bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจตรวจอาการระยะเริ่มต้นของวัยหมดประจำเดือน (สำหรับผู้หญิงอายุ 40-44ปี)

Package ID  

OBCUP16

 
16,900 THB
 
16,900 THB

Approximate cost in

 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  • ระดับฮอร์โมนเพศหญิง (FSH , Estradiol (E2))
  • ระดับแคลเซี่ยม และ แมกนีเซียม (Calcium , Magnesium)
  • ระดับวิตามินดี (25-OH Vitamin D3/D2 by LC-MS/MS)
  • สารบ่งชี้มะเร็ง (CA 125* , CA 15-3*)
 • ค่าตรวจความหนาแน่นของกระดูก (รวมค่ารังสีแพทย์อ่านผล)
 • ค่าให้คำปรึกษาโดยนักกำหนดอาหาร ระยะเวลา 45 นาที
 • ค่าแพทย์
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าบริการทางพยาบาล
 • ค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์กลับบ้าน


ศูนย์สูติ-นรีเวช

เวลาทำการ 
จันทร์-เสาร์  07:00 น. - 20:00 น. 
อาทิตย์ 08:00 น.- 20:00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 066 8888 หรือทำนัดผ่าน Book Appointment form.

อาคาร B (บี) ชั้น 2 ด้านเหนือ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
Hospital33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

 

ระยะเริ่มต้นของวัยหมดประจำเดือน (Perimenopause) เป็นช่วงเวลาก่อนวัยหมดประจำเดือน (Menopause) โดยจะกินระยะเวลา 4-5 ปี ซึ่งฮอร์โมนเริ่มขาดความสมดุล ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโพรเจสเตอโรนมีการแปรปรวน ส่วนใหญ่เกิดจากการมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปและระดับฮอร์โมนโพรเจสเตอโรนน้อยเกินไป ทำให้เกิดอาการทางร่างกายและจิตใจได้ ดังนี้

อาการทางร่างกาย เช่น ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ, ช่องคลอดแห้ง, มีอาการร้อนวูบวาบ, ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ, ร่างกายบวมน้ำ, น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น, ผิวหนังมีริ้วรอย แห้ง ผมแห้ง หรือ ผมร่วงเป็นต้น 

อาการทางจิตใจ เช่น อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิท หรือ ซึมเศร้า เป็นต้น

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจข้างต้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หากเข้าใจและรับมือกับวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างเหมาะสม วัยทองไม่จำเป็นต้องเป็นวิกฤตวัยกลางคนเสมอไป


คำแนะนำ

ไม่ต้องงดน้ำ หรือ อาหาร 


เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. ค่าบริการนี้ สำหรับคนไข้ self-pay หรือ ใช้สิทธิประกัน (สามารถใช้ได้กรณีที่บริษัทประกันยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้)
 2. ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 3. ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 5. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
  
Package Name : 

แพ็กเกจตรวจอาการระยะเริ่มต้นของวัยหมดประจำเดือน (สำหรับผู้หญิงอายุ 40-44ปี)

Package ID : 

OBCUP16

16,900 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

ระยะเริ่มต้นของวัยหมดประจำเดือน (Perimenopause) เป็นช่วงเวลาก่อนวัยหมดประจำเดือน (Menopause) โดยจะกินระยะเวลา 4-5 ปี ซึ่งฮอร์โมนเริ่มขาดความสมดุล ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโพรเจสเตอโรนมีการแปรปรวน ส่วนใหญ่เกิดจากการมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปและระดับฮอร์โมนโพรเจสเตอโรนน้อยเกินไป ทำให้เกิดอาการทางร่างกายและจิตใจได้ ดังนี้

อาการทางร่างกาย เช่น ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ, ช่องคลอดแห้ง, มีอาการร้อนวูบวาบ, ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ, ร่างกายบวมน้ำ, น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น, ผิวหนังมีริ้วรอย แห้ง ผมแห้ง หรือ ผมร่วงเป็นต้น 

อาการทางจิตใจ เช่น อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิท หรือ ซึมเศร้า เป็นต้น

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจข้างต้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หากเข้าใจและรับมือกับวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างเหมาะสม วัยทองไม่จำเป็นต้องเป็นวิกฤตวัยกลางคนเสมอไป
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  • ระดับฮอร์โมนเพศหญิง (FSH , Estradiol (E2))
  • ระดับแคลเซี่ยม และ แมกนีเซียม (Calcium , Magnesium)
  • ระดับวิตามินดี (25-OH Vitamin D3/D2 by LC-MS/MS)
  • สารบ่งชี้มะเร็ง (CA 125* , CA 15-3*)
 • ค่าตรวจความหนาแน่นของกระดูก (รวมค่ารังสีแพทย์อ่านผล)
 • ค่าให้คำปรึกษาโดยนักกำหนดอาหาร ระยะเวลา 45 นาที
 • ค่าแพทย์
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าบริการทางพยาบาล
 • ค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์กลับบ้าน


ศูนย์สูติ-นรีเวช

เวลาทำการ 
จันทร์-เสาร์  07:00 น. - 20:00 น. 
อาทิตย์ 08:00 น.- 20:00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 066 8888 หรือทำนัดผ่าน Book Appointment form.

อาคาร B (บี) ชั้น 2 ด้านเหนือ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
Hospital33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

 


คำแนะนำ

ไม่ต้องงดน้ำ หรือ อาหาร 


เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. ค่าบริการนี้ สำหรับคนไข้ self-pay หรือ ใช้สิทธิประกัน (สามารถใช้ได้กรณีที่บริษัทประกันยอมรับเงื่อนไขของแพ็กเกจนี้)
 2. ค่าบริการนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 3. ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 5. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ