bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมประเมินการทรงตัว

Package ID  

PT23

 
2,850 THB
 
2,850 THB

Approximate cost in

 • พบนักกายภาพบำบัด 1 ครั้ง เพื่อรับการตรวจประเมินการทรงตัว
 • พบแพทย์ 1 ครั้ง   เพื่อตรวจร่างกาย และวางแผนการรักษาแผนกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด
ชั้น 4 ฝั่งทิศใต้ ตึกBIH โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
8.00-20.00  (BKK Time)
 

โปรแกรมประเมินการทรงตัว

การทรงตัวเป็นการทำงานของร่างกายที่ซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัยการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบรับความรู้สึก ได้แก่ ระบบการมองเห็น ระบบรับสัมผัสและรับรู้ของข้อและระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน ผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบการทรงตัว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจากระบบรับการทรงตัวของหูชั้นใน หรือที่เรียกกันว่าน้ำในหูไม่เท่ากัน หรือปัญหาจากระบบประสาทสัมผัสทั่วไป การทำงานของกล้ามเนื้อและข้อต่อ หรือระบบการมองเห็นก็ตาม ควรรับการตรวจวัดเพื่อป้องกันการลื่น ตก หกล้ม ที่อาจจะเกิดขึ้น


การตรวจนี้สามารถบ่งชี้อะไรได้บ้าง
 1. สามารถวิเคราะห์และหาความเสี่ยงต่อการหกล้มในบุคคลกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการหกล้ม
 2. สามารถประเมินคุณภาพของการทรงตัวเพื่อใช่ในการดำรงชีวิตประจำวัน
 3. สามารถช่วยในการออกแบบวิธีฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุ 

การตรวจไม่เหมาะกับผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้
 • ผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปีหรือไม่สามารถร่วมมือขณะทำการตรวจ
 • ผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อขาอ่อนแรงทำให้ ยืน เดินไม่ได้ หรือไม่สามารถความคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ 
 • ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร


คำแนะนำในการปฎิบัติตัวก่อนตรวจ
 1. ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนมาทำการทดสอบ
 2. กรุณาสวมใส่รองเท้าที่ใส่เป็นประจำหรือรองเท้ากีฬา
 3. งดดื่มแอลกอฮอล์น้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ


เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการหรือพบแพทย์ทุกครั้ง โทร 02 011 2450
 2. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกกายภาพบำบัด 02 011 2450 
 3. ระยะเวลาการตรวจประเมินโดยนักกายภาพบำบัด 50-60 นาที สถานที่ ห้องกายภาพบำบัด แผนกกายกาพบำบัดผู้ป่วยนอก ชั้น 4  อาคารโรงพยาบาล
 4. กรุณาทำนัดหมายเพื่อพบแพทย์หลังทำการตรวจโดยนักกายภาพบำบัดในวันเดียวกัน
 5. รับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป
 6. ราคานี้รวมค่าประเมินการทรงตัว (Balance test) ค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลฯ และค่าบริการทางพยาบาล
 7. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 8. ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจ หรือการรักษาเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ
Package Name : 

โปรแกรมประเมินการทรงตัว

Package ID : 

PT23

2,850 THB
Regular Price

Approximate cost in :

โปรแกรมประเมินการทรงตัว

การทรงตัวเป็นการทำงานของร่างกายที่ซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัยการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบรับความรู้สึก ได้แก่ ระบบการมองเห็น ระบบรับสัมผัสและรับรู้ของข้อและระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน ผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบการทรงตัว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจากระบบรับการทรงตัวของหูชั้นใน หรือที่เรียกกันว่าน้ำในหูไม่เท่ากัน หรือปัญหาจากระบบประสาทสัมผัสทั่วไป การทำงานของกล้ามเนื้อและข้อต่อ หรือระบบการมองเห็นก็ตาม ควรรับการตรวจวัดเพื่อป้องกันการลื่น ตก หกล้ม ที่อาจจะเกิดขึ้น


การตรวจนี้สามารถบ่งชี้อะไรได้บ้าง
 1. สามารถวิเคราะห์และหาความเสี่ยงต่อการหกล้มในบุคคลกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการหกล้ม
 2. สามารถประเมินคุณภาพของการทรงตัวเพื่อใช่ในการดำรงชีวิตประจำวัน
 3. สามารถช่วยในการออกแบบวิธีฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุ 

การตรวจไม่เหมาะกับผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้
 • ผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปีหรือไม่สามารถร่วมมือขณะทำการตรวจ
 • ผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อขาอ่อนแรงทำให้ ยืน เดินไม่ได้ หรือไม่สามารถความคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ 
 • ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร


คำแนะนำในการปฎิบัติตัวก่อนตรวจ
 1. ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนมาทำการทดสอบ
 2. กรุณาสวมใส่รองเท้าที่ใส่เป็นประจำหรือรองเท้ากีฬา
 3. งดดื่มแอลกอฮอล์น้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ
 • พบนักกายภาพบำบัด 1 ครั้ง เพื่อรับการตรวจประเมินการทรงตัว
 • พบแพทย์ 1 ครั้ง   เพื่อตรวจร่างกาย และวางแผนการรักษาแผนกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด
ชั้น 4 ฝั่งทิศใต้ ตึกBIH โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
8.00-20.00  (BKK Time)
 


เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 1. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการหรือพบแพทย์ทุกครั้ง โทร 02 011 2450
 2. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกกายภาพบำบัด 02 011 2450 
 3. ระยะเวลาการตรวจประเมินโดยนักกายภาพบำบัด 50-60 นาที สถานที่ ห้องกายภาพบำบัด แผนกกายกาพบำบัดผู้ป่วยนอก ชั้น 4  อาคารโรงพยาบาล
 4. กรุณาทำนัดหมายเพื่อพบแพทย์หลังทำการตรวจโดยนักกายภาพบำบัดในวันเดียวกัน
 5. รับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป
 6. ราคานี้รวมค่าประเมินการทรงตัว (Balance test) ค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลฯ และค่าบริการทางพยาบาล
 7. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 8. ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจ หรือการรักษาเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ