bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจการขูดมดลูก

Package ID  

GYNE09

 
0 THB
 
38,000 THB

Approximate cost in

 • ค่าห้องผ่าตัดเป็นเวลา 30 นาที พยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัดและทีมผ่าตัด
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์,ค่ายาวิสัญญี,ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัดตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ
 • ค่าแพทย์ ได้แก่ ค่าแพทย์ผู้ทําการผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์
 
 • ค่าใช้จ่ายสําหรับรักษาต่อเนื่องสําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัว
 • ค่าใช้จ่ายที่คลินิกผู้ป่วยนอก หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • ค่าวินิจฉัยก่อนและหลังการผ่าตัด เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าฉายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ฯลฯ
 • ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน


 

 

การขูดมดลูก 

เป็นวิธีการทางนรีเวชโดยการใช้เครื่องมือสอดเข้าไปทางช่องคลอดผ่านปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อขูดเอาเยื่อบุโพรงมดลูกหรือเนื้อเยื่อที่อยู่ในโพรงมดลูกออกมาเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาความผิดปกติที่เกิดจากมดลูก

การขูดมดลูกมี 2 แบบ ได้แก่ การถ่างขยายปากมดลูกร่วมกับการขูดมดลูก  และการขูดมดลูกแบบแยกส่วน

 
จุดประสงค์/ประโยชน์ของการทำหัตถการ
 1. ภาวะการแท้งบุตรเพื่อนำชิ้นเนื้อรกที่คงค้างในตัวมดลูกออก ป้องกันภาวะติดเชื้อและเลือดออกมากในภายหลัง
 2. การขูดเนื้อเยื่อเพื่อนำไปวินิจฉัย เช่น มีติ่งเนื้องอกหรือมะเร็งที่โพรงมดลูก
 3. เพื่อวินิจฉัยและรักษาภาวะเลือดออกมากหรือเลือดออกผิดปกติจากมดลูก
 4. ใช้วินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการมีบุตรยาก
 5. เพื่อวินิจฉัยภาวะฮอร์โมนผิดปกติในผู้ที่มีเลือดออกหลังหมดประจำเดือน 


การเตรียมตัวก่อนทำหัตการ
หลังจากปรึกษาแพทย์แล้วว่าท่านควรผ่าตัด แพทย์จะนัดวันเวลาสำหรับการผ่าตัดและท่านจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดดังต่อไปนี้
 1. การมาถึงโรงพยาบาลและพบเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดผ่าตัดอย่างน้อย 4 ชั่วโมง 
 2. การงดน้ำงดอาหาร 8 ชั่วโมงก่อนผ่าตัดตามที่แพทย์แนะนำเพื่อให้กระเพาะอาหารว่าง ไม่เกิดการสำลักอาหารขณะดมยาสลบ และควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
 3. ไม่แต่งหน้า ทาปาก ทาเล็บ เพื่อแพทย์จะดูการไหลเวียนของเลือดขณะทำการผ่าตัดและการประเมินหลังผ่าตัด
 4. ไม่ควรนำเครื่องประดับหรือสิ่งของราคาแพงมาด้วย เพื่อป้องกันการสูญหาย ในรายที่ใส่ฟันปลอม คอนแทคเลนส์ ให้ถอดก่อนเข้าห้องผ่าตัด
 5. แพทย์จะเตรียมร่างกายของท่านโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นก่อนการผ่าตัดและสั่งตรวจทดสอบอื่นเพิ่มเติม เช่น เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นหัวใจ เป็นต้น
 6. แพทย์จะแนะนำการรับประทานยา หากท่านมียาประจำที่รับประทานอยู่ซึ่งอาจจำเป็นต้องงดยาบางอย่าง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด แอสไพริน สมุนไพรหรืออาหารเสริมที่อาจทำให้เลือดออกมากขึ้น ทั้งนี้แพทย์จะเป็นผู้พิจารณา หรือยาที่รับประทานประจำที่สามารถรับประทานได้ท่านอาจจิบน้ำได้เล็กน้อยพร้อมยา
 7. ควรมีญาติเพื่อรับท่านกลับบ้านหรืออยู่เป็นเพื่อนขณะที่ท่านต้องนอนพักอยู่ต่อในโรงพยาบาล
 

เงื่อนไข:
 • ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม คือ ผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวหรือมีโรคประจำตัวที่สามารถควบคุมได้ โดยแพทย์ผู้ทําการรักษา เห็นสมควรให้ใช้โปรแกรมได้
 • ผู้ที่ไม่สามารถใช้โปรแกรมได้ คือ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัดรังไข่โดยใช้กล้องส่องช่องท้อง  ผู้ป่วยที่มี ปัญหาทางการแพทย์หรือมีโรคประจําตัวเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
  • การทํางานของอวัยวะสําคัญล้มเหลว
  • ปัญหาทางโรคเลือด
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
   


กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ เวลา 07.00-20.00 น.
ติดต่อแผนกสูตินรีเวช โทรศัพท์ 0-2011-2361, 0-2011-2365
นอกเวลาทำการ ติดต่อโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทรศัพท์ 0-2066-8888
 

 

 

Package Name : 

แพ็กเกจการขูดมดลูก

Package ID : 

GYNE09

0 THB
Regular Price Regular Price 38,000 THB

Approximate cost in :

การขูดมดลูก 

เป็นวิธีการทางนรีเวชโดยการใช้เครื่องมือสอดเข้าไปทางช่องคลอดผ่านปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อขูดเอาเยื่อบุโพรงมดลูกหรือเนื้อเยื่อที่อยู่ในโพรงมดลูกออกมาเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาความผิดปกติที่เกิดจากมดลูก

การขูดมดลูกมี 2 แบบ ได้แก่ การถ่างขยายปากมดลูกร่วมกับการขูดมดลูก  และการขูดมดลูกแบบแยกส่วน

 
จุดประสงค์/ประโยชน์ของการทำหัตถการ
 1. ภาวะการแท้งบุตรเพื่อนำชิ้นเนื้อรกที่คงค้างในตัวมดลูกออก ป้องกันภาวะติดเชื้อและเลือดออกมากในภายหลัง
 2. การขูดเนื้อเยื่อเพื่อนำไปวินิจฉัย เช่น มีติ่งเนื้องอกหรือมะเร็งที่โพรงมดลูก
 3. เพื่อวินิจฉัยและรักษาภาวะเลือดออกมากหรือเลือดออกผิดปกติจากมดลูก
 4. ใช้วินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการมีบุตรยาก
 5. เพื่อวินิจฉัยภาวะฮอร์โมนผิดปกติในผู้ที่มีเลือดออกหลังหมดประจำเดือน 
 • ค่าห้องผ่าตัดเป็นเวลา 30 นาที พยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัดและทีมผ่าตัด
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์,ค่ายาวิสัญญี,ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัดตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ
 • ค่าแพทย์ ได้แก่ ค่าแพทย์ผู้ทําการผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์
 
 • ค่าใช้จ่ายสําหรับรักษาต่อเนื่องสําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัว
 • ค่าใช้จ่ายที่คลินิกผู้ป่วยนอก หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • ค่าวินิจฉัยก่อนและหลังการผ่าตัด เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าฉายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ฯลฯ
 • ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน


 

 การเตรียมตัวก่อนทำหัตการ
หลังจากปรึกษาแพทย์แล้วว่าท่านควรผ่าตัด แพทย์จะนัดวันเวลาสำหรับการผ่าตัดและท่านจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดดังต่อไปนี้
 1. การมาถึงโรงพยาบาลและพบเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดผ่าตัดอย่างน้อย 4 ชั่วโมง 
 2. การงดน้ำงดอาหาร 8 ชั่วโมงก่อนผ่าตัดตามที่แพทย์แนะนำเพื่อให้กระเพาะอาหารว่าง ไม่เกิดการสำลักอาหารขณะดมยาสลบ และควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
 3. ไม่แต่งหน้า ทาปาก ทาเล็บ เพื่อแพทย์จะดูการไหลเวียนของเลือดขณะทำการผ่าตัดและการประเมินหลังผ่าตัด
 4. ไม่ควรนำเครื่องประดับหรือสิ่งของราคาแพงมาด้วย เพื่อป้องกันการสูญหาย ในรายที่ใส่ฟันปลอม คอนแทคเลนส์ ให้ถอดก่อนเข้าห้องผ่าตัด
 5. แพทย์จะเตรียมร่างกายของท่านโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นก่อนการผ่าตัดและสั่งตรวจทดสอบอื่นเพิ่มเติม เช่น เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นหัวใจ เป็นต้น
 6. แพทย์จะแนะนำการรับประทานยา หากท่านมียาประจำที่รับประทานอยู่ซึ่งอาจจำเป็นต้องงดยาบางอย่าง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด แอสไพริน สมุนไพรหรืออาหารเสริมที่อาจทำให้เลือดออกมากขึ้น ทั้งนี้แพทย์จะเป็นผู้พิจารณา หรือยาที่รับประทานประจำที่สามารถรับประทานได้ท่านอาจจิบน้ำได้เล็กน้อยพร้อมยา
 7. ควรมีญาติเพื่อรับท่านกลับบ้านหรืออยู่เป็นเพื่อนขณะที่ท่านต้องนอนพักอยู่ต่อในโรงพยาบาล
 

เงื่อนไข:
 • ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม คือ ผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวหรือมีโรคประจำตัวที่สามารถควบคุมได้ โดยแพทย์ผู้ทําการรักษา เห็นสมควรให้ใช้โปรแกรมได้
 • ผู้ที่ไม่สามารถใช้โปรแกรมได้ คือ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัดรังไข่โดยใช้กล้องส่องช่องท้อง  ผู้ป่วยที่มี ปัญหาทางการแพทย์หรือมีโรคประจําตัวเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
  • การทํางานของอวัยวะสําคัญล้มเหลว
  • ปัญหาทางโรคเลือด
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
   


กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ เวลา 07.00-20.00 น.
ติดต่อแผนกสูตินรีเวช โทรศัพท์ 0-2011-2361, 0-2011-2365
นอกเวลาทำการ ติดต่อโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทรศัพท์ 0-2066-8888