bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมผ่าตัดฝีคัณฑสูตร (Anal fistula surgery )

Package ID  

Colo02

 
0 THB
 
104,900 THB

Approximate cost in

 • ค่าห้องผ่าตัด 1 ชั่วโมง (รวมค่าบริการพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ และทีม)
 • ค่าห้องพักผู้ป่วยใน 1 คืน (ห้องเดี่ยวธรรมดา) รวมทั้งค่าอาหารปกติ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 • ค่าอุปกรณ์ทางแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการผ่าตัดตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ค่ายาวิสัญญี และยาจำเป็นขณะที่ใช้ในการผ่าตัด
 • ค่าแพทย์
  • ศัลยแพทย์
  • วิสัญญีแพทย์
 • ค่าใช้จ่ายที่คลินิกผู้ป่ วยนอก หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากการผ่าตัด
 • ค่าห้อง และค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลเกินกว่า 1 วัน
 • ค่ารักษา หรือให้คำปรึกษา โดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน หรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติม หรือต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจำวัน และ การสรุปเพื่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อน และหลังการผ่าตัด เช่น ค่าเจาะเลือด, X ray, EKG, ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ ฯลฯ ที่แพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควรตามแผนการรักษา
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ชั้น3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ฝั่งทิศเหนือ
โทร 02 011 2351-2 (8:00 - 18:00น.)
โทร 1378 (20:00 - 8:00น.)
E-mail: [email protected]

 

 


โรคฝีคัณฑศูตรคืออะไร

ฝีคัณฑสูตร หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ฝีที่ก้น หรือฝีขอบทวาร คือ ฝีชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นรอบรูทวารหนัก และแก้มก้น โดยมีลักษณะเป็นตุ่มบวมแดง และในบางรายอาจมีหนองร่วมด้วย

 

อาการของฝีคัณฑสูตร

 • มีอาการบวมบริเวณทวารหนักหรือแก้มก้น และเจ็บรอบ ๆ หรือภายในรูทวารหนักตลอดเวลา
 • มีอาการคันบริเวณรอบทวารหนัก หรือบริเวณผิวหนังโดยรอบ
 • มีเลือดหรือน้ำเหลืองไหลออกมาจากทวารหนัก หรือเมื่อถ่ายอุจจาระแล้วมีหนองปนออกมาในระยะเรื้อรัง
 • มีอาการไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน
 

ฝีคัณฑสูตรกับริดสีดวง แตกต่างกันอย่างไร ?

ทั้งสองโรคนี้อาจมีอาการคล้ายกัน คือผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บบริเวณทวารหนัก หรือถ่ายมีเลือดปน แต่โรคฝีคัณฑสูตรไม่สามารถหายเองได้เหมือนริดสีดวง ฉะนั้นหากผู้ป่วยมีอาการดังกล่าว ควรเข้ารับการวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทาง และได้รับการรักษาโดยเร็ว

 

วิธีการรักษา

การรักษาด้วยการผ่าตัด ที่มุ่งเน้นให้การหายขาดมากที่สุด โดยที่ไม่ทำลายหูรูดทวารหนัก หรือทำลายน้อยที่สุดเพื่อให้ไม่มีความผิดปกติของการควบคุมการกลั้นอุจจาระหรือผายลม 


 

เงื่อนไข :
 
 • ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควร
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ

      ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย

 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 011 2351-2 หรือ[email protected]
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
 

 

Package Name : 

โปรแกรมผ่าตัดฝีคัณฑสูตร (Anal fistula surgery )

Package ID : 

Colo02

0 THB
Regular Price Regular Price 104,900 THB

Approximate cost in :


โรคฝีคัณฑศูตรคืออะไร

ฝีคัณฑสูตร หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ฝีที่ก้น หรือฝีขอบทวาร คือ ฝีชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นรอบรูทวารหนัก และแก้มก้น โดยมีลักษณะเป็นตุ่มบวมแดง และในบางรายอาจมีหนองร่วมด้วย

 

อาการของฝีคัณฑสูตร

 • มีอาการบวมบริเวณทวารหนักหรือแก้มก้น และเจ็บรอบ ๆ หรือภายในรูทวารหนักตลอดเวลา
 • มีอาการคันบริเวณรอบทวารหนัก หรือบริเวณผิวหนังโดยรอบ
 • มีเลือดหรือน้ำเหลืองไหลออกมาจากทวารหนัก หรือเมื่อถ่ายอุจจาระแล้วมีหนองปนออกมาในระยะเรื้อรัง
 • มีอาการไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน
 

ฝีคัณฑสูตรกับริดสีดวง แตกต่างกันอย่างไร ?

ทั้งสองโรคนี้อาจมีอาการคล้ายกัน คือผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บบริเวณทวารหนัก หรือถ่ายมีเลือดปน แต่โรคฝีคัณฑสูตรไม่สามารถหายเองได้เหมือนริดสีดวง ฉะนั้นหากผู้ป่วยมีอาการดังกล่าว ควรเข้ารับการวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทาง และได้รับการรักษาโดยเร็ว

 

วิธีการรักษา

การรักษาด้วยการผ่าตัด ที่มุ่งเน้นให้การหายขาดมากที่สุด โดยที่ไม่ทำลายหูรูดทวารหนัก หรือทำลายน้อยที่สุดเพื่อให้ไม่มีความผิดปกติของการควบคุมการกลั้นอุจจาระหรือผายลม 


 
 • ค่าห้องผ่าตัด 1 ชั่วโมง (รวมค่าบริการพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ และทีม)
 • ค่าห้องพักผู้ป่วยใน 1 คืน (ห้องเดี่ยวธรรมดา) รวมทั้งค่าอาหารปกติ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 • ค่าอุปกรณ์ทางแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการผ่าตัดตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ค่ายาวิสัญญี และยาจำเป็นขณะที่ใช้ในการผ่าตัด
 • ค่าแพทย์
  • ศัลยแพทย์
  • วิสัญญีแพทย์
 • ค่าใช้จ่ายที่คลินิกผู้ป่ วยนอก หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากการผ่าตัด
 • ค่าห้อง และค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลเกินกว่า 1 วัน
 • ค่ารักษา หรือให้คำปรึกษา โดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน หรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติม หรือต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจำวัน และ การสรุปเพื่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อน และหลังการผ่าตัด เช่น ค่าเจาะเลือด, X ray, EKG, ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ ฯลฯ ที่แพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควรตามแผนการรักษา
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ชั้น3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ฝั่งทิศเหนือ
โทร 02 011 2351-2 (8:00 - 18:00น.)
โทร 1378 (20:00 - 8:00น.)
E-mail: [email protected]

 

 


เงื่อนไข :
 
 • ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควร
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ

      ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย

 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 011 2351-2 หรือColorectalSu[email protected]
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ