bih.button.backtotop.text
Package Name  

ตรวจรหัสพันธุกรรมเชิงลึก โดยการถอดรหัสพันธุกรรมของยีนทั้งหมดในมนุษย์ และตรวจยีนแพ้ยา/ปรับยาแบบครบสมบูรณ์

Package ID  

LAB49

 
50,900 THB
 
50,900 THB

Approximate cost in

 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์
 • ค่าให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรเฉพาะทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์
 • ค่าบริการทางโรงพยาบาลและพยาบาล
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว
อาคาร B ชั้น 3
โทร : 02-011-489002-011-4891
 
 

 

โปรแกรมนี้จะครอบคลุมการทดสอบ 2 รายการคือ 

1. การตรวจรหัสพันธุกรรมเชิงลึก เพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมโดยการถอดรหัสพันธุกรรมของยีนทั้งหมดในมนุษย์ (Whole Exome Sequencing)

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ได้ทำการคัดเลือกยีนที่มีความสำคัญทั้งหมด 203 ยีน ซึ่งเป็นยีนที่มีความสำคัญกับการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุ่มอาการอื่นๆ ที่เกิดจากพันธุกรรม การทดสอบนี้มีประโยชน์เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคทางพันธุกรรมดังกล่าว


การทดสอบนี้ประกอบไปด้วย 3 ผลการทดสอบ

 1. รายงานผลความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง: วิเคราะห์ 92 ยีน รายงานผลครอบคลุม 18 ชนิดโรคมะเร็ง ได้แก่ 1)มะเร็งเต้านม 2)มะเร็งรังไข่ 3)มะเร็งมดลูก 4)มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 5)มะเร็งผิวหนัง 6)มะเร็งกระเพาะอาหาร 7)มะเร็งตับอ่อน 8)มะเร็งต่อมลูกหมาก 9)มะเร็งของเซลล์เนื้อเยื่อไต 10)มะเร็งไทรอยด์ 11)มะเร็งซาร์โคมา 12)มะเร็งเม็ดเลือดขาว 13)มะเร็งสมอง 14)มะเร็งปอด 15)มะเร็งต่อมไร้ท่อ 16)มะเร็งเน็ต (Neuroendocrine) 17)มะเร็งจอประสาทตา และ 18)กลุ่มอาการอื่นๆ
 2. รายงานผลความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด: วิเคราะห์ 98 ยีน รายงานผลครอบคลุม 6 ชนิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ 1)ความผิดปกติของหลอดเลือดเอออร์ตา 2)หัวใจเต้นผิดจังหวะ 3)โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ 4)ภาวะความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม 5)โรคความผิดปกติของหลอดเลือดที่เกิดจากพันธุกรรม และ 6)ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
 3. รายงานผลความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆ: วิเคราะห์ 14 ยีน รายงานผลครอบคลุม 9 โรคที่อยู่ในกลุ่มโรคทางพันธุกรรมเมแทบอลิกและกลุ่มอาการอื่นๆ


การทดสอบนี้เหมาะสมกับ

 • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่มีประวัติครอบครัวในการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แต่ต้องการที่จะทราบความเสี่ยงในการเกิดโรคดังกล่าว
 

2. โปรแกรมตรวจยีนแพ้ยาและปรับยาแบบครบสมบูรณ์
Complete Pharmacogenomics คือ โปรแกรมตรวจยีนแพ้ยาและปรับยาแบบครบสมบูรณ์ จำนวน 15 ยีน โดยทำการทดสอบ 2 ยีนแพ้ยา, 9 ยีนปรับยาและเพิ่มเติม 4 ยีนปรับยาในกลุ่มมะเร็งและยากดภูมิคุ้มกัน ครอบคลุมรายการยากว่า 150 รายการ


การตรวจยีนทางเภสัชพันธุศาสตร์สำคัญอย่างไร

 • เพื่อดูความเสี่ยงของการแพ้ยา
 • เพื่อปรับขนาดยาและลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงจากยากดภูมิคุ้มกันและยารักษามะเร็งบางชนิด
 • เพื่อตรวจการตอบสนองของยาแต่ละบุคคล
 • เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกยาที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ป่วย
 • ลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงจากยา


การตรวจนี้เป็นการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของยีน 15 ยีน ที่สัมพันธ์กับยีนแพ้ยาและยีนปรับยา เช่น ยีน CYP2C19 ที่สัมพันธ์กับการปรับยาโคลพิโดเกรลซึ่งเป็นยาต้านเกล็ดเลือด, ยีน HLA-A และ HLA-B ที่สัมพันธ์กับการเกิดผื่นแพ้ยาทางผิวหนัง เช่น ยาต้านไวรัส ยาลดกรดยูริคในเลือด ยารักษาโรคลมชักและอาการปวดเส้นประสาท ยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาซัลฟา เป็นต้น
 

การตรวจยีนแพ้ยาที่สามารถทำนายความเสี่ยงการเกิดผื่นแพ้ยา ดังต่อไปนี้

 • ยาอะบาคาเวียร์ ยาต้านไวรัส
 • ยาอัลโลพูรินอล ยาลดกรดยูริคในเลือด
 • ยาคาร์บามาซีปีน ยารักษาโรคลมชักและอาการปวดเส้นประสาท
 • ยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาซัลฟา 
 • ยาแดปโซน ยาปฏิชีวนะ


ผู้ที่ควรตรวจ คือ

 • ผู้ที่ใช้ยาหรือกำลังวางแผนจะเริ่มใช้ยา
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวและใช้ยาหลายรายการ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่ต้องการทราบผลการทำนายการตอบสนองต่อยา เพื่อวางแผนการใช้ยาในอนาคต
 • ผู้ที่ใช้ยาในกลุ่มยากดภูมิคุ้มกัน เช่น Azathioprine, Thioguanine, Mercaptopurine, ยาต้านไวรัส Atazanavir หรือยาต้านมะเร็ง Irinotecan
เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ค่าบริการนี้ สำหรับการรับบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • ค่าบริการนี้ สำหรับคนไข้ self-pay หรือ ใช้สิทธิประกัน (สามารถใช้ได้กรณีที่บริษัทประกันยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้)
 • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเพื่อรับบริการได้ที่ ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว (โทรนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 02-011-4890-1 ทุกวันเวลา 8:00 -18:00 น.)
 • กรุณานำรายการยาปัจจุบันของคุณเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาล
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

คำแนะนำ
งดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) งดการสูบบุหรี่ งดการแปรงฟันหรือเคี้ยวหมากฝรั่ง ก่อนเก็บตัวอย่าง 1 ชั่วโมง
Package Name : 

ตรวจรหัสพันธุกรรมเชิงลึก โดยการถอดรหัสพันธุกรรมของยีนทั้งหมดในมนุษย์ และตรวจยีนแพ้ยา/ปรับยาแบบครบสมบูรณ์

Package ID : 

LAB49

50,900 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

โปรแกรมนี้จะครอบคลุมการทดสอบ 2 รายการคือ 

1. การตรวจรหัสพันธุกรรมเชิงลึก เพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมโดยการถอดรหัสพันธุกรรมของยีนทั้งหมดในมนุษย์ (Whole Exome Sequencing)

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ได้ทำการคัดเลือกยีนที่มีความสำคัญทั้งหมด 203 ยีน ซึ่งเป็นยีนที่มีความสำคัญกับการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุ่มอาการอื่นๆ ที่เกิดจากพันธุกรรม การทดสอบนี้มีประโยชน์เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคทางพันธุกรรมดังกล่าว


การทดสอบนี้ประกอบไปด้วย 3 ผลการทดสอบ

 1. รายงานผลความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง: วิเคราะห์ 92 ยีน รายงานผลครอบคลุม 18 ชนิดโรคมะเร็ง ได้แก่ 1)มะเร็งเต้านม 2)มะเร็งรังไข่ 3)มะเร็งมดลูก 4)มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 5)มะเร็งผิวหนัง 6)มะเร็งกระเพาะอาหาร 7)มะเร็งตับอ่อน 8)มะเร็งต่อมลูกหมาก 9)มะเร็งของเซลล์เนื้อเยื่อไต 10)มะเร็งไทรอยด์ 11)มะเร็งซาร์โคมา 12)มะเร็งเม็ดเลือดขาว 13)มะเร็งสมอง 14)มะเร็งปอด 15)มะเร็งต่อมไร้ท่อ 16)มะเร็งเน็ต (Neuroendocrine) 17)มะเร็งจอประสาทตา และ 18)กลุ่มอาการอื่นๆ
 2. รายงานผลความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด: วิเคราะห์ 98 ยีน รายงานผลครอบคลุม 6 ชนิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ 1)ความผิดปกติของหลอดเลือดเอออร์ตา 2)หัวใจเต้นผิดจังหวะ 3)โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ 4)ภาวะความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม 5)โรคความผิดปกติของหลอดเลือดที่เกิดจากพันธุกรรม และ 6)ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
 3. รายงานผลความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆ: วิเคราะห์ 14 ยีน รายงานผลครอบคลุม 9 โรคที่อยู่ในกลุ่มโรคทางพันธุกรรมเมแทบอลิกและกลุ่มอาการอื่นๆ


การทดสอบนี้เหมาะสมกับ

 • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่มีประวัติครอบครัวในการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แต่ต้องการที่จะทราบความเสี่ยงในการเกิดโรคดังกล่าว
 

2. โปรแกรมตรวจยีนแพ้ยาและปรับยาแบบครบสมบูรณ์
Complete Pharmacogenomics คือ โปรแกรมตรวจยีนแพ้ยาและปรับยาแบบครบสมบูรณ์ จำนวน 15 ยีน โดยทำการทดสอบ 2 ยีนแพ้ยา, 9 ยีนปรับยาและเพิ่มเติม 4 ยีนปรับยาในกลุ่มมะเร็งและยากดภูมิคุ้มกัน ครอบคลุมรายการยากว่า 150 รายการ


การตรวจยีนทางเภสัชพันธุศาสตร์สำคัญอย่างไร

 • เพื่อดูความเสี่ยงของการแพ้ยา
 • เพื่อปรับขนาดยาและลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงจากยากดภูมิคุ้มกันและยารักษามะเร็งบางชนิด
 • เพื่อตรวจการตอบสนองของยาแต่ละบุคคล
 • เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกยาที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ป่วย
 • ลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงจากยา


การตรวจนี้เป็นการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของยีน 15 ยีน ที่สัมพันธ์กับยีนแพ้ยาและยีนปรับยา เช่น ยีน CYP2C19 ที่สัมพันธ์กับการปรับยาโคลพิโดเกรลซึ่งเป็นยาต้านเกล็ดเลือด, ยีน HLA-A และ HLA-B ที่สัมพันธ์กับการเกิดผื่นแพ้ยาทางผิวหนัง เช่น ยาต้านไวรัส ยาลดกรดยูริคในเลือด ยารักษาโรคลมชักและอาการปวดเส้นประสาท ยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาซัลฟา เป็นต้น
 

การตรวจยีนแพ้ยาที่สามารถทำนายความเสี่ยงการเกิดผื่นแพ้ยา ดังต่อไปนี้

 • ยาอะบาคาเวียร์ ยาต้านไวรัส
 • ยาอัลโลพูรินอล ยาลดกรดยูริคในเลือด
 • ยาคาร์บามาซีปีน ยารักษาโรคลมชักและอาการปวดเส้นประสาท
 • ยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาซัลฟา 
 • ยาแดปโซน ยาปฏิชีวนะ


ผู้ที่ควรตรวจ คือ

 • ผู้ที่ใช้ยาหรือกำลังวางแผนจะเริ่มใช้ยา
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวและใช้ยาหลายรายการ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่ต้องการทราบผลการทำนายการตอบสนองต่อยา เพื่อวางแผนการใช้ยาในอนาคต
 • ผู้ที่ใช้ยาในกลุ่มยากดภูมิคุ้มกัน เช่น Azathioprine, Thioguanine, Mercaptopurine, ยาต้านไวรัส Atazanavir หรือยาต้านมะเร็ง Irinotecan
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์
 • ค่าให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรเฉพาะทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์
 • ค่าบริการทางโรงพยาบาลและพยาบาล
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว
อาคาร B ชั้น 3
โทร : 02-011-489002-011-4891
 
 

 
เงื่อนไขในการใช้บริการ

 • ค่าบริการนี้ สำหรับการรับบริการตรวจแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น
 • ค่าบริการนี้ สำหรับคนไข้ self-pay หรือ ใช้สิทธิประกัน (สามารถใช้ได้กรณีที่บริษัทประกันยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้)
 • ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเพื่อรับบริการได้ที่ ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว (โทรนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 02-011-4890-1 ทุกวันเวลา 8:00 -18:00 น.)
 • กรุณานำรายการยาปัจจุบันของคุณเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาล
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

คำแนะนำ
งดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) งดการสูบบุหรี่ งดการแปรงฟันหรือเคี้ยวหมากฝรั่ง ก่อนเก็บตัวอย่าง 1 ชั่วโมง