bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจการผ่าตัดเปลือกตา 2 ชั้น

Package ID  

IPDEYE35

 
0 THB
 
39,000 THB

Approximate cost in


ศูนย์จักษุ

เวลาทำการ
ทุกวัน 08:00 น. - 20:00 น. 
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

แพ็กเกจการผ่าตัดเปลือกตา 2 ชั้น 

การผ่าตัดเปลือกตา 2 ชั้น ธรรมชาติและความสวยงามต้องไปพร้อมกัน นั่นหมายถึง บางคนที่ตาชั้นเดียว อาจมีเนื้อห้อยออกมา ทำให้บดบังการมองเห็น การทำตา 2 ชั้น จึงช่วยให้ตาโตขึ้น ทำให้ลืมตาง่ายขึ้น และยังได้ความสวยงามตามมาอีกด้วย หรือบางคนที่เปลือกตาตกมากๆ สมองสั่งให้คิ้วเลิกขึ้นตลอดเวลาที่มีการลืมตา ใช้สายตา จึงส่งผลทำให้ปวดหัว การผ่าตัดเปลือกตา 2 ชั้น ทำให้การใช้กล้ามเนื้อหน้าผากและคิ้วในการลืมตาน้อยลง ทำให้สบายตาขึ้น หรือบางคนอาจรู้สึกว่าตัวเองตาชั้นเดียวแล้วไม่มั่นใจ ตาดูไม่มิติ การทำตา 2 ชั้น ก็ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับเราได้
 

 •  การทำตา 2 ชั้น ต้องเข้ามาตรวจเปลือกตาและประเมินก่อนเพื่อดูรูปแเบบตาว่าชั้นเล็กหรือชั้นใหญ่ อยากทำให้ชั้นสูงแค่ไหน หลังจากนั้นแพทย์จะอธิบายทางเลือกในการทำตา 2 ชั้น โดยจะเป็นการทำแบบ   Customized คือการทำให้เหมาะกับคนๆ นั้น หลังจากนั้นจึงนัดวันผ่าตัด 
 •  การทำตา 2 ชั้น จะผ่าตัดโดยจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านเปลือกตา โดยใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 1 ชั่วโมง
 •  การทำตา 2 ชั้น เพื่อความสวยงาม ไม่ได้ทำในห้องผ่าตัดใหญ่ ดังนั้น หลังทำสามารถกลับบ้านได้เลย แต่ไม่ควรขับรถกลับเอง

 

เงื่อนไข

 •  ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 •  ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจตาก่อนทำการผ่าตัด และค่ายาในวันที่ผ่าตัดทำตา 2 ชั้น
 •  เป็นการผ่าตัดที่ OPD สำหรับผู้ที่เปลือกตาสูงเท่ากัน เย็บเฉพาะชั้นตา และไม่มีภาวะเปลือกตาตกหย่อน
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ 
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 • สามารถรับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
Package Name : 

แพ็กเกจการผ่าตัดเปลือกตา 2 ชั้น

Package ID : 

IPDEYE35

0 THB
Regular Price

Approximate cost in :

แพ็กเกจการผ่าตัดเปลือกตา 2 ชั้น 

การผ่าตัดเปลือกตา 2 ชั้น ธรรมชาติและความสวยงามต้องไปพร้อมกัน นั่นหมายถึง บางคนที่ตาชั้นเดียว อาจมีเนื้อห้อยออกมา ทำให้บดบังการมองเห็น การทำตา 2 ชั้น จึงช่วยให้ตาโตขึ้น ทำให้ลืมตาง่ายขึ้น และยังได้ความสวยงามตามมาอีกด้วย หรือบางคนที่เปลือกตาตกมากๆ สมองสั่งให้คิ้วเลิกขึ้นตลอดเวลาที่มีการลืมตา ใช้สายตา จึงส่งผลทำให้ปวดหัว การผ่าตัดเปลือกตา 2 ชั้น ทำให้การใช้กล้ามเนื้อหน้าผากและคิ้วในการลืมตาน้อยลง ทำให้สบายตาขึ้น หรือบางคนอาจรู้สึกว่าตัวเองตาชั้นเดียวแล้วไม่มั่นใจ ตาดูไม่มิติ การทำตา 2 ชั้น ก็ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับเราได้
 

 •  การทำตา 2 ชั้น ต้องเข้ามาตรวจเปลือกตาและประเมินก่อนเพื่อดูรูปแเบบตาว่าชั้นเล็กหรือชั้นใหญ่ อยากทำให้ชั้นสูงแค่ไหน หลังจากนั้นแพทย์จะอธิบายทางเลือกในการทำตา 2 ชั้น โดยจะเป็นการทำแบบ   Customized คือการทำให้เหมาะกับคนๆ นั้น หลังจากนั้นจึงนัดวันผ่าตัด 
 •  การทำตา 2 ชั้น จะผ่าตัดโดยจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านเปลือกตา โดยใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 1 ชั่วโมง
 •  การทำตา 2 ชั้น เพื่อความสวยงาม ไม่ได้ทำในห้องผ่าตัดใหญ่ ดังนั้น หลังทำสามารถกลับบ้านได้เลย แต่ไม่ควรขับรถกลับเอง


ศูนย์จักษุ

เวลาทำการ
ทุกวัน 08:00 น. - 20:00 น. 
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

 

เงื่อนไข

 •  ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 •  ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจตาก่อนทำการผ่าตัด และค่ายาในวันที่ผ่าตัดทำตา 2 ชั้น
 •  เป็นการผ่าตัดที่ OPD สำหรับผู้ที่เปลือกตาสูงเท่ากัน เย็บเฉพาะชั้นตา และไม่มีภาวะเปลือกตาตกหย่อน
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ 
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 • สามารถรับบริการได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563