bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจรักษาแผลด้วยเครื่อง Healite II LED Phototherapy (yellow) 6 ครั้ง

Package ID  

SUR14

 
0 THB
 
14,810 THB

Approximate cost in

 • ค่ารักษาด้วยเครื่อง Healite II LED Phototherapy (yellow) 6 ครั้ง
 
 • ค่าแพทย์
 • ค่าเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการรักษา
 • ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมนี้
 
ศูนย์รักษาแผลแบบองค์รวม
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 16
โทร 065 950 0895 (8:00 - 18:00น.)
โทร 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.)
E-mail: [email protected]

 

 

การรักษาแผลด้วยเครื่อง Healite II LED Phototherapy (yellow)

Healite II LED Phototherapy (yellow) คืออะไร?

เป็นเทคโนโลยีแสงบําบัด ช่วยในการสมานแผลโดยใช้พลังงานแสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะ ช่วยสมานแผล ลดอาการบวมและการอักเสบของเนื้อเยื่อ กระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิต ช่วยเร่งกระบวนการการหายของแผล ช่วยเพิ่มคอลลาเจนเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อกลับคืนสู่สภาพเดิม 

 
Laser-Therapy-heal-light-website.jpg


การรักษานี้ เหมาะสำหรับแผลชนิดใด?
 • แผลเบาหวาน 
 • แผลกดทับ
 • แผลเรื้อรัง
 • แผลเนื้อตาย
 
 • ใช้เวลาในการรักษาต่อครั้ง ไม่เกิน 30 นาที
 • จำนวนครั้ง และความถี่ในการรักษา ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแผลเงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. จำนวนครั้ง และความถี่ในการรักษา ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแผล
 2. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน
   รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
  ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย"
 3. สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 065 950 0895 (8:00 - 18:00น.) หรือ 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.) หรือ [email protected]
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 5. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
 

 

Package Name : 

แพ็กเกจรักษาแผลด้วยเครื่อง Healite II LED Phototherapy (yellow) 6 ครั้ง

Package ID : 

SUR14

0 THB
Regular Price Regular Price 14,810 THB

Approximate cost in :

การรักษาแผลด้วยเครื่อง Healite II LED Phototherapy (yellow)

Healite II LED Phototherapy (yellow) คืออะไร?

เป็นเทคโนโลยีแสงบําบัด ช่วยในการสมานแผลโดยใช้พลังงานแสงที่มีความยาวคลื่นเฉพาะ ช่วยสมานแผล ลดอาการบวมและการอักเสบของเนื้อเยื่อ กระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิต ช่วยเร่งกระบวนการการหายของแผล ช่วยเพิ่มคอลลาเจนเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อกลับคืนสู่สภาพเดิม 

 
Laser-Therapy-heal-light-website.jpg


การรักษานี้ เหมาะสำหรับแผลชนิดใด?
 • แผลเบาหวาน 
 • แผลกดทับ
 • แผลเรื้อรัง
 • แผลเนื้อตาย
 
 • ใช้เวลาในการรักษาต่อครั้ง ไม่เกิน 30 นาที
 • จำนวนครั้ง และความถี่ในการรักษา ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแผล
 • ค่ารักษาด้วยเครื่อง Healite II LED Phototherapy (yellow) 6 ครั้ง
 
 • ค่าแพทย์
 • ค่าเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการรักษา
 • ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมนี้
 
ศูนย์รักษาแผลแบบองค์รวม
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 16
โทร 065 950 0895 (8:00 - 18:00น.)
โทร 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.)
E-mail: [email protected]

 

 เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. จำนวนครั้ง และความถี่ในการรักษา ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแผล
 2. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน
   รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
  ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย"
 3. สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 065 950 0895 (8:00 - 18:00น.) หรือ 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.) หรือ [email protected]
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 5. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ