bih.button.backtotop.text
Package Name  

ตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ถึงระดับพันธุกรรม

Package ID  

CKUP2314

 
59,900 THB
 
59,900 THB

Approximate cost in

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
 • ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์
 • ให้คำปรึกษาโดยนักเภสัชพันธุศาสตร์
 • ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ 
 • การตรวจยีน
  • ตรวจยีน (Genes) ที่สัมพันธ์กับโรคหัวใจจากพันธุกรรม 77 ยีน
  • ตรวจยีน (Genes) เพื่อดูความปลอดภัยในการใช้ยา
 • การตรวจเลือด
  • ​ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS)
  • ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
 • ตรวจไขมันในเลือด
  • ​ตรวจระดับโคเลสเตอรอล /ไตรกลีเซอไรด์ /ไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
  • ตรวจอัตราส่วนโคเลสเตอรอลกับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
  • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 • ตรวจการทำงานของไต
  • Creatinine
  • BUN
 • ตรวจการทำงานของตับ
  • ​SGOT (AST) and SGPT (ALT)
  • Alkaline Phosphatase (ALP)
  • Total Bilirubin, Albumin, Globulin
  • Direct bilirubin, Total protein
  • Gamma GT (GGT)
 • ตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซี
  • HBsAg and HBsAb
  •  Anti HCV
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
 • ตรวจหาแคลเซียมหรือตรวจคราบหินปูนที่เกาะที่หลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT calcium score)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ดูคราบหินปูน ผนังหลอดเลือดบริเวณคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Doppler ultrasound)
 • ตรวจดูความผิดปกติของหลอดเลือดในช่องท้อง ด้วยวิธี Abdomen Aorta Doppler ultrasound
 • ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ด้วยเครื่อง ABI (Ankle Brachial Index)
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ

กรณีต้องการนัดหมาย หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-011-4890, 02-011-4891
หรือ อีเมล์ [email protected]

ตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ถึงระดับพันธุกรรม 

 

โรคทางพันธุกรรมสำคัญอย่างไร

การตรวจหาความเสี่ยงโรคหัวใจจากพันธุกรรม เป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุก 
ช่วยพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจที่เกิดจากพันธุกรรม เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและ เฝ้าระวังการเกิดโรคได้ดียิ่งขึ้น 

การตรวจนี้เป็นการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของยีน 77 ยีน ที่มีหลักฐานว่าสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจชนิดต่างๆ ดังนี้
 1. โรคความผิดปกติของหลอดเลือดแดงใหญ่ ที่เสี่ยงต่อการโตและปริแตก
 2. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรง
 3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ ทำให้เกิดหัวใจล้มเหลว
 4. โรคที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด
 5. โรคไขมันในเลือดสูงชนิดรุงแรง

ผู้ที่ควรพิจารณาตรวจ คือ

1. ผู้ที่ครอบครัว หรือ ตนเองมีประวัติ ดังต่อไปนี้
 • มีประวัติเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
 • มีเครือญาติที่ออกกำลังกาย แล้วเสียชีวิตเฉียบพลัน
 • พ่อแม่เป็นโรคหัวใจก่อนอายุ 45 ปี
 • มีเครือญาติเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคหัวใจเฉพาะ ที่ไม่ทราบสาเหตุ 
 • โรคเส้นเลือดแดงโป่งพองหรือฉีกขาด
2. บุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพดี และไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ แต่สนใจที่จะทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจทางพันธุกรรมหรือไม่
 

สำหรับข้อแนะนำตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ กรุณาดูรายละเอียดดังนี้

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ
 1. โปรดงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่าก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 2. กรุณาหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ  
 3. กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า หากคุณมียาประจำตัว หรือ คุณเคยมีประวัติเจ็บหน้าอก หรือหายใจลำบาก
การเตรียมตัวก่อนเก็บตัวอย่างตรวจพันธุกรรม
ระยะเวลา 60 นาที ก่อนเก็บน้ำลาย และเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้ม ห้ามรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด (รวมถึงน้ำเปล่า) , ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง และห้ามแปรงฟัน"
 

 

เงื่อนไข:

 1. รับบริการได้ที่แผนกพันธุศาสตร์เชิงป้องกันและ สุขภาพครอบครัว ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 2. กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 3. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-011-4890, 02-011-4891 หรือ [email protected]
 4. ผลตรวจพันธุกรรมใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน
 5. ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 6. เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
Package Name : 

ตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ถึงระดับพันธุกรรม

Package ID : 

CKUP2314

59,900 THB
Regular Price

Approximate cost in :

ตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ถึงระดับพันธุกรรม 

 

โรคทางพันธุกรรมสำคัญอย่างไร

การตรวจหาความเสี่ยงโรคหัวใจจากพันธุกรรม เป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุก 
ช่วยพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจที่เกิดจากพันธุกรรม เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและ เฝ้าระวังการเกิดโรคได้ดียิ่งขึ้น 

การตรวจนี้เป็นการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของยีน 77 ยีน ที่มีหลักฐานว่าสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจชนิดต่างๆ ดังนี้
 1. โรคความผิดปกติของหลอดเลือดแดงใหญ่ ที่เสี่ยงต่อการโตและปริแตก
 2. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรง
 3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ ทำให้เกิดหัวใจล้มเหลว
 4. โรคที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด
 5. โรคไขมันในเลือดสูงชนิดรุงแรง

ผู้ที่ควรพิจารณาตรวจ คือ

1. ผู้ที่ครอบครัว หรือ ตนเองมีประวัติ ดังต่อไปนี้
 • มีประวัติเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
 • มีเครือญาติที่ออกกำลังกาย แล้วเสียชีวิตเฉียบพลัน
 • พ่อแม่เป็นโรคหัวใจก่อนอายุ 45 ปี
 • มีเครือญาติเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคหัวใจเฉพาะ ที่ไม่ทราบสาเหตุ 
 • โรคเส้นเลือดแดงโป่งพองหรือฉีกขาด
2. บุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพดี และไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ แต่สนใจที่จะทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจทางพันธุกรรมหรือไม่
 

สำหรับข้อแนะนำตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ กรุณาดูรายละเอียดดังนี้

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ
 1. โปรดงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่าก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 2. กรุณาหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ  
 3. กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า หากคุณมียาประจำตัว หรือ คุณเคยมีประวัติเจ็บหน้าอก หรือหายใจลำบาก
การเตรียมตัวก่อนเก็บตัวอย่างตรวจพันธุกรรม
ระยะเวลา 60 นาที ก่อนเก็บน้ำลาย และเนื้อเยื่อกระพุ้งแก้ม ห้ามรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด (รวมถึงน้ำเปล่า) , ห้ามสูบบุหรี่, ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง และห้ามแปรงฟัน"
 
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
 • ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์
 • ให้คำปรึกษาโดยนักเภสัชพันธุศาสตร์
 • ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ 
 • การตรวจยีน
  • ตรวจยีน (Genes) ที่สัมพันธ์กับโรคหัวใจจากพันธุกรรม 77 ยีน
  • ตรวจยีน (Genes) เพื่อดูความปลอดภัยในการใช้ยา
 • การตรวจเลือด
  • ​ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS)
  • ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
 • ตรวจไขมันในเลือด
  • ​ตรวจระดับโคเลสเตอรอล /ไตรกลีเซอไรด์ /ไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
  • ตรวจอัตราส่วนโคเลสเตอรอลกับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
  • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 • ตรวจการทำงานของไต
  • Creatinine
  • BUN
 • ตรวจการทำงานของตับ
  • ​SGOT (AST) and SGPT (ALT)
  • Alkaline Phosphatase (ALP)
  • Total Bilirubin, Albumin, Globulin
  • Direct bilirubin, Total protein
  • Gamma GT (GGT)
 • ตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซี
  • HBsAg and HBsAb
  •  Anti HCV
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
 • ตรวจหาแคลเซียมหรือตรวจคราบหินปูนที่เกาะที่หลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT calcium score)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ดูคราบหินปูน ผนังหลอดเลือดบริเวณคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Doppler ultrasound)
 • ตรวจดูความผิดปกติของหลอดเลือดในช่องท้อง ด้วยวิธี Abdomen Aorta Doppler ultrasound
 • ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ด้วยเครื่อง ABI (Ankle Brachial Index)
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ

กรณีต้องการนัดหมาย หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-011-4890, 02-011-4891
หรือ อีเมล์ [email protected]

 

เงื่อนไข:

 1. รับบริการได้ที่แผนกพันธุศาสตร์เชิงป้องกันและ สุขภาพครอบครัว ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 2. กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 3. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-011-4890, 02-011-4891 หรือ [email protected]
 4. ผลตรวจพันธุกรรมใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน
 5. ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 6. เข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง