bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งแบบเจาะลึก (ผู้ชาย)

Package ID  

VTL180

 
61,320 THB
 
61,320 THB

Approximate cost in

Regular Price 87600.00 THB

 
 • คุณจะได้รับรายงานสรุปผลการตรวจหลังจากวันที่ทำการตรวจเลือดประมาณ 5 วันทำการ หากประเมินแล้วมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ทีมแพทย์ของเอสเพอรานซ์จะพูดคุย ปรึกษาร่วมกับคุณ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่ตรวจพบ
 • แนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งในแง่การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย อาหารเสริม หรือการวินิฉัยเพิ่มเติมหากต้องการ
 • ติดตามการรักษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมาได้ถูกควบคุมเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

ทำไมเราถึงต้องทำ Cancer Screening?

มะเร็งเป็นโรคที่ซับซ้อนซึ่งมักพบอัตราการเสียชีวิตสูงหากตรวจพบตอนที่โรคดำเนินไปถึงระยะสุดท้าย ดังนั้นการตรวจพบ การป้องกัน และรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก สามารถให้ผลลัพท์ในการรักษาที่ดีกว่า สาเหตุของการเกิดโรคะเร็งนั้นมีปัจจัยหลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเดิมทีคิดว่ามีสาเหตุมาจากการกลายพันธุ์ของรหัสพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติอเมริกาพบว่า มีเพียง 5-10 เปอร์เซ็นของคนที่เป็นมะเร็งเท่านั้นที่มีสาตุมาจากพันธุกรรม มีหลักฐานในงานวิจัยที่สนับสนุนว่าพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ไม่ดี เช่น การสูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย หรือการรับประทานอาหารที่ไม่ดี และสภาพแวดล้อมที่เราดำรงชีวิต  เช่น การสัมผัสกับโลหะหนัก และมลพิษ ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาไปสู่การเกิดโรคมะเร็งในอนาคต ศูนย์การรักษามะเร็งแบบผสมผสานเอสเพอรานซ์ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการตรวจวอเคาระห์ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งโดยทั่วไปอาจโดนมองข้าม  จึงขอนำเสนอ Advance Preventative Risk Cancer Screening packages ซึ่งเป็นการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง
 

ที่เอสเพอรานซ์เราประเมินอะไร?

 1. การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน : เรามีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายทุกๆวัน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง เพราะร่างกายของเรานั้นมีระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้ และทำลายก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็ง หากเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันร่างการเราอ่อนแอ ก็จะเพิ่มโอกาสให้เซลล์เหล่านี้จะรอดพ้นการตรวจเจอและการทำลายได้ ซึ่งการตรวจการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ที่เอสเพอร์รานซ์เราวิเคราะห์เจาะลึกลงไปถึงประสิทธิภาพ และปัจจัยที่มีผลขัดขวางการทำงานของเซลล์ภูมิคุมกัน เราสามารถช่วยคุณแก้ไขจุดบกพร่องเหล่านั้นได้
 2. สัญญาณการอักเสบ : การอักเสบเรื้อรังที่สะสมในร่างกายสามารถกระตุ้นให้เกิดเซลล์มะเร็ง หรือการพัฒนาการของโรคมะเร็งได้ การวิเคราะห์สัญญาณการอักเสบบางชนิด สามารถทำให้เราประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็ง และควบคุมก่อนจะมีการพัฒนาการของโรคได้
 3. สารบ่งชี้มะเร็ง : Tumor marker หรือ สารบ่งชี้มะเร็ง คือสารชีวโมเลกุลที่ถูกสร้างและหลั่งมาจากเซลล์มะเร็ง ซึ่งจะถูกตรวจพบได้ทั้งในกระแสเลือดหรือสารคัดหลั่งอื่นๆ ของร่างกาย สารบ่งชี้บางชนิดมีข้อจำกัดในการตรวจพบแยกตามชนิดของมะเร็ง การตรวจหาระดับของสารบ่งชี้มะเร็งใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดโรค และการพัฒนาการของโรค ซึ่งต้องอาศัยการประเมินจากปัจจัยหรือวิธีการตรวจร่างกายอื่นๆร่วมด้วย
 4. โลหะหนัก : การสัมผัสโลหะหนักเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสิ่งที่ปนเปื้อนในอาหาร และสภาพแวดล้อมที่เราดำเนินชิวิต โลหะหนักสามารถกระตุ้นให้เกิด reactive oxygen species (ROS) ซึ่งทำให้เกิดความเครียด การอักเสบเรื้องรังในร่างกาย นำไปสู่การเกิดเซลล์มะเร็ง โดยการตรวจหาปริมาณโลหะหนักในเลือด และปริมาณโลหะหนักที่ขับออกทางปัสสาวะ หากตรวจว่าร่างกายคุณมีโลหะหนักสะสมในปริมาณสูง ทีมแพทย์ของเอสเพอรานซ์สามารถช่วยคุณหาแนวทางในการควบคุมปริมาณโลหะหนักเหล่านั้นได้
 
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. เข้ารับบริการได้ที่ เอสเพอรานซ์ คลินิกรักษามะเร็งเชิงบูรณาการ ชั้น 11 อาคารบำรุงราษฎร์ ทาวเวอร์
 2. ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าตรวจเลือด และค่าทำแผลเท่านั้น
 3. ราคานี้ไม่รวมค่ายา ค่าบริการทางพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม กรณีพบความผิดปกติ
 4. ราคานี้ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ
 5. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-011-5888. 02-011-5588 หรืออีเมล [email protected]
 6. ราคาดังกล่าวถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 7. สามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

การเตรียมตัวก่อนรับการเข้าตรวจ

1. งดอาหารอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมงก่อนเข้าทำการเก็บเลือด
2. หากคุณมีโรคประจำตัว, ยา,  อาหารเสริม หรือ สมุนไพร ที่ใช้เป็นประจำ กรุณาแจ้งแพทย์ และพยาบาลทุกครั้งก่อนเข้าทำการรักษา
Package Name : 

โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งแบบเจาะลึก (ผู้ชาย)

Package ID : 

VTL180

61,320 THB
Regular Price 87,600 THB

Approximate cost in :

ทำไมเราถึงต้องทำ Cancer Screening?

มะเร็งเป็นโรคที่ซับซ้อนซึ่งมักพบอัตราการเสียชีวิตสูงหากตรวจพบตอนที่โรคดำเนินไปถึงระยะสุดท้าย ดังนั้นการตรวจพบ การป้องกัน และรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก สามารถให้ผลลัพท์ในการรักษาที่ดีกว่า สาเหตุของการเกิดโรคะเร็งนั้นมีปัจจัยหลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเดิมทีคิดว่ามีสาเหตุมาจากการกลายพันธุ์ของรหัสพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติอเมริกาพบว่า มีเพียง 5-10 เปอร์เซ็นของคนที่เป็นมะเร็งเท่านั้นที่มีสาตุมาจากพันธุกรรม มีหลักฐานในงานวิจัยที่สนับสนุนว่าพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ไม่ดี เช่น การสูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย หรือการรับประทานอาหารที่ไม่ดี และสภาพแวดล้อมที่เราดำรงชีวิต  เช่น การสัมผัสกับโลหะหนัก และมลพิษ ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาไปสู่การเกิดโรคมะเร็งในอนาคต ศูนย์การรักษามะเร็งแบบผสมผสานเอสเพอรานซ์ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการตรวจวอเคาระห์ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งโดยทั่วไปอาจโดนมองข้าม  จึงขอนำเสนอ Advance Preventative Risk Cancer Screening packages ซึ่งเป็นการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง
 

ที่เอสเพอรานซ์เราประเมินอะไร?

 1. การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน : เรามีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายทุกๆวัน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง เพราะร่างกายของเรานั้นมีระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้ และทำลายก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็ง หากเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันร่างการเราอ่อนแอ ก็จะเพิ่มโอกาสให้เซลล์เหล่านี้จะรอดพ้นการตรวจเจอและการทำลายได้ ซึ่งการตรวจการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ที่เอสเพอร์รานซ์เราวิเคราะห์เจาะลึกลงไปถึงประสิทธิภาพ และปัจจัยที่มีผลขัดขวางการทำงานของเซลล์ภูมิคุมกัน เราสามารถช่วยคุณแก้ไขจุดบกพร่องเหล่านั้นได้
 2. สัญญาณการอักเสบ : การอักเสบเรื้อรังที่สะสมในร่างกายสามารถกระตุ้นให้เกิดเซลล์มะเร็ง หรือการพัฒนาการของโรคมะเร็งได้ การวิเคราะห์สัญญาณการอักเสบบางชนิด สามารถทำให้เราประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็ง และควบคุมก่อนจะมีการพัฒนาการของโรคได้
 3. สารบ่งชี้มะเร็ง : Tumor marker หรือ สารบ่งชี้มะเร็ง คือสารชีวโมเลกุลที่ถูกสร้างและหลั่งมาจากเซลล์มะเร็ง ซึ่งจะถูกตรวจพบได้ทั้งในกระแสเลือดหรือสารคัดหลั่งอื่นๆ ของร่างกาย สารบ่งชี้บางชนิดมีข้อจำกัดในการตรวจพบแยกตามชนิดของมะเร็ง การตรวจหาระดับของสารบ่งชี้มะเร็งใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดโรค และการพัฒนาการของโรค ซึ่งต้องอาศัยการประเมินจากปัจจัยหรือวิธีการตรวจร่างกายอื่นๆร่วมด้วย
 4. โลหะหนัก : การสัมผัสโลหะหนักเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสิ่งที่ปนเปื้อนในอาหาร และสภาพแวดล้อมที่เราดำเนินชิวิต โลหะหนักสามารถกระตุ้นให้เกิด reactive oxygen species (ROS) ซึ่งทำให้เกิดความเครียด การอักเสบเรื้องรังในร่างกาย นำไปสู่การเกิดเซลล์มะเร็ง โดยการตรวจหาปริมาณโลหะหนักในเลือด และปริมาณโลหะหนักที่ขับออกทางปัสสาวะ หากตรวจว่าร่างกายคุณมีโลหะหนักสะสมในปริมาณสูง ทีมแพทย์ของเอสเพอรานซ์สามารถช่วยคุณหาแนวทางในการควบคุมปริมาณโลหะหนักเหล่านั้นได้
 
 • คุณจะได้รับรายงานสรุปผลการตรวจหลังจากวันที่ทำการตรวจเลือดประมาณ 5 วันทำการ หากประเมินแล้วมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ทีมแพทย์ของเอสเพอรานซ์จะพูดคุย ปรึกษาร่วมกับคุณ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่ตรวจพบ
 • แนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งในแง่การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย อาหารเสริม หรือการวินิฉัยเพิ่มเติมหากต้องการ
 • ติดตามการรักษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมาได้ถูกควบคุมเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
 
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. เข้ารับบริการได้ที่ เอสเพอรานซ์ คลินิกรักษามะเร็งเชิงบูรณาการ ชั้น 11 อาคารบำรุงราษฎร์ ทาวเวอร์
 2. ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าตรวจเลือด และค่าทำแผลเท่านั้น
 3. ราคานี้ไม่รวมค่ายา ค่าบริการทางพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม กรณีพบความผิดปกติ
 4. ราคานี้ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ
 5. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-011-5888. 02-011-5588 หรืออีเมล [email protected]
 6. ราคาดังกล่าวถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 7. สามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

การเตรียมตัวก่อนรับการเข้าตรวจ

1. งดอาหารอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมงก่อนเข้าทำการเก็บเลือด
2. หากคุณมีโรคประจำตัว, ยา,  อาหารเสริม หรือ สมุนไพร ที่ใช้เป็นประจำ กรุณาแจ้งแพทย์ และพยาบาลทุกครั้งก่อนเข้าทำการรักษา