bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจมัดจำค่าคลอดบุตร Happy Childbirth 50,000 บาท

Package ID  

Deposit

 
50,000 THB
 
50,000 THB

Approximate cost in

 • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์   
 • ค่าห้องคลอดและการบริการระหว่างการคลอด
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สำหรับการคลอด
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือในการช่วยคลอด เช่น เครื่องดูดสูญญากาศ,คีมช่วยคลอด
 • ค่าเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ (กรณีคลอดปกติ) 
 • ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยวสำหรับมารดา พร้อมอาหารและ ค่าบริการพยาบาล
 • ค่าห้องและค่าบริการพยาบาลทารกแรกเกิด
 • ค่าเวชภัณฑ์ของทารก ตามบริการแบบเหมาจ่าย 
 • วัคซีน การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการคัดกรองที่จำเป็นสำหรับทารกได้แก่
 • วัคซีนป้องกันวัณโรค (บีซีจี) และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 1
 • การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด ครอบคลุมทั้งภาวะต่อมไทรอยด์บกพร่องและเพิ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก จำนวน 30-40 โรค
 • การตรวจการได้ยินของทารก(Newborn Hearing Screening Test) แปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Pulse oximetry screening for congenital heart disease)
 • การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง
 • Neonatal Grouping (ABO Grouping, Rh Grouping) & Direct Coomb’s Test 
 • วัคซีนป้องกันวัณโรค (บีซีจี) และวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเข็มที่ 1
 • รายละเอียดอาจมีเพิ่มเติมตามแพ็กเกจคลอดที่แพทย์แนะนำ
 
 • สิทธิ์ประโยชน์
  • การดูแลมารดาในขณะคลอด ในห้องคลอดที่มีความเป็นส่วนตัวเสมือนห้องพักผู้ป่วยใน
  • การให้บริการดูแลทารกแรกคลอดโดยกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
  • การให้บริการใช้เครื่องปั้มนมเพื่อสนับสนุนการให้นมแม่
  • เมนูอาหารพิเศษสําหรับมารดาหลังคลอด
  • ผ้าคลุมให้นม
  • ภาพแรกของลูก
  • ภาพครอบครัว(ห้องคลอด)และปั๊มรอยเท้าทารก
  • ชุดของขวัญสําหรับทารก
  • บริการจัดทําสูติบัตร (ภาษาไทย)
  • รับสิทธิ์สมาชิก Baby Club โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อรับส่วนลด 10%
  • สําหรับค่ายาผู้ป่วยนอก ค่ายาผู้ป่วยในและค่าห้องพักผู้ป่วยในโดยสิทธิประโยชน์นี้จะสิ้นสุดเมื่อบุตรอายุครบ 12 ปี
  ศูนย์สูติ-นรีเวช

  เวลาทำการ 
  จันทร์-เสาร์ 07:00 น. - 20:00 น. 
  อาทิตย์ 08:00 น.- 20:00 น.

  อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

แพ็กเกจมัดจำค่าคลอดบุตร Happy Childbirth 50,000 บาท


เตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัว ด้วยแพ็กเกจมัดจำค่าคลอดบุตร Happy Childbirth มูลค่า 50,000 บาท เพื่อจองสิทธิ์แพ็กเกจคลอดคุณภาพในราคาเหมาจ่ายที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (โดยเป็นแพ็กเกจการคลอดบุตรที่เหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์)  
 

รายละเอียดแพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

 • แพ็กเกจคลอดปกติ (Normal Delivery) ราคา 85,000 บาท                                              
 • แพ็กเกจคลอดปกติโดยฉีดยาชาที่ไขสันหลัง (Normal Delivery with Epidural Block) ราคา 99,000 บาท
 • แพ็กเกจผ่าตัดคลอด (Cesarean Section) ราคา 109,000 บาท
 • แพ็กเกจผ่าตัดคลอดในครรภ์แฝด (Twin Cesarean Section) ราคา 199,000 บาท

แพ็กเกจมัดจำค่าคลอดบุตร Happy Childbirth มูลค่า 50,000 บาทนี้ ใช้เพื่อจองสิทธิ์แพ็กเกจคลอดในราคาข้างต้นได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (โดยแพ็กเกจการคลอดบุตรที่เหมาะสม ต้องเป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์) และสามารถใช้แทนเงินสด นำมาหักลบกับราคาแพ็กเกจคลอดที่แพทย์แนะนำได้เต็มจำนวน

 

 

การใช้งานแพ็กเกจมัดจำค่าคลอดบุตร Happy Childbirth 50,000 บาท

 • หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการมัดจำ ระบบจะจัดส่ง E-Voucher ให้ท่านทางอีเมลในรูปแบบ .pdf
 • จากนั้นท่านสามารถส่งต่อให้คนที่ท่านรักทางอีเมล หรือระบบแชตอื่น ๆ เช่น Line WhatsApp หรือ Facebook  Messenger เป็นต้น หรือสามารถซื้อเพื่อใช้งานเองได้
 • E-Voucher แพ็กเกจมัดจำค่าคลอด Happy Childbirth 50,000 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลด หรือใช้แทนเงินสด เมื่อรับบริการแพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายราคาโปรโมชั่นที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยแสดง E-Voucher ต่อเจ้าหน้าที่ ได้ทั้งรูปแบบภาพดิจิตอล หรือปริ้นท์ในรูปแบบกระดาษ
 • E-Voucher แพ็กเกจมัดจำค่าคลอด Happy Childbirth 50,000 บาท 1 ใบ สามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้ง


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • E-Voucher แพ็กเกจมัดจำค่าคลอดบุตร Happy Childbirth ใช้แทนเงินสด  50,000 บาท และใช้รักษาสิทธิ์ในการรับบริการแพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายราคาโปรโมชั่นได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • E-Voucher แพ็กเกจมัดจำค่าคลอดบุตร Happy Childbirth ไม่สามารถคืน แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธออก E-Voucher แพ็กเกจมัดจำค่าคลอดบุตร Happy Childbirth ใหม่ ในกรณีที่ท่านทำบัตรชำรุด หรือสูญหาย
 • E-Voucher แพ็กเกจมัดจำค่าคลอดบุตร Happy Childbirth นี้ สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านสามารถนำวงเงินนี้ชำระค่าบริการและค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาลฯ ได้เต็มจำนวน
 • แพ็กเกจค่าบริการคลอดแบบเหมาจ่าย สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญาได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1378 
Package Name : 

แพ็กเกจมัดจำค่าคลอดบุตร Happy Childbirth 50,000 บาท

Package ID : 

Deposit

50,000 THB
Regular Price

Approximate cost in :

แพ็กเกจมัดจำค่าคลอดบุตร Happy Childbirth 50,000 บาท


เตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัว ด้วยแพ็กเกจมัดจำค่าคลอดบุตร Happy Childbirth มูลค่า 50,000 บาท เพื่อจองสิทธิ์แพ็กเกจคลอดคุณภาพในราคาเหมาจ่ายที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (โดยเป็นแพ็กเกจการคลอดบุตรที่เหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์)  
 

รายละเอียดแพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

 • แพ็กเกจคลอดปกติ (Normal Delivery) ราคา 85,000 บาท                                              
 • แพ็กเกจคลอดปกติโดยฉีดยาชาที่ไขสันหลัง (Normal Delivery with Epidural Block) ราคา 99,000 บาท
 • แพ็กเกจผ่าตัดคลอด (Cesarean Section) ราคา 109,000 บาท
 • แพ็กเกจผ่าตัดคลอดในครรภ์แฝด (Twin Cesarean Section) ราคา 199,000 บาท

แพ็กเกจมัดจำค่าคลอดบุตร Happy Childbirth มูลค่า 50,000 บาทนี้ ใช้เพื่อจองสิทธิ์แพ็กเกจคลอดในราคาข้างต้นได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (โดยแพ็กเกจการคลอดบุตรที่เหมาะสม ต้องเป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์) และสามารถใช้แทนเงินสด นำมาหักลบกับราคาแพ็กเกจคลอดที่แพทย์แนะนำได้เต็มจำนวน

 
 • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์   
 • ค่าห้องคลอดและการบริการระหว่างการคลอด
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สำหรับการคลอด
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือในการช่วยคลอด เช่น เครื่องดูดสูญญากาศ,คีมช่วยคลอด
 • ค่าเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์ (กรณีคลอดปกติ) 
 • ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยวสำหรับมารดา พร้อมอาหารและ ค่าบริการพยาบาล
 • ค่าห้องและค่าบริการพยาบาลทารกแรกเกิด
 • ค่าเวชภัณฑ์ของทารก ตามบริการแบบเหมาจ่าย 
 • วัคซีน การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการคัดกรองที่จำเป็นสำหรับทารกได้แก่
 • วัคซีนป้องกันวัณโรค (บีซีจี) และวัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่ 1
 • การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด ครอบคลุมทั้งภาวะต่อมไทรอยด์บกพร่องและเพิ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก จำนวน 30-40 โรค
 • การตรวจการได้ยินของทารก(Newborn Hearing Screening Test) แปลผลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Pulse oximetry screening for congenital heart disease)
 • การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง
 • Neonatal Grouping (ABO Grouping, Rh Grouping) & Direct Coomb’s Test 
 • วัคซีนป้องกันวัณโรค (บีซีจี) และวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเข็มที่ 1
 • รายละเอียดอาจมีเพิ่มเติมตามแพ็กเกจคลอดที่แพทย์แนะนำ
 
 • สิทธิ์ประโยชน์
  • การดูแลมารดาในขณะคลอด ในห้องคลอดที่มีความเป็นส่วนตัวเสมือนห้องพักผู้ป่วยใน
  • การให้บริการดูแลทารกแรกคลอดโดยกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
  • การให้บริการใช้เครื่องปั้มนมเพื่อสนับสนุนการให้นมแม่
  • เมนูอาหารพิเศษสําหรับมารดาหลังคลอด
  • ผ้าคลุมให้นม
  • ภาพแรกของลูก
  • ภาพครอบครัว(ห้องคลอด)และปั๊มรอยเท้าทารก
  • ชุดของขวัญสําหรับทารก
  • บริการจัดทําสูติบัตร (ภาษาไทย)
  • รับสิทธิ์สมาชิก Baby Club โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อรับส่วนลด 10%
  • สําหรับค่ายาผู้ป่วยนอก ค่ายาผู้ป่วยในและค่าห้องพักผู้ป่วยในโดยสิทธิประโยชน์นี้จะสิ้นสุดเมื่อบุตรอายุครบ 12 ปี
  ศูนย์สูติ-นรีเวช

  เวลาทำการ 
  จันทร์-เสาร์ 07:00 น. - 20:00 น. 
  อาทิตย์ 08:00 น.- 20:00 น.

  อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

 

การใช้งานแพ็กเกจมัดจำค่าคลอดบุตร Happy Childbirth 50,000 บาท

 • หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการมัดจำ ระบบจะจัดส่ง E-Voucher ให้ท่านทางอีเมลในรูปแบบ .pdf
 • จากนั้นท่านสามารถส่งต่อให้คนที่ท่านรักทางอีเมล หรือระบบแชตอื่น ๆ เช่น Line WhatsApp หรือ Facebook  Messenger เป็นต้น หรือสามารถซื้อเพื่อใช้งานเองได้
 • E-Voucher แพ็กเกจมัดจำค่าคลอด Happy Childbirth 50,000 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลด หรือใช้แทนเงินสด เมื่อรับบริการแพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายราคาโปรโมชั่นที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยแสดง E-Voucher ต่อเจ้าหน้าที่ ได้ทั้งรูปแบบภาพดิจิตอล หรือปริ้นท์ในรูปแบบกระดาษ
 • E-Voucher แพ็กเกจมัดจำค่าคลอด Happy Childbirth 50,000 บาท 1 ใบ สามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้ง


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • E-Voucher แพ็กเกจมัดจำค่าคลอดบุตร Happy Childbirth ใช้แทนเงินสด  50,000 บาท และใช้รักษาสิทธิ์ในการรับบริการแพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายราคาโปรโมชั่นได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • E-Voucher แพ็กเกจมัดจำค่าคลอดบุตร Happy Childbirth ไม่สามารถคืน แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธออก E-Voucher แพ็กเกจมัดจำค่าคลอดบุตร Happy Childbirth ใหม่ ในกรณีที่ท่านทำบัตรชำรุด หรือสูญหาย
 • E-Voucher แพ็กเกจมัดจำค่าคลอดบุตร Happy Childbirth นี้ สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านสามารถนำวงเงินนี้ชำระค่าบริการและค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาลฯ ได้เต็มจำนวน
 • แพ็กเกจค่าบริการคลอดแบบเหมาจ่าย สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญาได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1378