Package Name  

การผ่าตัดคลอด (ปี 2562)

Package ID  

OBST 2.2

Cost

149,000 THB

Approximate cost in

ราคาโปรแกรมนี้สงวนสิทธิ์การคลอด ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์
  รวมถึงทีมแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ สำหรับคุณแม่และลูกน้อย
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์ในการทำคลอด
  และเครื่องมือในการช่วยคลอด เช่น เครื่องดูดสูญญากาศ,
  คีมช่วยคลอดรวมถึงเครื่องตรวจการทำงาน
  ของหัวใจของทารกในครรภ์
 • การให้บริการวัคซีน การตรวจทางห้องปฏิบัติการและ
  การคัดกรองที่จำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด เช่น
  • วัคซีนป้องกันวัณโรค(บีซีจี)และวัคซีนตับอับเสบบี เข็มที่ 1
  • การตรวจหมู่เลือด
   (ABO Grouping, Rh Typing, Direct Coombs Test)
  • การตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันภาวะบกพร่องทางปัญญา
   (PKU, TSH)
  • การตรวจการได้ยินของทารก
  • การตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
   โดยใช้ Pulse Oximetry
  • การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
   โดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการคลอด
 • กรณีฉีดยาชาที่ไขสันหลัง
  รวมค่าวิสัญญีแพทย์และค่ายาชาฉีดเข้าช่องไขสันหลัง
 • กรณีผ่าคลอด รวมค่าห้องผ่าคลอด ยาสลบ ค่าเวชภัณฑ์
  ค่ายาที่จำเป็นสำหรับการคลอดและแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด
 • ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยวสำหรับคุณแม่
  พร้อมอาหารและค่าบริการพยาบาล
 • ค่าห้องทารกแรกเกิดและค่าบริการพยาบาล
  ค่าห้องคลอด ทีมงานคลอด
 • คุณแม่และลูกน้อยจะได้รับการดูแลในโรงพยาบาล
  เป็นระยะเวลา 2 คืน (กรณีผ่าตัดคลอดระยะเวลา 3 คืน)
 

ศูนย์สูติ-นรีเวช


เวลาทำการ 
จันทร์-ศุกร์ 07:00 น. - 20:00 น. 
เสาร์ 07:00 น. - 19:30 น.
อาทิตย์ 08:00 น.- 20:00 น.

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
Hospital33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

โปรแกรมคลอด ปี 2562 

3 โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย มาตรฐานบำรุงราษฎร์
โดยบุคลากรทางการแพทย์และทีมผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล เราพร้อมดูแลคุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จวบจนวันที่ให้กำเนิดลูกน้อยอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย...
เพื่อต้อนรับสมาชิกตัวน้อยสู่ครอบครัวคุณ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน โดยทีมผู้ชำนาญการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 

เราขอมอบช่วงเวลาแสนวิเศษและประทับใจ เพื่อคุณแม่และลูกน้อย

 • มอบการอบรมสำหรับการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่
 • มอบบริการโดยวิสัญญีแพทย์ภายในห้องคลอดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าดูความปลอดภัยของคุณแม่ระหว่างการคลอด
 • มอบการต้อนรับสมาชิกตัวน้อย ด้วยชุดของขวัญสำหรับทารกแรกคลอด ผ้าคลุมให้นม บริการภาพถ่ายแรกเกิด บริการจัดทำสูติบัตรสำหรับลูกน้อย และบริการเวชภัณฑ์ของตัวน้อยแบบเหมาจ่าย เงื่อนไขอื่นๆ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 066 8888
 

สิทธิประโยชน์สำหรับการคลอด

 • กรณีแพทย์นัดผ่าตัดช่วงเวลา 06.00-11.00 น. สามารถเข้ามารพ. ก่อนล่วงหน้า 1 วัน เพื่อเตรียมผ่าตัดตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันก่อนทําผ่าตัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 • ห้องคลอดที่มีความเป็นส่วนตัว มีบรรยากาศที่ดี และปลอดภัยตามมาตรฐานการคลอด
 • พร้อมด้วยกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดโดยเฉพาะ เพื่อมารับทารกแรกเกิดทุกคน 
 • ให้คุณแม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูสภาพร่างกายในช่วงหลังคลอดและช่วงให้นมลูกน้อย ด้วยเมนูอาหารสุขภาพที่อุดมไปด้วย โปรตีน แคลเซียม ไฟเบอร์หรือเส้นใย เป็นต้น
 • ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีเครื่องปั๊มนม electrical breast pump ไว้บริการสำหรับคุณแม่หลังคลอด
 • รับสิทธิ์สมาชิก BABY CLUB โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อใช้รับส่วนลดดังนี้
  • 10% สำหรับค่ายาผู้ป่วยนอก
  • 10% สำหรับค่ายาและค่าห้องผู้ป่วยใน 
Room600X600_2019TH-(1).jpg  

หมายเหตุ

 • ราคาโปรแกรมนี้สงวนสิทธิ์การคลอด ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 • ราคาโปรแกรมนี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้ารับบริการการคลอด ค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่รวมในราคาบริการแบบเหมาจ่าย และค่าบริการแปลสูติบัตรจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีที่คุณแม่ใช้บริการคลอดสำหรับการคลอดปกติหรือคลอดปกติโดยฉีดยาเข้าช่องไขสันหลัง แต่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่ายได้ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 13,300 บาท • การคลอดขึ้นอยู่กับภาวะของคุณแม่และทารกในครรภ์ บางกรณีอาจไม่สามารถใช้โปรแกรมคลอดปกติได้ โปรดปรึกษาเพิ่มเติมที่ศูนย์สูติ-นรีเวช
 • กรณีที่คุณแม่ฝากครรภ์กับทางโรงพยาบาล จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
Package Name : 

การผ่าตัดคลอด (ปี 2562)

Package ID : 

OBST 2.2

Cost :

149,000 THB

Approximate cost in :

โปรแกรมคลอด ปี 2562 

3 โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย มาตรฐานบำรุงราษฎร์
โดยบุคลากรทางการแพทย์และทีมผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล เราพร้อมดูแลคุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จวบจนวันที่ให้กำเนิดลูกน้อยอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย...
เพื่อต้อนรับสมาชิกตัวน้อยสู่ครอบครัวคุณ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน โดยทีมผู้ชำนาญการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 

เราขอมอบช่วงเวลาแสนวิเศษและประทับใจ เพื่อคุณแม่และลูกน้อย

 • มอบการอบรมสำหรับการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่
 • มอบบริการโดยวิสัญญีแพทย์ภายในห้องคลอดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าดูความปลอดภัยของคุณแม่ระหว่างการคลอด
 • มอบการต้อนรับสมาชิกตัวน้อย ด้วยชุดของขวัญสำหรับทารกแรกคลอด ผ้าคลุมให้นม บริการภาพถ่ายแรกเกิด บริการจัดทำสูติบัตรสำหรับลูกน้อย และบริการเวชภัณฑ์ของตัวน้อยแบบเหมาจ่าย เงื่อนไขอื่นๆ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 066 8888
 

สิทธิประโยชน์สำหรับการคลอด

 • กรณีแพทย์นัดผ่าตัดช่วงเวลา 06.00-11.00 น. สามารถเข้ามารพ. ก่อนล่วงหน้า 1 วัน เพื่อเตรียมผ่าตัดตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันก่อนทําผ่าตัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 • ห้องคลอดที่มีความเป็นส่วนตัว มีบรรยากาศที่ดี และปลอดภัยตามมาตรฐานการคลอด
 • พร้อมด้วยกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดโดยเฉพาะ เพื่อมารับทารกแรกเกิดทุกคน 
 • ให้คุณแม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูสภาพร่างกายในช่วงหลังคลอดและช่วงให้นมลูกน้อย ด้วยเมนูอาหารสุขภาพที่อุดมไปด้วย โปรตีน แคลเซียม ไฟเบอร์หรือเส้นใย เป็นต้น
 • ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีเครื่องปั๊มนม electrical breast pump ไว้บริการสำหรับคุณแม่หลังคลอด
 • รับสิทธิ์สมาชิก BABY CLUB โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อใช้รับส่วนลดดังนี้
  • 10% สำหรับค่ายาผู้ป่วยนอก
  • 10% สำหรับค่ายาและค่าห้องผู้ป่วยใน 
Room600X600_2019TH-(1).jpg
ราคาโปรแกรมนี้สงวนสิทธิ์การคลอด ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์
  รวมถึงทีมแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ สำหรับคุณแม่และลูกน้อย
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์ในการทำคลอด
  และเครื่องมือในการช่วยคลอด เช่น เครื่องดูดสูญญากาศ,
  คีมช่วยคลอดรวมถึงเครื่องตรวจการทำงาน
  ของหัวใจของทารกในครรภ์
 • การให้บริการวัคซีน การตรวจทางห้องปฏิบัติการและ
  การคัดกรองที่จำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด เช่น
  • วัคซีนป้องกันวัณโรค(บีซีจี)และวัคซีนตับอับเสบบี เข็มที่ 1
  • การตรวจหมู่เลือด
   (ABO Grouping, Rh Typing, Direct Coombs Test)
  • การตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันภาวะบกพร่องทางปัญญา
   (PKU, TSH)
  • การตรวจการได้ยินของทารก
  • การตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
   โดยใช้ Pulse Oximetry
  • การตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
   โดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง
 • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการคลอด
 • กรณีฉีดยาชาที่ไขสันหลัง
  รวมค่าวิสัญญีแพทย์และค่ายาชาฉีดเข้าช่องไขสันหลัง
 • กรณีผ่าคลอด รวมค่าห้องผ่าคลอด ยาสลบ ค่าเวชภัณฑ์
  ค่ายาที่จำเป็นสำหรับการคลอดและแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด
 • ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยวสำหรับคุณแม่
  พร้อมอาหารและค่าบริการพยาบาล
 • ค่าห้องทารกแรกเกิดและค่าบริการพยาบาล
  ค่าห้องคลอด ทีมงานคลอด
 • คุณแม่และลูกน้อยจะได้รับการดูแลในโรงพยาบาล
  เป็นระยะเวลา 2 คืน (กรณีผ่าตัดคลอดระยะเวลา 3 คืน)
 

ศูนย์สูติ-นรีเวช


เวลาทำการ 
จันทร์-ศุกร์ 07:00 น. - 20:00 น. 
เสาร์ 07:00 น. - 19:30 น.
อาทิตย์ 08:00 น.- 20:00 น.

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
Hospital33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

 

หมายเหตุ

 • ราคาโปรแกรมนี้สงวนสิทธิ์การคลอด ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 • ราคาโปรแกรมนี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้ารับบริการการคลอด ค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่รวมในราคาบริการแบบเหมาจ่าย และค่าบริการแปลสูติบัตรจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีที่คุณแม่ใช้บริการคลอดสำหรับการคลอดปกติหรือคลอดปกติโดยฉีดยาเข้าช่องไขสันหลัง แต่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่ายได้ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 13,300 บาท • การคลอดขึ้นอยู่กับภาวะของคุณแม่และทารกในครรภ์ บางกรณีอาจไม่สามารถใช้โปรแกรมคลอดปกติได้ โปรดปรึกษาเพิ่มเติมที่ศูนย์สูติ-นรีเวช
 • กรณีที่คุณแม่ฝากครรภ์กับทางโรงพยาบาล จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

Instruction for Health Screening Programs: Prepare for your visit

General Instructions

 • Do not eat or drink anything except plain water for at least 12 hours prior to check up. In case of Upper GI X-ray or andoscopy, please keep fasting.
 • Please bring along your ID card or passport and arrive 10 minutes before the scheduled appointment time.
 • Stool and urine samples will be collected on the day of examination. Incase you prefer to collect the stool sample at home, please find instructions here.
 • If you have a pre-existing medical condtion, please bring any test results or reports you have for the doctor to review.
 • Please do not drink alcohol for at least 24 hours before beginning your program.