bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพการนอน ไมเกรน พร้อมเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

Package ID  

VTLR04

 
6,000 THB
 
6,000 THB

Approximate cost in

 • ฝังเข็มเพื่อรักษาอาการของโรค 1 ครั้ง
 • วิตามินบำบัด สูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไมเยอร์ (IV Immune Myer) 1 ครั้ง

การฝังเข็มเพื่อรักษาอาการของโรค

การฝังเข็ม คือศาสตร์หนึ่งในแพทย์แผนจีน เป็นวิธีการรักษาโรคฟื้นฟูสุขภาพส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฝังเข็ม

 1. การฝังเข็มเป็นการรักษาที่เป็นลักษณะที่เป็นหัตถการ ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วย
 2. รับประทานอาหารให้พอเหมาะ ควรรับประทานอาหารก่อนประมาณ 1-2 ชม. และไม่ควรรับประทานอาหารจนอิ่มมากจนเกินไป
 3. ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะดวกสบาย ไม่แน่นหรืออึดอัดเกินไป,หากมีการตั้งครรภ์,ติดเครื่องกระตุ้นหัวใจ,เป็นโรคความดัน,โรคหัวใจ,ทานยาละลายลิ่มเลือดให้แจ้งแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษา          
       

วิตามินบำบัด สูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไมเยอร์ (IV Immune Myer)

การให้วิตามินบำบัด สูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไมเยอร์  (IV Immune Myer) IV Therapy หรือ วิตามินบำบัด คือการให้วิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเข้าทางกระแสเลือดโดยตรง ผ่านทางหลอดเลือดดำ จึงช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว โดยการให้วิตามินทางหลอดเลือดนั้น จะมีการผสมสารต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ตามความต้องการของร่างกาย เพื่อให้การฟื้นฟูสุขภาพมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม การให้วิตามินบำบัดทางหลอดเลือด จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และบุคลากรชำนาญการ    

เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1.  รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร BI Tower
 2. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 3. แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้
 4. ไวทัลไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 5. ราคาดังกล่าวถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
 6. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-066-8899 หรืออีเมล [email protected]
 
Package Name : 

โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพการนอน ไมเกรน พร้อมเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

Package ID : 

VTLR04

6,000 THB
Regular Price

Approximate cost in :

การฝังเข็มเพื่อรักษาอาการของโรค

การฝังเข็ม คือศาสตร์หนึ่งในแพทย์แผนจีน เป็นวิธีการรักษาโรคฟื้นฟูสุขภาพส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฝังเข็ม

 1. การฝังเข็มเป็นการรักษาที่เป็นลักษณะที่เป็นหัตถการ ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วย
 2. รับประทานอาหารให้พอเหมาะ ควรรับประทานอาหารก่อนประมาณ 1-2 ชม. และไม่ควรรับประทานอาหารจนอิ่มมากจนเกินไป
 3. ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะดวกสบาย ไม่แน่นหรืออึดอัดเกินไป,หากมีการตั้งครรภ์,ติดเครื่องกระตุ้นหัวใจ,เป็นโรคความดัน,โรคหัวใจ,ทานยาละลายลิ่มเลือดให้แจ้งแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษา          
       

วิตามินบำบัด สูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไมเยอร์ (IV Immune Myer)

การให้วิตามินบำบัด สูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไมเยอร์  (IV Immune Myer) IV Therapy หรือ วิตามินบำบัด คือการให้วิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเข้าทางกระแสเลือดโดยตรง ผ่านทางหลอดเลือดดำ จึงช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว โดยการให้วิตามินทางหลอดเลือดนั้น จะมีการผสมสารต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ตามความต้องการของร่างกาย เพื่อให้การฟื้นฟูสุขภาพมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม การให้วิตามินบำบัดทางหลอดเลือด จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และบุคลากรชำนาญการ  
 • ฝังเข็มเพื่อรักษาอาการของโรค 1 ครั้ง
 • วิตามินบำบัด สูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไมเยอร์ (IV Immune Myer) 1 ครั้ง
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1.  รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ชั้น 10 อาคาร BI Tower
 2. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 3. แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้
 4. ไวทัลไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 5. ราคาดังกล่าวถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
 6. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-066-8899 หรืออีเมล [email protected]