bih.button.backtotop.text
Package Name  

การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่

Package ID  

GAST02

 
24,650 THB
 
24,650 THB

Approximate cost in


ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
กรุณาทำนัดหมายได้ที่ โทร. 02 011 2167-8
วันอาทิตย์ - ศุกร์ 8.00-20.00 น.
วันเสาร์  8.00-19.00 น.

 

แบบทดสอบเพื่อเช็คสุขภาพทางเดินอาหารของคุณ

การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่

 

การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่มีประโยชน์อย่างไร

การส่องกล้องตรวจดูลำไส้ใหญ่(Colonoscopy) ใช้ในการตรวจดูความผิดปกติภายในลำไส้โดยรวม สามารถใช้ในการคัดกรองติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งลำใส้ใหญ่ รวมถึงตรวจพบความผิดปกติของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นอีกด้วย โดยการส่องกล้องจะช่วยให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นยำ นำไปสู่แนวทางการรักษาที่ตรงจุด

ใครบ้างที่ควรตรวจ

 • อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • มีสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • มีประวัติเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง หรือ IBD ได้แก่ โรค Crohn’s disease และ ulcerative colitis
 • ตรวจพบยีนที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • มีอาการผิดปกติที่สงสัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ เช่น มีท้องผูก สลับท้องเสีย ท้องผูกเฉียบพลันในผู้สูงอายุ ปวดท้องเรื้อรัง ลำไส้อุดตัน เลือดออกทางทวารหนัก น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 

ก่อนเข้ารับการตรวจด้วยวิธีส่องกล้องผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการเตรียมลำไส้ดังต่อไปนี้

 1. การหลีกเลี่ยงผัก ผลไม้และอาหารกากใยสูงอย่างน้อย 1 - 2 วัน
 2. งดอาหารหลังเที่ยงคืน (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) รวมทั้งแพทย์อาจให้ผู้ป่วยรับประทานยาระบายเพื่อให้ถ่ายท้องประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจเพื่อเป็นการเตรียมลำไส้ให้สะอาด
 3. งดยาละลายลิ่มเลือด 3-7 วัน (ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของยาที่รับประทาน)

 

เงื่อนไข :

 • ราคานี้รวมค่าแพทย์สำหรับทำหัตถการส่องกล้อง, ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการทางพยาบาลสำหรับการทำหัตถการส่องกล้องเพื่อตรวจคัดกรองเท่านั้น
 • ราคานี้ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่าความผิดปกติ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ
 • ราคานี้ไม่สามารถระบุแพทย์ที่ต้องการตรวจได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้อีก
 • ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน หากแพทย์วินิจฉัยแล้วไม่สามารถทำหัตถการนี้ได้
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่

Package ID : 

GAST02

24,650 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่

 

การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่มีประโยชน์อย่างไร

การส่องกล้องตรวจดูลำไส้ใหญ่(Colonoscopy) ใช้ในการตรวจดูความผิดปกติภายในลำไส้โดยรวม สามารถใช้ในการคัดกรองติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งลำใส้ใหญ่ รวมถึงตรวจพบความผิดปกติของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นอีกด้วย โดยการส่องกล้องจะช่วยให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นยำ นำไปสู่แนวทางการรักษาที่ตรงจุด

ใครบ้างที่ควรตรวจ

 • อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • มีสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • มีประวัติเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง หรือ IBD ได้แก่ โรค Crohn’s disease และ ulcerative colitis
 • ตรวจพบยีนที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • มีอาการผิดปกติที่สงสัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ เช่น มีท้องผูก สลับท้องเสีย ท้องผูกเฉียบพลันในผู้สูงอายุ ปวดท้องเรื้อรัง ลำไส้อุดตัน เลือดออกทางทวารหนัก น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 

ก่อนเข้ารับการตรวจด้วยวิธีส่องกล้องผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการเตรียมลำไส้ดังต่อไปนี้

 1. การหลีกเลี่ยงผัก ผลไม้และอาหารกากใยสูงอย่างน้อย 1 - 2 วัน
 2. งดอาหารหลังเที่ยงคืน (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) รวมทั้งแพทย์อาจให้ผู้ป่วยรับประทานยาระบายเพื่อให้ถ่ายท้องประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจเพื่อเป็นการเตรียมลำไส้ให้สะอาด
 3. งดยาละลายลิ่มเลือด 3-7 วัน (ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของยาที่รับประทาน)


ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
กรุณาทำนัดหมายได้ที่ โทร. 02 011 2167-8
วันอาทิตย์ - ศุกร์ 8.00-20.00 น.
วันเสาร์  8.00-19.00 น.

 

แบบทดสอบเพื่อเช็คสุขภาพทางเดินอาหารของคุณ

 

เงื่อนไข :

 • ราคานี้รวมค่าแพทย์สำหรับทำหัตถการส่องกล้อง, ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการทางพยาบาลสำหรับการทำหัตถการส่องกล้องเพื่อตรวจคัดกรองเท่านั้น
 • ราคานี้ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่าความผิดปกติ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ
 • ราคานี้ไม่สามารถระบุแพทย์ที่ต้องการตรวจได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้อีก
 • ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน หากแพทย์วินิจฉัยแล้วไม่สามารถทำหัตถการนี้ได้
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ