bih.button.backtotop.text
Package Name  

การตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง และโรคหัวใจและหลอดเลือด

Package ID  

INV01

 
30,900 THB
 
30,900 THB

Approximate cost in

 • ค่าแพทย์ให้คำปรึกษา
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ


 

 

โรคทางพันธุกรรมสำคัญอย่างไร


การตรวจโรคทางพันธุกรรม เป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุก เพื่อช่วยพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจที่เกิดจากพันธุกรรม 

ผู้ที่ควรตรวจ 
ครอบครัวหรือตนเองมีประวัติดังนี้
 • ป่วยเป็นโรคมะเร็งก่อนอายุ 50 ปี 
 • ป่วยเป็นโรคมะเร็งหลายชนิดในบุคคลเดียวกัน 
 • มีสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งหลายคน 
 • เป็นเพศชายแต่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม 
 • มีคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งและได้รับการตรวจยืนยันแล้วว่าเป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม  
 • มีประวัติเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
 • มีเครือญาติที่ออกกำลังกาย แล้วเสียชีวิตเฉียบพลัน
 • พ่อแม่เป็นโรคหัวใจก่อนอายุ 45 ปี
 • มีเครือญาติเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคหัวใจเฉพาะ ที่ไม่ทราบสาเหตุ 
 • โรคเส้นเลือดแดงโป่งพองหรือฉีกขาด 

การตรวจใช้วิธีการวิเคราะห์ผลมากกว่า 147 ยีนที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งและโรคหัวใจจากพันธุกรรม เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคได้ดียิ่งขึ้น 


กรณีต้องการนัดหมาย หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 065-929-8320 หรือ อีเมล์ [email protected]

   
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • รับบริการผ่านระบบ telemedicine หรือที่แผนกพันธุศาสตร์เชิงป้องกันและ สุขภาพครอบครัว ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-011-4890 , 02-011-4891 หรือ [email protected]
 • เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์จากน้ำลายโดยส่งตรงชุดตรวจถึงบ้าน 
 • สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ
 • ผลตรวจใช้ระยะเวลาประมาณ 20 วัน
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
 • ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
  
คำแนะนำ
โรคที่สามารถประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมได้ ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ มะเร็งสำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับอ่อน มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งไต มะเร็งไทรอยด์ ความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจเอออต้า หัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง 


 

 

Package Name : 

การตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง และโรคหัวใจและหลอดเลือด

Package ID : 

INV01

30,900 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

โรคทางพันธุกรรมสำคัญอย่างไร


การตรวจโรคทางพันธุกรรม เป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุก เพื่อช่วยพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจที่เกิดจากพันธุกรรม 

ผู้ที่ควรตรวจ 
ครอบครัวหรือตนเองมีประวัติดังนี้
 • ป่วยเป็นโรคมะเร็งก่อนอายุ 50 ปี 
 • ป่วยเป็นโรคมะเร็งหลายชนิดในบุคคลเดียวกัน 
 • มีสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งหลายคน 
 • เป็นเพศชายแต่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม 
 • มีคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งและได้รับการตรวจยืนยันแล้วว่าเป็นมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม  
 • มีประวัติเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
 • มีเครือญาติที่ออกกำลังกาย แล้วเสียชีวิตเฉียบพลัน
 • พ่อแม่เป็นโรคหัวใจก่อนอายุ 45 ปี
 • มีเครือญาติเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคหัวใจเฉพาะ ที่ไม่ทราบสาเหตุ 
 • โรคเส้นเลือดแดงโป่งพองหรือฉีกขาด 

การตรวจใช้วิธีการวิเคราะห์ผลมากกว่า 147 ยีนที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งและโรคหัวใจจากพันธุกรรม เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคได้ดียิ่งขึ้น 


กรณีต้องการนัดหมาย หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 065-929-8320 หรือ อีเมล์ [email protected]

 
 • ค่าแพทย์ให้คำปรึกษา
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ


 

 

 
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • รับบริการผ่านระบบ telemedicine หรือที่แผนกพันธุศาสตร์เชิงป้องกันและ สุขภาพครอบครัว ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-011-4890 , 02-011-4891 หรือ [email protected]
 • เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์จากน้ำลายโดยส่งตรงชุดตรวจถึงบ้าน 
 • สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ
 • ผลตรวจใช้ระยะเวลาประมาณ 20 วัน
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
 • ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
  
คำแนะนำ
โรคที่สามารถประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมได้ ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ มะเร็งสำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับอ่อน มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งไต มะเร็งไทรอยด์ ความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจเอออต้า หัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง