bih.button.backtotop.text
Package Name  

Healthy Heart Option B

Package ID  

HP08

 
20,550 THB
 
20,550 THB

Approximate cost in

 

ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 
 • ตรวจร่างกายทั่วไป 
 • ตรวจเลือด
  • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FPG)
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจไขมันในเลือด
  • Cholesterol
  • Triglyceride
  • HDL Cholesterol
  • LDL Cholesterol
 • เอกซเรย์ปอด
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
  ก่อนและหลังการออกกำลังกาย

ติดต่อเพื่อทำนัดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร : 02 011 2222 และ  02 011 3491

ศูนย์หัวใจ,
ชั้น 14 A อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก

แผนกศูนย์ปฏิบัติการหัวใจและแผนก EEG/EMG
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 4

เวลาทำการ
ทุกวัน 07.00–20.00 น.
 

Healthy Heart Option B

​ตรวจเช็คสุขภาพหัวใจกับแพทย์เฉพาะทางหัวใจ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจ


ผู้ที่ควรตรวจ :

ผู้ที่มีความเสี่ยงระดับกลาง โดยเคยมีประวัติค่าผิดปกติจากการตรวจเคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ผู้ที่มีปัจจัยใด ๆ 2 ข้อ จากด้านล่างนี้
 • สูบบุหรี่
 • มีประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • ไขมันในเลือดสูง
 • ความดันโลหิตสูง
 • เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
 • เป็นโรคอ้วน


หมายเหตุ

 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • รับบริการได้ที่ศูนย์หัวใจ อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 14
 • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
 • ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 • ไม่มีสมุดรายงานผล

 
Package Name : 

Healthy Heart Option B

Package ID : 

HP08

20,550 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

Healthy Heart Option B

​ตรวจเช็คสุขภาพหัวใจกับแพทย์เฉพาะทางหัวใจ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจ


ผู้ที่ควรตรวจ :

ผู้ที่มีความเสี่ยงระดับกลาง โดยเคยมีประวัติค่าผิดปกติจากการตรวจเคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ผู้ที่มีปัจจัยใด ๆ 2 ข้อ จากด้านล่างนี้
 • สูบบุหรี่
 • มีประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • ไขมันในเลือดสูง
 • ความดันโลหิตสูง
 • เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
 • เป็นโรคอ้วน

 

ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 
 • ตรวจร่างกายทั่วไป 
 • ตรวจเลือด
  • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FPG)
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจไขมันในเลือด
  • Cholesterol
  • Triglyceride
  • HDL Cholesterol
  • LDL Cholesterol
 • เอกซเรย์ปอด
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
  ก่อนและหลังการออกกำลังกาย

ติดต่อเพื่อทำนัดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร : 02 011 2222 และ  02 011 3491

ศูนย์หัวใจ,
ชั้น 14 A อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก

แผนกศูนย์ปฏิบัติการหัวใจและแผนก EEG/EMG
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 4

เวลาทำการ
ทุกวัน 07.00–20.00 น.
 


หมายเหตุ

 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • รับบริการได้ที่ศูนย์หัวใจ อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 14
 • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
 • ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 • ไม่มีสมุดรายงานผล

 

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง