที่แผนกกายภาพบำบัด อาคาร B ชั้น 3 
 4. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โดยติดต่อนัดหมายที่แผนกกายภาพบำบัด โทร 02-0112559
 5. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา
  บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 6. ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่สามารถคืนเงินได้
  ทุกกรณี
 7. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 8. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ


 

บำรุงราษฎร์เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้นราคาพิเศษ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก ราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน   โดยเปิดให้จองจนถึง 15 ตุลาคม 2565 และฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่แนะให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดรวมเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มเป็นพื้นฐาน หลังจากนี้สามารถฉีดได้ทุก 4 เดือน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและลดอาการความรุนแรงของโรค

อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก
 


เงื่อนไขการให้บริการ :

 • กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • กรุณาแสดงบัตรวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเข้ารับบริการ
 • การนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากประสงค์ Walk-in สามารถทำได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี