bih.button.backtotop.text
Package Name  

การตรวจประเมินความเสี่ยงและสาเหตุภูมิแพ้ของผู้ที่รักสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว)

Package ID  

IGE003

 
7,020 THB
 
7,020 THB

Approximate cost in

 • ค่าแปลผล และแจ้งผลโดยแพทย์ (Teleconsultation)
 • ค่าตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าบริการพยาบาล
 • ค่าบริการนอกสถานที่
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ


ศูนย์บริการ การรักษาพยาบาลถึงบ้าน 
ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โทร 02 011 4833 , 02 0114899 (8:00 - 20:00น.)
โทร 1378 (20:00 - 8:00น.)
หรือ E-mail: [email protected] 

Bumrungrad @Home Service center กับบริการใหม่ Allergy Free At Home

บริการตรวจประเมินและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของโรคภูมิแพ้ พร้อมพบแพทย์ผ่านบริการ Teleconsultation เพื่อตอบโจทย์ตรงตามรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่บุคคล


การตรวจประเมินความเสี่ยงและสาเหตุภูมิแพ้ของผู้ที่รักสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว)

บริการตรวจประเมินและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของโรคภูมิแพ้ พร้อมพบแพทย์ผ่านบริการ Teleconsultation เพื่อตอบโจทย์ตรงตามรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่บุคคล รายละเอียดแพคเกจ เป็นการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านภูมิแพ้จากสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง ดังนี้
 • Cat Epithelium Dander
 • Dog Epithelium Dander


เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 
 1. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ 
 5. บริการนี้ใช้ได้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล
 6. ผลตรวจใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วัน หลังจากเก็บตัวอย่าง
 7. สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 011 4833 , 02 0114899 หรือ [email protected] 
Package Name : 

การตรวจประเมินความเสี่ยงและสาเหตุภูมิแพ้ของผู้ที่รักสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว)

Package ID : 

IGE003

7,020 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

Bumrungrad @Home Service center กับบริการใหม่ Allergy Free At Home

บริการตรวจประเมินและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของโรคภูมิแพ้ พร้อมพบแพทย์ผ่านบริการ Teleconsultation เพื่อตอบโจทย์ตรงตามรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่บุคคล


การตรวจประเมินความเสี่ยงและสาเหตุภูมิแพ้ของผู้ที่รักสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว)

บริการตรวจประเมินและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของโรคภูมิแพ้ พร้อมพบแพทย์ผ่านบริการ Teleconsultation เพื่อตอบโจทย์ตรงตามรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่บุคคล รายละเอียดแพคเกจ เป็นการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านภูมิแพ้จากสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง ดังนี้
 • Cat Epithelium Dander
 • Dog Epithelium Dander
 • ค่าแปลผล และแจ้งผลโดยแพทย์ (Teleconsultation)
 • ค่าตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่าบริการพยาบาล
 • ค่าบริการนอกสถานที่
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ หากตรวจพบความผิดปกติ


ศูนย์บริการ การรักษาพยาบาลถึงบ้าน 
ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โทร 02 011 4833 , 02 0114899 (8:00 - 20:00น.)
โทร 1378 (20:00 - 8:00น.)
หรือ E-mail: [email protected] 


เงื่อนไขในการใช้บริการ :
 
 1. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ 
 5. บริการนี้ใช้ได้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล
 6. ผลตรวจใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วัน หลังจากเก็บตัวอย่าง
 7. สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 011 4833 , 02 0114899 หรือ [email protected]