bih.button.backtotop.text
Package Name  

ตรวจคัดกรองโรคไตและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไต

Package ID  

CKD08

 
4,550 THB
 
4,550 THB

Approximate cost in

 • ซักประวัติและตรวจสุขภาพโดยอายุรแพทย์โรคไต (Physical Examination)
 • วัดค่าดัชนีมวลกาย และสัญญาณชีพ (Body Mass Index and Vital Signs)
 • การตรวจน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหาร (FBG)
 • การตรวจค่าเฉลี่ยสะสมของน้ำตาลในเลือด (Hb A1C)
 • การตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid profile)
  • Cholesterol
  • Triglyceride
  • ไขมันดี (HDL)
  • ไขมันไม่ดี (LDL)
 • การตรวจค่าการทำงานของไต (Creatinine & eGFR)
 • การตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine Examination)
 • การตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะเชิงปริมาณ (Urine Microalbumin & Creatinine)
 • ตรวจวัดปริมาณปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะ (หลังจากปัสสาวะแล้ว) (Post-void Bladder Scan)
 • ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
 • ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 • รายงานตรวจ (Lab Results)
 
 
ศูนย์โรคไต
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
8.00-20.00  (BKK Time)
Hot line tel. +66 61 408 7241

 

ตรวจคัดกรองโรคไตและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไต

 

เหตุผลที่ควรทำการตรวจคัดกรองโรคไต

 1. โรคไตสามารถป้องกันได้
 2. การตรวจเช็คเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไตและประเมินสุขภาพไตเป็นการป้องกันก่อนการเกิดโรค ซึ่งย่อมดีกว่าการรักษา 
 3. โรคไตในระยะแรกมักไม่แสดงอาการผิดปกติ หลายคนจึงไม่ได้มาตรวจ และทำให้สูญเสียโอกาสสำคัญในการรักษาตั้งแต่ระยะต้นๆ
 4. การรักษาโรคไตให้ดีตั้งแต่แรกสามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ดีกว่าการรักษาเมื่อโรคเข้าสู่ระยะรุนแรงแล้ว การชะลอความเสื่อมของไตตั้งแต่ระยะต้น จะทำให้ความจำเป็นในการฟอกเลือดหรือบำบัดทดแทนไตเกิดขึ้นช้ากว่า

ก่อนจะสายเกินไป คุณจึงควรตรวจเช็คเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไต และประเมินสุขภาพไตแม้ไม่มีอาการ โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ดังนี้
 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 2. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
 3. ผู้ป่วยที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคไตเรื้อรัง
 4. ผู้ป่วยที่มีอายุมาก
 5. ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน
 6. ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่หรือมีประวัติสูบบุหรี่มาก่อน
 

ก่อนทำการตรวจด้วย Package นี้ ท่านต้องเตรียมตัว ดังนี้

 1. งดอาหารและเครื่องดื่ม 12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้ตามปกติ)
 2. งดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ทุกประเภท อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 3. กรณีที่ท่านต้องรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงเป็นประจำ สามารถรับประทานยาได้ตามปกติ
 4. กรุณามาก่อนเวลานัด 2 ชั่วโมง เพื่อทำการส่งตรวจเลือดและปัสสาวะ                      


   

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. รับบริการที่ ศูนย์โรคไต อาคาร  A ชั้น 19 เท่านั้น
 2. เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตหรือมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไต
 3. แพ็กเกจดังกล่าว รวมเฉพาะการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 4. สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-066-8888
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

ตรวจคัดกรองโรคไตและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไต

Package ID : 

CKD08

4,550 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

ตรวจคัดกรองโรคไตและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไต

 

เหตุผลที่ควรทำการตรวจคัดกรองโรคไต

 1. โรคไตสามารถป้องกันได้
 2. การตรวจเช็คเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไตและประเมินสุขภาพไตเป็นการป้องกันก่อนการเกิดโรค ซึ่งย่อมดีกว่าการรักษา 
 3. โรคไตในระยะแรกมักไม่แสดงอาการผิดปกติ หลายคนจึงไม่ได้มาตรวจ และทำให้สูญเสียโอกาสสำคัญในการรักษาตั้งแต่ระยะต้นๆ
 4. การรักษาโรคไตให้ดีตั้งแต่แรกสามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ดีกว่าการรักษาเมื่อโรคเข้าสู่ระยะรุนแรงแล้ว การชะลอความเสื่อมของไตตั้งแต่ระยะต้น จะทำให้ความจำเป็นในการฟอกเลือดหรือบำบัดทดแทนไตเกิดขึ้นช้ากว่า

ก่อนจะสายเกินไป คุณจึงควรตรวจเช็คเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไต และประเมินสุขภาพไตแม้ไม่มีอาการ โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ดังนี้
 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 2. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
 3. ผู้ป่วยที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคไตเรื้อรัง
 4. ผู้ป่วยที่มีอายุมาก
 5. ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน
 6. ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่หรือมีประวัติสูบบุหรี่มาก่อน
 

ก่อนทำการตรวจด้วย Package นี้ ท่านต้องเตรียมตัว ดังนี้

 1. งดอาหารและเครื่องดื่ม 12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้ตามปกติ)
 2. งดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ทุกประเภท อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 3. กรณีที่ท่านต้องรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงเป็นประจำ สามารถรับประทานยาได้ตามปกติ
 4. กรุณามาก่อนเวลานัด 2 ชั่วโมง เพื่อทำการส่งตรวจเลือดและปัสสาวะ                      


 
 • ซักประวัติและตรวจสุขภาพโดยอายุรแพทย์โรคไต (Physical Examination)
 • วัดค่าดัชนีมวลกาย และสัญญาณชีพ (Body Mass Index and Vital Signs)
 • การตรวจน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหาร (FBG)
 • การตรวจค่าเฉลี่ยสะสมของน้ำตาลในเลือด (Hb A1C)
 • การตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid profile)
  • Cholesterol
  • Triglyceride
  • ไขมันดี (HDL)
  • ไขมันไม่ดี (LDL)
 • การตรวจค่าการทำงานของไต (Creatinine & eGFR)
 • การตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine Examination)
 • การตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะเชิงปริมาณ (Urine Microalbumin & Creatinine)
 • ตรวจวัดปริมาณปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะ (หลังจากปัสสาวะแล้ว) (Post-void Bladder Scan)
 • ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
 • ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
 • รายงานตรวจ (Lab Results)
 
 
ศูนย์โรคไต
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
8.00-20.00  (BKK Time)
Hot line tel. +66 61 408 7241

 
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. รับบริการที่ ศูนย์โรคไต อาคาร  A ชั้น 19 เท่านั้น
 2. เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตหรือมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไต
 3. แพ็กเกจดังกล่าว รวมเฉพาะการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 4. สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-066-8888
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ