bih.button.backtotop.text
Package Name  

วัคซีนป้องอีสุกอีใส at home 2เข็ม

Package ID  

VAC09

 
5,900 THB
 
5,900 THB

Approximate cost in

วัคซีนป้องอีสุกอีใส at home 2เข็ม

 • ในกรณีที่รับบริการ 5 ท่านขึ้นไป ต่อ 1 สถานที่/ครั้ง ไม่ต้องเสียค่าบริการนอกสถานที่ 500 บาท 
 
วัคซีนป้องอีสุกอีใส
โรคอีสุกอีใสเกิดจากการติดเชื้อไวรัส โดยมีอาการเป็นตุ่มตามผิวหนัง ติดต่อผ่านการสัมผัส หรือการไอจาม ในผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงและสามารถหายเองได้ แนะนำให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนตอนเด็ก (วัคซีนเริ่มมีใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523) และยังไม่เคยเป็นอีสุกอีใสมากก่อน รับการฉีดวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส 

กลุ่มที่แนะนำ
ผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน และไม่เคยเป็นอีสุกอีใส

วิธีการให้
 -ฉีด 2 เข็ม โดย ห่างกัน 4-8 สัปดาห์ (ห่าง อย่างน้อย 6 สัปดาห์ดีที่สุด)

ข้อห้าม
ห้ามใช้ในผู้แพ้ยาปฏิชีวนะ Neomycin แบบรุนแรง 
   
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าบริการพยาบาลนอกสถานที่ และค่าเดินทางออกให้บริการนอกสถานที่ 
 • กรณีซื้อวัคซีน 5ท่านขึ้นไป ยกเว้นค่าเดินทางให้บริการนอกสถานที่ ครั้งละ 500 บาท
 • บริการนี้ใช้ได้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล และ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนต้องอยู่สถานที่เดียวกันเท่านั้น
 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-0114833,02-0114899 หรือ [email protected]
 • ทางโรงพยาบาลจะทำการบริหารวัคซีนให้ผู้ป่วยโดยแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เท่านั้น โดยจะไม่จ่ายวัคซีนให้ผู้ป่วยไปบริหารเองที่บ้านหรือสถานพยาบาลอื่น
 • ก่อนการบริหารวัคซีนจะมีการซักประวัติผู้ป่วยถึงประวัติแพ้ยา วัคซีนและอาหาร หากพบว่าท่านมีข้อห้ามในการฉีดวัคซีน ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิไม่บริหารวัคซีนและจะทำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวน
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

วัคซีนป้องอีสุกอีใส at home 2เข็ม

Package ID : 

VAC09

5,900 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

วัคซีนป้องอีสุกอีใส at home 2เข็ม

 • ในกรณีที่รับบริการ 5 ท่านขึ้นไป ต่อ 1 สถานที่/ครั้ง ไม่ต้องเสียค่าบริการนอกสถานที่ 500 บาท 
 
วัคซีนป้องอีสุกอีใส
โรคอีสุกอีใสเกิดจากการติดเชื้อไวรัส โดยมีอาการเป็นตุ่มตามผิวหนัง ติดต่อผ่านการสัมผัส หรือการไอจาม ในผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงและสามารถหายเองได้ แนะนำให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนตอนเด็ก (วัคซีนเริ่มมีใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523) และยังไม่เคยเป็นอีสุกอีใสมากก่อน รับการฉีดวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส 

กลุ่มที่แนะนำ
ผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน และไม่เคยเป็นอีสุกอีใส

วิธีการให้
 -ฉีด 2 เข็ม โดย ห่างกัน 4-8 สัปดาห์ (ห่าง อย่างน้อย 6 สัปดาห์ดีที่สุด)

ข้อห้าม
ห้ามใช้ในผู้แพ้ยาปฏิชีวนะ Neomycin แบบรุนแรง 
 
 
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าบริการพยาบาลนอกสถานที่ และค่าเดินทางออกให้บริการนอกสถานที่ 
 • กรณีซื้อวัคซีน 5ท่านขึ้นไป ยกเว้นค่าเดินทางให้บริการนอกสถานที่ ครั้งละ 500 บาท
 • บริการนี้ใช้ได้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล และ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนต้องอยู่สถานที่เดียวกันเท่านั้น
 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-0114833,02-0114899 หรือ [email protected]
 • ทางโรงพยาบาลจะทำการบริหารวัคซีนให้ผู้ป่วยโดยแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เท่านั้น โดยจะไม่จ่ายวัคซีนให้ผู้ป่วยไปบริหารเองที่บ้านหรือสถานพยาบาลอื่น
 • ก่อนการบริหารวัคซีนจะมีการซักประวัติผู้ป่วยถึงประวัติแพ้ยา วัคซีนและอาหาร หากพบว่าท่านมีข้อห้ามในการฉีดวัคซีน ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิไม่บริหารวัคซีนและจะทำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวน
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ