bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจการผ่าตัดถุงน้ำรังไข่โดยใช้กล้องส่องผ่านทางหน้าท้อง

Package ID  

GYNE07

 
0 THB
 
239,000 THB

Approximate cost in

 • ค่าห้องผ่าตัดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง พยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัดและทีมผ่าตัด
 • ค่าห้องพักฟื้น
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัดตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ค่ายาวิสัญญีและยาจําเป็นขณะพักรักษาในโรงพยาบาล
 • ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ
 • ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยว 1 คืน พร้อมอาหารและ ค่าบริการพยาบาล
 • ค่าแพทย์ ได้แก่ ค่าแพทย์ผู้ทําการผ่าตัด ค่าแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์ 
 
 • ค่าใช้จ่ายสําหรับรักษาต่อเนื่องสําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัว
 • ค่าใช้จ่ายที่คลินิกผู้ป่วยนอก หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • ค่าวินิจฉัยก่อนและหลังการผ่าตัด เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าฉายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ฯลฯ
 • ส่วนต่างค่าห้องผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์ หากเกินระยะเวลาที่กําหนด
 • ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์ เช่น Ligasure Generator, Thunderbeat ฯ
 • ส่วนต่างค่าห้องพักจากราคาเหมาจ่าย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารตามสั่ง และค่าเตียงญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน
 

 

การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่โดยใช้กล้องส่องผ่านทางหน้าท้อง

คือ การตัดเอาถุงน้ำออกจากรังไข่ เพื่อเป็นการรักษาภาวะถุงน้ำที่รังไข่และช่วยในการวินิจฉัยโรคโดยการเจาะผ่านทางหน้าท้องหรือผิวหนังใกล้บริเวณที่ต้องการจะทำการผ่าตัด เพื่อสอดอุปกรณ์ผ่าตัดและกล้องขนาดเล็กเพื่อบันทึกภาพและส่งมายังจอรับภาพ 

 

ก้อนที่รังไข่หรือเนื้องอกรังไข่ (ovarian tumor)

รังไข่เป็นอวัยวะที่สำคัญของสตรี ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศหญิงที่ช่วยพัฒนาการเจริญพันธุ์ เป็นโรคที่พบได้บ่อย สามารถพบได้ในหญิงทุกอายุ แต่พบได้น้อยในเด็กและในผู้สูงอายุ 
 

อาการที่พบบ่อย
 1. ไม่มีอาการ
 2. คลำก้อนได้หรือท้องโตขึ้น
 3. ปวดท้อง อาจร่วมกับมีไข้
 4. ถ่ายอุจจาระลำบาก ท้องอืด

การวินิจฉัยเนื้องอกรังไข่

ประวัติอาการและจากการตรวจภายในที่คลำพบก้อนเนื้อในท้องน้อย ซึ่งแพทย์มักส่งตรวจสืบค้นเพิ่มเติมด้วยอัลตราซาวนด์ และ/หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ท้องน้อยหรือช่องท้อง
 

กรณีที่สงสัยว่าเป็นเนื้องอกรังไข่
 • แพทย์อาจตรวจเลือด ดูค่าสารมะเร็งของมะเร็งรังไข่ (CA 125) 
 • อัลตราซาวนด์ การตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic resonance Imaging: MRI) การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computerized tomography scan: CT scan)
 • การผ่าตัดและผลตรวจก้อนเนื้อหลังผ่าตัด ซึ่งเป็นการตรวจทางพยาธิวิทยา 

การผ่าตัดจะพิจารณาทำในกรณีต่อไปนี้
 1. ก้อนที่เป็นถุงน้ำไม่ยุบไปภายหลังการตรวจติดตาม
 2. วินิจฉัยว่าก้อนที่รังไข่นั้นเป็นเนื้องอก ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่ก็ตาม 
 3. เกิดภาวะแทรกซ้อน/ผลข้างเคียงของก้อนเนื้องอก เช่น ปวดท้องรุนแรงเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากการบิดหมุนของก้อน การแตกของก้อน การมีเลือดออกจากก้อน 


การเตรียมตัวก่อนทำหัตการ
 
หลังจากปรึกษาแพทย์แล้วว่าท่านควรผ่าตัด แพทย์จะนัดวันเวลาสำหรับการผ่าตัดและท่านจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดดังต่อไปนี้
 1. การมาถึงโรงพยาบาลและพบเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดผ่าตัดอย่างน้อย 4 ชั่วโมง 
 2. การงดน้ำงดอาหาร 8 ชั่วโมงก่อนผ่าตัดตามที่แพทย์แนะนำเพื่อให้กระเพาะอาหารว่าง ไม่เกิดการสำลักอาหารขณะดมยาสลบ และควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
 3. ไม่แต่งหน้า ทาปาก ทาเล็บ เพื่อแพทย์จะดูการไหลเวียนของเลือดขณะทำการผ่าตัดและการประเมินหลังผ่าตัด
 4. ไม่ควรนำเครื่องประดับหรือสิ่งของราคาแพงมาด้วย เพื่อป้องกันการสูญหาย ในรายที่ใส่ฟันปลอม คอนแทคเลนส์ ให้ถอดก่อนเข้าห้องผ่าตัด
 5. แพทย์จะเตรียมร่างกายของท่านโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นก่อนการผ่าตัดและสั่งตรวจทดสอบอื่นเพิ่มเติม เช่น เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นหัวใจ เป็นต้น
 6. แพทย์จะแนะนำการรับประทานยา หากท่านมียาประจำที่รับประทานอยู่ซึ่งอาจจำเป็นต้องงดยาบางอย่าง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด แอสไพริน สมุนไพรหรืออาหารเสริมที่อาจทำให้เลือดออกมากขึ้น ทั้งนี้แพทย์จะเป็นผู้พิจารณา หรือยาที่รับประทานประจำที่สามารถรับประทานได้ท่านอาจจิบน้ำได้เล็กน้อยพร้อมยา
 7. ควรมีญาติเพื่อรับท่านกลับบ้านหรืออยู่เป็นเพื่อนขณะที่ท่านต้องนอนพักอยู่ต่อในโรงพยาบาล
 

เงื่อนไข:
 • ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม คือ ผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวหรือมีโรคประจำตัวที่สามารถควบคุมได้ โดยแพทย์ผู้ทําการรักษา เห็นสมควรให้ใช้โปรแกรมได้
 • ผู้ที่ไม่สามารถใช้โปรแกรมได้ คือ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัดรังไข่โดยใช้กล้องส่องช่องท้อง  ผู้ป่วยที่มี ปัญหาทางการแพทย์หรือมีโรคประจําตัวเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
  • การทํางานของอวัยวะสําคัญล้มเหลว
  • ปัญหาทางโรคเลือด
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
   


กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ เวลา 07.00-20.00 น.
ติดต่อแผนกสูตินรีเวช โทรศัพท์ 0-2011-2361, 0-2011-2365
นอกเวลาทำการ ติดต่อโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทรศัพท์ 0-2066-8888
 
 

 

Package Name : 

แพ็กเกจการผ่าตัดถุงน้ำรังไข่โดยใช้กล้องส่องผ่านทางหน้าท้อง

Package ID : 

GYNE07

0 THB
Regular Price Regular Price 239,000 THB

Approximate cost in :

การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่โดยใช้กล้องส่องผ่านทางหน้าท้อง

คือ การตัดเอาถุงน้ำออกจากรังไข่ เพื่อเป็นการรักษาภาวะถุงน้ำที่รังไข่และช่วยในการวินิจฉัยโรคโดยการเจาะผ่านทางหน้าท้องหรือผิวหนังใกล้บริเวณที่ต้องการจะทำการผ่าตัด เพื่อสอดอุปกรณ์ผ่าตัดและกล้องขนาดเล็กเพื่อบันทึกภาพและส่งมายังจอรับภาพ 

 

ก้อนที่รังไข่หรือเนื้องอกรังไข่ (ovarian tumor)

รังไข่เป็นอวัยวะที่สำคัญของสตรี ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศหญิงที่ช่วยพัฒนาการเจริญพันธุ์ เป็นโรคที่พบได้บ่อย สามารถพบได้ในหญิงทุกอายุ แต่พบได้น้อยในเด็กและในผู้สูงอายุ 
 

อาการที่พบบ่อย
 1. ไม่มีอาการ
 2. คลำก้อนได้หรือท้องโตขึ้น
 3. ปวดท้อง อาจร่วมกับมีไข้
 4. ถ่ายอุจจาระลำบาก ท้องอืด

การวินิจฉัยเนื้องอกรังไข่

ประวัติอาการและจากการตรวจภายในที่คลำพบก้อนเนื้อในท้องน้อย ซึ่งแพทย์มักส่งตรวจสืบค้นเพิ่มเติมด้วยอัลตราซาวนด์ และ/หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ท้องน้อยหรือช่องท้อง
 

กรณีที่สงสัยว่าเป็นเนื้องอกรังไข่
 • แพทย์อาจตรวจเลือด ดูค่าสารมะเร็งของมะเร็งรังไข่ (CA 125) 
 • อัลตราซาวนด์ การตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic resonance Imaging: MRI) การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computerized tomography scan: CT scan)
 • การผ่าตัดและผลตรวจก้อนเนื้อหลังผ่าตัด ซึ่งเป็นการตรวจทางพยาธิวิทยา 

การผ่าตัดจะพิจารณาทำในกรณีต่อไปนี้
 1. ก้อนที่เป็นถุงน้ำไม่ยุบไปภายหลังการตรวจติดตาม
 2. วินิจฉัยว่าก้อนที่รังไข่นั้นเป็นเนื้องอก ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่ก็ตาม 
 3. เกิดภาวะแทรกซ้อน/ผลข้างเคียงของก้อนเนื้องอก เช่น ปวดท้องรุนแรงเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากการบิดหมุนของก้อน การแตกของก้อน การมีเลือดออกจากก้อน 
 • ค่าห้องผ่าตัดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง พยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัดและทีมผ่าตัด
 • ค่าห้องพักฟื้น
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัดตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ค่ายาวิสัญญีและยาจําเป็นขณะพักรักษาในโรงพยาบาล
 • ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ
 • ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยว 1 คืน พร้อมอาหารและ ค่าบริการพยาบาล
 • ค่าแพทย์ ได้แก่ ค่าแพทย์ผู้ทําการผ่าตัด ค่าแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์ 
 
 • ค่าใช้จ่ายสําหรับรักษาต่อเนื่องสําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัว
 • ค่าใช้จ่ายที่คลินิกผู้ป่วยนอก หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • ค่าวินิจฉัยก่อนและหลังการผ่าตัด เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าฉายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ฯลฯ
 • ส่วนต่างค่าห้องผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์ หากเกินระยะเวลาที่กําหนด
 • ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์ เช่น Ligasure Generator, Thunderbeat ฯ
 • ส่วนต่างค่าห้องพักจากราคาเหมาจ่าย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารตามสั่ง และค่าเตียงญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน
 

 การเตรียมตัวก่อนทำหัตการ
 
หลังจากปรึกษาแพทย์แล้วว่าท่านควรผ่าตัด แพทย์จะนัดวันเวลาสำหรับการผ่าตัดและท่านจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดดังต่อไปนี้
 1. การมาถึงโรงพยาบาลและพบเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดผ่าตัดอย่างน้อย 4 ชั่วโมง 
 2. การงดน้ำงดอาหาร 8 ชั่วโมงก่อนผ่าตัดตามที่แพทย์แนะนำเพื่อให้กระเพาะอาหารว่าง ไม่เกิดการสำลักอาหารขณะดมยาสลบ และควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
 3. ไม่แต่งหน้า ทาปาก ทาเล็บ เพื่อแพทย์จะดูการไหลเวียนของเลือดขณะทำการผ่าตัดและการประเมินหลังผ่าตัด
 4. ไม่ควรนำเครื่องประดับหรือสิ่งของราคาแพงมาด้วย เพื่อป้องกันการสูญหาย ในรายที่ใส่ฟันปลอม คอนแทคเลนส์ ให้ถอดก่อนเข้าห้องผ่าตัด
 5. แพทย์จะเตรียมร่างกายของท่านโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นก่อนการผ่าตัดและสั่งตรวจทดสอบอื่นเพิ่มเติม เช่น เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นหัวใจ เป็นต้น
 6. แพทย์จะแนะนำการรับประทานยา หากท่านมียาประจำที่รับประทานอยู่ซึ่งอาจจำเป็นต้องงดยาบางอย่าง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด แอสไพริน สมุนไพรหรืออาหารเสริมที่อาจทำให้เลือดออกมากขึ้น ทั้งนี้แพทย์จะเป็นผู้พิจารณา หรือยาที่รับประทานประจำที่สามารถรับประทานได้ท่านอาจจิบน้ำได้เล็กน้อยพร้อมยา
 7. ควรมีญาติเพื่อรับท่านกลับบ้านหรืออยู่เป็นเพื่อนขณะที่ท่านต้องนอนพักอยู่ต่อในโรงพยาบาล
 

เงื่อนไข:
 • ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม คือ ผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวหรือมีโรคประจำตัวที่สามารถควบคุมได้ โดยแพทย์ผู้ทําการรักษา เห็นสมควรให้ใช้โปรแกรมได้
 • ผู้ที่ไม่สามารถใช้โปรแกรมได้ คือ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัดรังไข่โดยใช้กล้องส่องช่องท้อง  ผู้ป่วยที่มี ปัญหาทางการแพทย์หรือมีโรคประจําตัวเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
  • การทํางานของอวัยวะสําคัญล้มเหลว
  • ปัญหาทางโรคเลือด
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
   


กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ เวลา 07.00-20.00 น.
ติดต่อแผนกสูตินรีเวช โทรศัพท์ 0-2011-2361, 0-2011-2365
นอกเวลาทำการ ติดต่อโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทรศัพท์ 0-2066-8888