bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจรักษาตาแห้งเรื้อรังด้วยเครื่อง IPL (4 ครั้ง)

Package ID  

EYE15

 
0 THB
 
14,600 THB

Approximate cost in


ศูนย์จักษุ

อาคาร A ชั้น 11
เวลา 8.00-18.00 น.
โทร 02 011 3885-6, 02 011 3891
Hot line tel. 061-3984709  (เวลา 8.00 – 20.00 น.)
 

แพ็กเกจรักษาตาแห้งเรื้อรังด้วยเครื่อง IPL (4 ครั้ง) 

IPL หรือ Intense Pulse Light เป็นการรักษาภาวะตาแห้งหรือโรคเปลือกตาอักเสบเรื้อรังด้วยแสงในช่วงความยาวคลื่นเฉพาะ ซึ่งไม่ใช่เลเซอร์ โดยใช้คลื่นแสง  400 - 1200 nm ซึ่งจะไปมีผลกับเส้นเลือดฝอยที่ผิดปกติที่เปลือกตาให้หดตัวลง จึงทำให้ลดและตัดวงจรการอักเสบที่เปลือกตา และยังมีผลให้ไขมันที่ผลิดจากต่อมผลิตไขมัน ละลายตัวและลดการอุดตัน และส่งผลให้การสร้างน้ำตาดีขึ้นในระยะยาว นอกจากนี้แสงยังช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียและตัวไรที่ขนตา ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบของเปลือกตาและภาวะตาแห้งเรื้อรังได้
 

ใครบ้างที่เหมาะสำหรับการรักษาด้วยแสง IPL

 • เปลือกตาอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือ ตัวไรขนตา (Demodex)
 • ต่อมมัยโบเมียนเสื่อมสภาพ (Meibomian Gland Dysfunction)

การรักษาด้วยแสง IPL นั้น จะเป็นการรักษาต่อเนื่องและไม่ใช่การรักษาในครั้งเดียว ซึ่งโดยปกติการรักษาด้วยแสงจะแนะนำทำการรักษาประมาณ 4-8 ครั้ง และขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของคนไข้แต่ละราย ซึ่งจะเป็นต้องได้รับการประเมินจากจักษุแพทย์ก่อน 

 

เงื่อนไข

 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ 
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

แพ็กเกจรักษาตาแห้งเรื้อรังด้วยเครื่อง IPL (4 ครั้ง)

Package ID : 

EYE15

0 THB
Regular Price Regular Price 14,600 THB

Approximate cost in :

แพ็กเกจรักษาตาแห้งเรื้อรังด้วยเครื่อง IPL (4 ครั้ง) 

IPL หรือ Intense Pulse Light เป็นการรักษาภาวะตาแห้งหรือโรคเปลือกตาอักเสบเรื้อรังด้วยแสงในช่วงความยาวคลื่นเฉพาะ ซึ่งไม่ใช่เลเซอร์ โดยใช้คลื่นแสง  400 - 1200 nm ซึ่งจะไปมีผลกับเส้นเลือดฝอยที่ผิดปกติที่เปลือกตาให้หดตัวลง จึงทำให้ลดและตัดวงจรการอักเสบที่เปลือกตา และยังมีผลให้ไขมันที่ผลิดจากต่อมผลิตไขมัน ละลายตัวและลดการอุดตัน และส่งผลให้การสร้างน้ำตาดีขึ้นในระยะยาว นอกจากนี้แสงยังช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียและตัวไรที่ขนตา ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบของเปลือกตาและภาวะตาแห้งเรื้อรังได้
 

ใครบ้างที่เหมาะสำหรับการรักษาด้วยแสง IPL

 • เปลือกตาอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือ ตัวไรขนตา (Demodex)
 • ต่อมมัยโบเมียนเสื่อมสภาพ (Meibomian Gland Dysfunction)

การรักษาด้วยแสง IPL นั้น จะเป็นการรักษาต่อเนื่องและไม่ใช่การรักษาในครั้งเดียว ซึ่งโดยปกติการรักษาด้วยแสงจะแนะนำทำการรักษาประมาณ 4-8 ครั้ง และขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของคนไข้แต่ละราย ซึ่งจะเป็นต้องได้รับการประเมินจากจักษุแพทย์ก่อน 


ศูนย์จักษุ

อาคาร A ชั้น 11
เวลา 8.00-18.00 น.
โทร 02 011 3885-6, 02 011 3891
Hot line tel. 061-3984709  (เวลา 8.00 – 20.00 น.)
 

 

เงื่อนไข

 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ 
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ