bih.button.backtotop.text
Package Name  

การตรวจระดับภูมิ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 และระดับวิตามินดี

Package ID  

CRN66

 
2,900 THB
 
2,900 THB

Approximate cost in

 • SARS-CoV-2 (Covid-19) Spike IgG Antibody Test (Quantitative)
 • 25-OH Vitamin D, Total
 • ค่าแพทย์
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าบริการทางพยาบาล
 • ค่าการรักษา หรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน
การตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีน COVID-19 หรือหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมตรวจวัดระดับวิตามินดี
 • การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนองชนิด IgG (IgG antibody) ต่อ Spike proteinเพื่อทราบระดับภูมิตอบสนองของร่างกายภายหลังฉีดวัคซีน COVID-19 หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • การตรวจระดับวิตามินดี (Vitamin D) เพื่อประเมินสภาวะของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

การตรวจนี้ เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่ต้องการทราบระดับภูมิตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนหรือหลังติดเชื้อ  
 • การตรวจนี้ ไม่ได้ใช้เพื่อวินิจฉัยว่ากำลังติดเชื้ออยู่หรือไม่

ช่วงเวลาที่ควรตรวจ
ควรเจาะเลือดตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 14-28 วัน แต่ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

1.การตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีน COVID-19 หรือหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • กรณีผลการตรวจเป็น Positive ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ติดเชื้อ หรือไม่แพร่เชื้อให้บุคคลอื่น ดังนั้น ยังคงแนะนำให้ปฏิบัติตัวตามแนวทางป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด
 • กรณีผลการตรวจเป็น Negative หลังจากได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เก็บตัวอย่างก่อนการสร้างภูมิตอบสนอง เป็นผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ชนิดของวัคซีน และภาวะการตอบสนองของร่างกายในแต่ละบุคคล  
 • ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใด ออกมาให้คำแนะนำที่แน่ชัด ว่าจะต้องฉีดวัคซีนซ้ำในระยะเวลาเท่าไหร่ หรือภูมิตอบสนองจะอยู่ได้นานแค่ไหน จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม แต่สามารถตรวจติดตามระดับแอนดิบอดีเป็นระยะได้
2.การตรวจวัดระดับวิตามินดี
 • วิตามินดี มีส่วนช่วยในการสร้าง และควบคุมการทำงานของเม็ดเลือดขาวทุกชนิดในระบบภูมิต้านทาน 
 • คนที่วิตามินดีต่ำ จะมีโอกาสติดเชื้อง่ายกว่าคนทั่วไปอีกด้วย  โดยเฉพาะการติดเชื้อทางเดินหายใจ ไข้หวัด หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ และวัณโรค 

ข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีน COVID-19 หรือหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • เป็นการตรวจเลือดหาภูมิตอบสนองในเชิงปริมาณ
 • ตรวจด้วยหลักการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA)  ที่ทันสมัยและแม่นยำ ได้ผลภายใน 2 ชั่วโมง
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ :

 1. ค่าบริการนี้ สำหรับการรับบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 2. ค่าบริการนี้ สำหรับคนไข้ self-pay หรือ ใช้สิทธิประกัน (สามารถใช้ได้กรณีที่บริษัทประกันยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้)
 3. ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 4. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร 02-066-8888 หรือ 1378 หรือ email: [email protected]
 5. เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น11 อาคาร A ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564
 

หมายเหตุ:

ไม่จำเป็นต้องงดน้ำ งดอาหาร
 
Package Name : 

การตรวจระดับภูมิ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 และระดับวิตามินดี

Package ID : 

CRN66

2,900 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

การตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีน COVID-19 หรือหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมตรวจวัดระดับวิตามินดี
 • การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนองชนิด IgG (IgG antibody) ต่อ Spike proteinเพื่อทราบระดับภูมิตอบสนองของร่างกายภายหลังฉีดวัคซีน COVID-19 หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • การตรวจระดับวิตามินดี (Vitamin D) เพื่อประเมินสภาวะของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

การตรวจนี้ เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่ต้องการทราบระดับภูมิตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนหรือหลังติดเชื้อ  
 • การตรวจนี้ ไม่ได้ใช้เพื่อวินิจฉัยว่ากำลังติดเชื้ออยู่หรือไม่

ช่วงเวลาที่ควรตรวจ
ควรเจาะเลือดตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 14-28 วัน แต่ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

1.การตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีน COVID-19 หรือหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • กรณีผลการตรวจเป็น Positive ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ติดเชื้อ หรือไม่แพร่เชื้อให้บุคคลอื่น ดังนั้น ยังคงแนะนำให้ปฏิบัติตัวตามแนวทางป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด
 • กรณีผลการตรวจเป็น Negative หลังจากได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เก็บตัวอย่างก่อนการสร้างภูมิตอบสนอง เป็นผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ชนิดของวัคซีน และภาวะการตอบสนองของร่างกายในแต่ละบุคคล  
 • ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใด ออกมาให้คำแนะนำที่แน่ชัด ว่าจะต้องฉีดวัคซีนซ้ำในระยะเวลาเท่าไหร่ หรือภูมิตอบสนองจะอยู่ได้นานแค่ไหน จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม แต่สามารถตรวจติดตามระดับแอนดิบอดีเป็นระยะได้
2.การตรวจวัดระดับวิตามินดี
 • วิตามินดี มีส่วนช่วยในการสร้าง และควบคุมการทำงานของเม็ดเลือดขาวทุกชนิดในระบบภูมิต้านทาน 
 • คนที่วิตามินดีต่ำ จะมีโอกาสติดเชื้อง่ายกว่าคนทั่วไปอีกด้วย  โดยเฉพาะการติดเชื้อทางเดินหายใจ ไข้หวัด หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ และวัณโรค 

ข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีน COVID-19 หรือหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • เป็นการตรวจเลือดหาภูมิตอบสนองในเชิงปริมาณ
 • ตรวจด้วยหลักการ Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA)  ที่ทันสมัยและแม่นยำ ได้ผลภายใน 2 ชั่วโมง
 • SARS-CoV-2 (Covid-19) Spike IgG Antibody Test (Quantitative)
 • 25-OH Vitamin D, Total
 • ค่าแพทย์
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าบริการทางพยาบาล
 • ค่าการรักษา หรือการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ :

 1. ค่าบริการนี้ สำหรับการรับบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 2. ค่าบริการนี้ สำหรับคนไข้ self-pay หรือ ใช้สิทธิประกัน (สามารถใช้ได้กรณีที่บริษัทประกันยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้)
 3. ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 4. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร 02-066-8888 หรือ 1378 หรือ email: [email protected]
 5. เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น11 อาคาร A ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564
 

หมายเหตุ:

ไม่จำเป็นต้องงดน้ำ งดอาหาร