bih.button.backtotop.text
Package Name  

Flu Shot at HOME

Package ID  

CKUP2300

 
1,270 THB
 
1,270 THB

Approximate cost in

Flu Shot at HOME 

* ในกรณีที่รับบริการ 5 ท่านขึ้นไป ต่อ 1 สถานที่/ครั้ง ไม่ต้องเสียค่าบริการนอกสถานที่ 500 บาท

 * ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เเละราคานี้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ปี 2022 ถึงบ้าน


 

ปีนี้คุณรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ปี 2022 แล้วหรือยัง ?

4 เหตุผลที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในช่วงนี้  

 1. ลดโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ และลดความรุนแรงของอาการหากได้รับเชื้อ
 2. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดใหญ่ เช่น ปอดอักเสบ
 3. ลดการส่งต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กับบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน
 4. ลดอาการแสดงที่คล้าย COVID-19 เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะเงื่อนไขในการใช้บริการ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ปี 2022 ถึงบ้าน

 1. กรณีซื้อวัคซีน 5ท่านขึ้นไป ไม่มีค่าบริการนอกสถานที่ 
 2. กรณีซื้อวัคซีนน้อยกว่า 5ท่าน มีค่าบริการนอกสถานที่ ครั้งละ 500 บาท 
 3. บริการนี้ใช้ได้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล และ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนต้องอยู่สถานที่เดียวกันเท่านั้น 
 4. บริการนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป ไม่เคยมีประวัติแพ้วัคซีนใด ๆ มาก่อน
 5. สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-0114833,02-0114899 หรือ [email protected]
 6. ทางโรงพยาบาลจะทำการบริหารวัคซีนให้ผู้ป่วยโดยแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เท่านั้น โดยจะไม่จ่ายวัคซีนให้ผู้ป่วยไปบริหารเองที่บ้านหรือสถานพยาบาลอื่น
 7. ก่อนการบริหารวัคซีนจะมีการซักประวัติผู้ป่วยถึงประวัติแพ้ยา วัคซีนและอาหาร หากพบว่าท่านมีข้อห้ามในการฉีดวัคซีน ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิไม่บริหารวัคซีนและจะดำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวน
 8. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 9. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

Flu Shot at HOME

Package ID : 

CKUP2300

1,270 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

Flu Shot at HOME 

* ในกรณีที่รับบริการ 5 ท่านขึ้นไป ต่อ 1 สถานที่/ครั้ง ไม่ต้องเสียค่าบริการนอกสถานที่ 500 บาท

 * ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เเละราคานี้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ปี 2022 ถึงบ้าน


 

ปีนี้คุณรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ปี 2022 แล้วหรือยัง ?

4 เหตุผลที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในช่วงนี้  

 1. ลดโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ และลดความรุนแรงของอาการหากได้รับเชื้อ
 2. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดใหญ่ เช่น ปอดอักเสบ
 3. ลดการส่งต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กับบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน
 4. ลดอาการแสดงที่คล้าย COVID-19 เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะเงื่อนไขในการใช้บริการ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ปี 2022 ถึงบ้าน

 1. กรณีซื้อวัคซีน 5ท่านขึ้นไป ไม่มีค่าบริการนอกสถานที่ 
 2. กรณีซื้อวัคซีนน้อยกว่า 5ท่าน มีค่าบริการนอกสถานที่ ครั้งละ 500 บาท 
 3. บริการนี้ใช้ได้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล และ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนต้องอยู่สถานที่เดียวกันเท่านั้น 
 4. บริการนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป ไม่เคยมีประวัติแพ้วัคซีนใด ๆ มาก่อน
 5. สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-0114833,02-0114899 หรือ [email protected]
 6. ทางโรงพยาบาลจะทำการบริหารวัคซีนให้ผู้ป่วยโดยแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เท่านั้น โดยจะไม่จ่ายวัคซีนให้ผู้ป่วยไปบริหารเองที่บ้านหรือสถานพยาบาลอื่น
 7. ก่อนการบริหารวัคซีนจะมีการซักประวัติผู้ป่วยถึงประวัติแพ้ยา วัคซีนและอาหาร หากพบว่าท่านมีข้อห้ามในการฉีดวัคซีน ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิไม่บริหารวัคซีนและจะดำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวน
 8. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 9. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ