bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมตรวจสุขภาพต่อมลูกหมากขั้นพื้นฐาน

Package ID  

URO02

 
6,700 THB
 
6,700 THB

Approximate cost in

 • ค่าให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ (KUB ultrasound)
 • วัดอัตราการไหลของน้ำปัสสาวะ (Uroflowmetry)
 • ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมนี้
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ 
ชั้น 16 อาคารเอ (A) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โทร: 061 409 3943 (8:00 - 18:00น.)
โทร: 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.)
E-mail: [email protected]


Layout-Rezum-20-Cases-V1_CTA-Banner-2-1200x255-TH.png

 

ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะสำคัญของผู้ชาย เมื่อเข้าสู่วัยกลางคน ผู้ชายหลายคนอาจต้องประสบกับโรคเกี่ยวกับต่อมลูก ดังนั้นการรู้เท่าทันอาการของโรค จึงเป็นแนวทางที่จะนำไปสู้การป้องกัน หรือการเลือกหนทางการรักษาได้อย่างเหมาะสม

ต่อมลูกหมากคืออะไร?

ต่อมลูกกหมากอยู่รอบท่อปัสสาวะส่วนต้น บริเวณปากทางออกของกระเพาะปัสสาวะ มีลักษณะคล้ายเม็ดเกาลัด


ต่อมลูกหมากสำคัญอย่างไร?

ต่อมลูกหมากทำหน้าที่สร้างสารคัดหลั่งในน้ำหล่อเลี้ยงอสุจิ ช่วยทำให้อสุจิอยู่รอด และเคลื่อนไหวได้ดี

โรคที่พบบ่อยเกี่ยวกับต่อมลูกหมากมีอะไรบ้าง?

 • ต่อมลูกหมากโต (benign prostatic hyperplasia, BPH)
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก (prostate cancer)
 • ต่อมลูกหมากอักเสบ (prostatitis)


แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับผู้ชายที่อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

 

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา
  บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
  ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย
 2. สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 061 409 3943 (8:00 - 18:00น.) หรือ 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.) หรือ [email protected]
 3. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 4. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

โปรแกรมตรวจสุขภาพต่อมลูกหมากขั้นพื้นฐาน

Package ID : 

URO02

6,700 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะสำคัญของผู้ชาย เมื่อเข้าสู่วัยกลางคน ผู้ชายหลายคนอาจต้องประสบกับโรคเกี่ยวกับต่อมลูก ดังนั้นการรู้เท่าทันอาการของโรค จึงเป็นแนวทางที่จะนำไปสู้การป้องกัน หรือการเลือกหนทางการรักษาได้อย่างเหมาะสม

ต่อมลูกหมากคืออะไร?

ต่อมลูกกหมากอยู่รอบท่อปัสสาวะส่วนต้น บริเวณปากทางออกของกระเพาะปัสสาวะ มีลักษณะคล้ายเม็ดเกาลัด


ต่อมลูกหมากสำคัญอย่างไร?

ต่อมลูกหมากทำหน้าที่สร้างสารคัดหลั่งในน้ำหล่อเลี้ยงอสุจิ ช่วยทำให้อสุจิอยู่รอด และเคลื่อนไหวได้ดี

โรคที่พบบ่อยเกี่ยวกับต่อมลูกหมากมีอะไรบ้าง?

 • ต่อมลูกหมากโต (benign prostatic hyperplasia, BPH)
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก (prostate cancer)
 • ต่อมลูกหมากอักเสบ (prostatitis)


แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับผู้ชายที่อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

 

 • ค่าให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ระบบทางเดินปัสสาวะ (KUB ultrasound)
 • วัดอัตราการไหลของน้ำปัสสาวะ (Uroflowmetry)
 • ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมนี้
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ 
ชั้น 16 อาคารเอ (A) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โทร: 061 409 3943 (8:00 - 18:00น.)
โทร: 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.)
E-mail: [email protected]


Layout-Rezum-20-Cases-V1_CTA-Banner-2-1200x255-TH.png

 
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา
  บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
  ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย
 2. สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 061 409 3943 (8:00 - 18:00น.) หรือ 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.) หรือ [email protected]
 3. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 4. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ