bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมตรวจคุณภาพการนอนหลับ

Package ID  

DSS01

 
25,600 THB
 
25,600 THB

Approximate cost in

 • การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติในการนอนหลับ 12 ชั่วโมง (ในเวลากลางคืน)
 • ห้องเดี่ยวปกติ (ในเวลากลางคืน)
 • อาหารเช้า
 • ค่าบริการเจ้าหน้าที่พยาบาล
 • อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ขณะทำหัตถการ
 • ค่าแพทย์ในการตรวจประเมินและอ่านผล


คลินิกคุณภาพการนอนหลับ
เคาน์เตอร์ 12A อาคาร A 
Tel: 02 011 2988
Email: [email protected]
 
 


ร่วมทำแบบประเมินภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
วัดระดับความรุนแรงของอาการ เพื่อเลือกวิธีตรวจคุณภาพการนอนหลับที่เหมาะสม

 

แบบทดสอบระดับความง่วงนอน
แบบประเมิน “ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ”

การตรวจคุณภาพการนอนหลับด้วยเครื่อง Polysomnography (PSG) เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของการนอนหลับและคลื่นสมองที่โรงพยาบาล

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่กำลังประสบปัญหานอนกรน นอนไม่หลับหรือหลับไม่เพียงพอ การตรวจคุณภาพการนอนหลับ (PSG) เป็นวิธีการตรวจมาตรฐานในการสืบค้นต้นเหตุของปัญหา

การนอนหลับอย่างมีคุณภาพส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายและปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ซึ่งผลการวิจัยทางการแพทย์ได้พิสูจน์แล้วว่าการนอนไม่หลับหรือการนอนไม่เพียงพอทำให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคซึมเศร้า หรืออัมพฤกษ์ได้
 
โดยการตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Polysomnography เป็นวิธีการตรวจมาตรฐานในการตรวจวัดระดับการนอนหลับจากการวัดการหายใจ คลื่นหัวใจ คลื่นไฟฟ้าสมอง และระดับออกซิเจนในเลือด เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของการนอนหลับ เพื่อสาเหตุและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมต่อไป


ผู้ที่มีภาวะใดบ้างที่ควรเข้ารับการตรวจ

 • หยุดหายใจขณะหลับ
 • นอนไม่หลับ
 • นอนกรน นอนกัดฟัน
 • สะดุ้งตื่นบ่อย
 • ชักกระตุก (พบในผู้มีโรคอ้วน)
 • ผู้ที่มีภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 
โปรแกรมตรวจคุณภาพการนอนหลับที่โรงพยาบาลเป็นการตรวจแบบละเอียดรวมถึงตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองร่วมด้วย ผู้ป่วยเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลจำนวน 1 คืน (12 ชั่วโมง) พร้อมมีเจ้าหน้าที่พยาบาลเฉพาะทางคอยดูแลท่านตลอดการรับบริการ
เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • แพ็กเกจนี้รวมค่าบริการตรวจคุณภาพการนอนหลับ 12 ชั่วโมง (ในเวลากลางคืน), ห้องเดี่ยวปกติ (ในเวลากลางคืน), อาหารเช้า, เจ้าหน้าที่พยาบาล, อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
 • แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าแพทย์ในการตรวจประเมินและอ่านผล ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาล
 • แพ็กเกจนี้ไม่รวมการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น การตรวจทางห้องปฎิบัติการ และเอ็กซ์เรย์อื่นๆ รวมถึงค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ต้องนำกลับบ้าน หรือการตรวจอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพการนอนหลับ
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถคืนเงินได้
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้กับส่วนลดอื่นๆ, โปรโมชั่น, ส่วนลดของบริษัทคู่สัญญา, ส่วนลดของบริษัทประกัน
 • กรณีผู้ป่วยต้องการใช้ประกันหรือการจ่ายโดยบริษัทคู่สัญญา จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ป่วยกับบริษัทนั้นๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาและเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 31 ธันวาคม 2566หมายเหตุ

 1. โปรแกรมตรวจการนอนหลับ ผู้ป่วยต้องเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเท่านั้น
 2. ผลการตรวจจะทราบภายใน 1-2 วันทำการ
 3. สามารถเข้ารับการตรวจได้ในทุกช่วงอายุ หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์
Package Name : 

โปรแกรมตรวจคุณภาพการนอนหลับ

Package ID : 

DSS01

25,600 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

การตรวจคุณภาพการนอนหลับด้วยเครื่อง Polysomnography (PSG) เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของการนอนหลับและคลื่นสมองที่โรงพยาบาล

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่กำลังประสบปัญหานอนกรน นอนไม่หลับหรือหลับไม่เพียงพอ การตรวจคุณภาพการนอนหลับ (PSG) เป็นวิธีการตรวจมาตรฐานในการสืบค้นต้นเหตุของปัญหา

การนอนหลับอย่างมีคุณภาพส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายและปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ซึ่งผลการวิจัยทางการแพทย์ได้พิสูจน์แล้วว่าการนอนไม่หลับหรือการนอนไม่เพียงพอทำให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคซึมเศร้า หรืออัมพฤกษ์ได้
 
โดยการตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Polysomnography เป็นวิธีการตรวจมาตรฐานในการตรวจวัดระดับการนอนหลับจากการวัดการหายใจ คลื่นหัวใจ คลื่นไฟฟ้าสมอง และระดับออกซิเจนในเลือด เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของการนอนหลับ เพื่อสาเหตุและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมต่อไป


ผู้ที่มีภาวะใดบ้างที่ควรเข้ารับการตรวจ

 • หยุดหายใจขณะหลับ
 • นอนไม่หลับ
 • นอนกรน นอนกัดฟัน
 • สะดุ้งตื่นบ่อย
 • ชักกระตุก (พบในผู้มีโรคอ้วน)
 • ผู้ที่มีภาวะเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 
โปรแกรมตรวจคุณภาพการนอนหลับที่โรงพยาบาลเป็นการตรวจแบบละเอียดรวมถึงตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองร่วมด้วย ผู้ป่วยเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลจำนวน 1 คืน (12 ชั่วโมง) พร้อมมีเจ้าหน้าที่พยาบาลเฉพาะทางคอยดูแลท่านตลอดการรับบริการ
 • การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติในการนอนหลับ 12 ชั่วโมง (ในเวลากลางคืน)
 • ห้องเดี่ยวปกติ (ในเวลากลางคืน)
 • อาหารเช้า
 • ค่าบริการเจ้าหน้าที่พยาบาล
 • อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ขณะทำหัตถการ
 • ค่าแพทย์ในการตรวจประเมินและอ่านผล


คลินิกคุณภาพการนอนหลับ
เคาน์เตอร์ 12A อาคาร A 
Tel: 02 011 2988
Email: [email protected]
 
 


ร่วมทำแบบประเมินภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
วัดระดับความรุนแรงของอาการ เพื่อเลือกวิธีตรวจคุณภาพการนอนหลับที่เหมาะสม

 

แบบทดสอบระดับความง่วงนอน
แบบประเมิน “ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ”
เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • แพ็กเกจนี้รวมค่าบริการตรวจคุณภาพการนอนหลับ 12 ชั่วโมง (ในเวลากลางคืน), ห้องเดี่ยวปกติ (ในเวลากลางคืน), อาหารเช้า, เจ้าหน้าที่พยาบาล, อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
 • แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าแพทย์ในการตรวจประเมินและอ่านผล ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาล
 • แพ็กเกจนี้ไม่รวมการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น การตรวจทางห้องปฎิบัติการ และเอ็กซ์เรย์อื่นๆ รวมถึงค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ต้องนำกลับบ้าน หรือการตรวจอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพการนอนหลับ
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถคืนเงินได้
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้กับส่วนลดอื่นๆ, โปรโมชั่น, ส่วนลดของบริษัทคู่สัญญา, ส่วนลดของบริษัทประกัน
 • กรณีผู้ป่วยต้องการใช้ประกันหรือการจ่ายโดยบริษัทคู่สัญญา จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ป่วยกับบริษัทนั้นๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาและเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 31 ธันวาคม 2566หมายเหตุ

 1. โปรแกรมตรวจการนอนหลับ ผู้ป่วยต้องเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเท่านั้น
 2. ผลการตรวจจะทราบภายใน 1-2 วันทำการ
 3. สามารถเข้ารับการตรวจได้ในทุกช่วงอายุ หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์