bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมประเมินการทรงตัว

Package ID  

PT23

 
2,950 THB
 
2,950 THB

Approximate cost in

 • การตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • การตรวจประเมินการทรงตัว โดยนักกายภาพบำบัด 1 ครั้ง
  (ใช้ระยะเวลาการตรวจประมาณ 45 นาที) 
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการทางการพยาบาล 
 • ค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์แผนกกายภาพบำบัด
ชั้น 4  ตึก B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
จันทร์-ศุกร์  8.00-20.00  (BKK Time)
เสาร์-อาทิตย์  8.00-18.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 2450, +662 011 2451

โปรแกรมประเมินการทรงตัว


การทรงตัวเป็นการทำงานของร่างกายที่ซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัยการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบรับความรู้สึก ได้แก่ ระบบการมองเห็น ระบบรับสัมผัสและรับรู้ของข้อและระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน ผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบการทรงตัว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจากระบบรับการทรงตัวของหูชั้นใน หรือที่เรียกกันว่าน้ำในหูไม่เท่ากัน หรือปัญหาจากระบบประสาทสัมผัสทั่วไป การทำงานของกล้ามเนื้อและข้อต่อ หรือระบบการมองเห็นก็ตาม ควรรับการตรวจวัดเพื่อป้องกันการลื่น ตก หกล้ม ที่อาจจะเกิดขึ้น


โปรแกรมนี้ประกอบด้วย

 1. การวิเคราะห์และหาความเสี่ยงต่อการหกล้มในบุคคลกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการหกล้ม
 2. การประเมินคุณภาพการทรงตัวเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
 3. ออกแบบโปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุ 


ผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนซื้อโปรแกรม

 • ผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปีหรือไม่สามารถร่วมมือขณะทำการตรวจ
 • ผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อขาอ่อนแรงทำให้ ยืน เดินไม่ได้ หรือไม่สามารถความคุม
  การเคลื่อนไหวของร่างกายได้ 
 • ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร


คำแนะนำในการปฏิบัติตัวก่อนตรวจ

 1. ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนมาทำการทดสอบ
 2. กรุณาสวมใส่รองเท้าที่ใส่เป็นประจำหรือรองเท้ากีฬา
 3. งดดื่มแอลกอฮอล์ และงดการใช้ยานอนหลับอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการตรวจเงื่อนไขในการใช้บริการ

 1.  รับบริการตรวจประเมินการทรงตัวที่แผนกกายกาพบำบัดผู้ป่วยนอก อาคาร B ชั้น 4 และพบแพทย์ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคาร A ชั้น 20
 2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการการตรวจประเมินการทรงตัวและพบแพทย์ในวันเดียวกัน โดยติดต่อนัดหมายที่แผนกกายภาพบำบัด โทร 02-0112450,
  02-0112451
 3. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา
  บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 4. ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่สามารถคืนเงินได้
  ทุกกรณี
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

 
Package Name : 

โปรแกรมประเมินการทรงตัว

Package ID : 

PT23

2,950 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

โปรแกรมประเมินการทรงตัว


การทรงตัวเป็นการทำงานของร่างกายที่ซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัยการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบรับความรู้สึก ได้แก่ ระบบการมองเห็น ระบบรับสัมผัสและรับรู้ของข้อและระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน ผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบการทรงตัว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจากระบบรับการทรงตัวของหูชั้นใน หรือที่เรียกกันว่าน้ำในหูไม่เท่ากัน หรือปัญหาจากระบบประสาทสัมผัสทั่วไป การทำงานของกล้ามเนื้อและข้อต่อ หรือระบบการมองเห็นก็ตาม ควรรับการตรวจวัดเพื่อป้องกันการลื่น ตก หกล้ม ที่อาจจะเกิดขึ้น


โปรแกรมนี้ประกอบด้วย

 1. การวิเคราะห์และหาความเสี่ยงต่อการหกล้มในบุคคลกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการหกล้ม
 2. การประเมินคุณภาพการทรงตัวเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
 3. ออกแบบโปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุ 


ผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนซื้อโปรแกรม

 • ผู้ที่อายุน้อยกว่า 18 ปีหรือไม่สามารถร่วมมือขณะทำการตรวจ
 • ผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อขาอ่อนแรงทำให้ ยืน เดินไม่ได้ หรือไม่สามารถความคุม
  การเคลื่อนไหวของร่างกายได้ 
 • ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร


คำแนะนำในการปฏิบัติตัวก่อนตรวจ

 1. ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนมาทำการทดสอบ
 2. กรุณาสวมใส่รองเท้าที่ใส่เป็นประจำหรือรองเท้ากีฬา
 3. งดดื่มแอลกอฮอล์ และงดการใช้ยานอนหลับอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ
 • การตรวจร่างกายโดยแพทย์
 • การตรวจประเมินการทรงตัว โดยนักกายภาพบำบัด 1 ครั้ง
  (ใช้ระยะเวลาการตรวจประมาณ 45 นาที) 
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการทางการพยาบาล 
 • ค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์แผนกกายภาพบำบัด
ชั้น 4  ตึก B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
จันทร์-ศุกร์  8.00-20.00  (BKK Time)
เสาร์-อาทิตย์  8.00-18.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 2450, +662 011 2451เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1.  รับบริการตรวจประเมินการทรงตัวที่แผนกกายกาพบำบัดผู้ป่วยนอก อาคาร B ชั้น 4 และพบแพทย์ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคาร A ชั้น 20
 2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการการตรวจประเมินการทรงตัวและพบแพทย์ในวันเดียวกัน โดยติดต่อนัดหมายที่แผนกกายภาพบำบัด โทร 02-0112450,
  02-0112451
 3. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา
  บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 4. ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการแบบผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่สามารถคืนเงินได้
  ทุกกรณี
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ