Package Name  

COVID-19 testing

Package ID  

CRN10

 
10,500 THB
 
10,500 THB

Approximate cost in

 • การตรวจจะใช้วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจที่โพรงจมูกและคอ (Swab)
 • มีการรายงานผลโดยแพทย์โดยตรง ผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือ เทเลคอนซัลเตชั่น (Teleconsultation) 
 • ได้รับผลอย่างเร็วที่สุดภายใน 3 วัน หลังจากรับบริการ

ตรวจหาไวรัส COVID-19 ได้แล้ววันนี้ที่บำรุงราษฎร์


ซึ่งเป็น 1 ในโรงพยาบาลที่ห้องปฏิบัติการผ่านการรับรองให้เป็นเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองในการตรวจเชื้อ COVID-19 ที่แม่นยำระดับสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโดยใช้หลักการ Real time PCR ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงในปัจจุบัน

 

เงื่อนไข

 • ราคารวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ไม่ร่วมค่าบริการตรวจอื่นๆ ถ้าแพทย์มีวินิจฉัยให้ตรวจเพิ่มเติม 
 • รับบริการตรวจได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.
 • รับบริการได้ที่  อาคาร BI Tower ชั้น 3 (P2)
 • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าที่ 1378
Package Name : 

COVID-19 testing

Package ID : 

CRN10

10,500 THB
Regular Price

Approximate cost in :

ตรวจหาไวรัส COVID-19 ได้แล้ววันนี้ที่บำรุงราษฎร์


ซึ่งเป็น 1 ในโรงพยาบาลที่ห้องปฏิบัติการผ่านการรับรองให้เป็นเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองในการตรวจเชื้อ COVID-19 ที่แม่นยำระดับสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโดยใช้หลักการ Real time PCR ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงในปัจจุบัน

 • การตรวจจะใช้วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจที่โพรงจมูกและคอ (Swab)
 • มีการรายงานผลโดยแพทย์โดยตรง ผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือ เทเลคอนซัลเตชั่น (Teleconsultation) 
 • ได้รับผลอย่างเร็วที่สุดภายใน 3 วัน หลังจากรับบริการ

 

เงื่อนไข

 • ราคารวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ไม่ร่วมค่าบริการตรวจอื่นๆ ถ้าแพทย์มีวินิจฉัยให้ตรวจเพิ่มเติม 
 • รับบริการตรวจได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.
 • รับบริการได้ที่  อาคาร BI Tower ชั้น 3 (P2)
 • กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าที่ 1378